Системи прийняття управлінських рішень на підприємстві

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытья розглядається насамперед як політичний крок, спрямований на зміцнення позицій визначеної групи.

Теорія колективного навчання підкреслює, що складність і динамічний характер внутрішнього і зовнішнього середовищ будь-якого підприємства в поєднанні з недоліком інформації і досвіду перетворюють процес прийняття управлінських рішень у процес безупинного навчання для керівника і всього колективу підприємства. Таким чином, чіткої межі між ухваленням управлінського рішення і його реалізацією не існує: обидва процеси взаємозалежні, взаємообумовлені і протікають одночасно.

Теорія корпоративної культури говорить про те, що в прийнятті управлінських рішень виявляється поведінка колективу співробітників як єдиного цілого. Таким чином, "живильним ґрунтом" для будь-якого управлінського рішення буде корпоративна культура сукупність загальних для всіх співробітників підприємства переконань і відносин. Виділяють кілька рівнів корпоративної культури: поверхневий (корпоративна символіка), середній (переконання, відносини, норми) і глибинний (цінності). Глибинні цінності відіграють важливу роль у виборі однієї з декількох можливих стратегій підприємства. Правила і норми важливі для вибору тактичних заходів для реалізації стратегії.

Для системи прийняття управлінських рішень на підприємстві важливі такі аспекти корпоративної культури:

 1. індивідуалізм і колективізм;
 2. відношення до ризику;
 3. цілеспрямованість;
 4. ступінь координації;
 5. підтримка менеджерів;
 6. контроль;
 7. самоототожнення з усім підприємством чи з групою всередині підприємства;
 8. філософія системи винагороди;
 9. відношення до конфліктів і критики;
 10. характер комунікацій.

Ці ж параметри багато в чому визначають основні принципи побудови і функціонування системи контролінгу на підприємстві як економіко аналітичної, координуючої, управлінської інформаційної системи.

 

 1. Функції та обовязки контролерів і їх помічників

 

Раціональна організація служби контролінгу передбачає вирішення всіх проблем підприємства, повязаних з ефективністю його роботи. Служба контролінгу складається з трьох-чотирьох співробітників, що працюють за командним принципом. Згідно досвіду роботи підприємств рекомендується такий склад служби контроінгу:

 1. начальник служби контролінгу найбільш кваліфікований; фахівець з достатнім досвідом роботи; знайомий з організацією роботи бухгалтерії та планового відділення; обовязки:
 2. знати бухгалтерській облік і технологію виробництва підприємства:
 3. відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки і прогнози.
 4. контролер фахівець з управлінського обліку

Вимоги: аналітичне мислення; високий рівень ерудиції.

Обовязки:

 • розробка технології передачі даних з бухгалтерії в службу контролінгу;
 • контроль за збиранням і аналізом фактично облікової інформації;
 • розробка і впровадження оптимальних схем облікового процесу;
 • експертиза управлінських рішень
 • контроль-куратор цехів

Вимоги: фахівець, знайомий з організацією роботи і проблемами всіх цехів, знає особливості технології в кожному підрозділі.

Обовязки:

 • розробка форм збору аналітичної інформації;
 • збирання і обробка даних;
 • розрахунок показників роботи окремих цехів і підприємства в цілому;
 • аналіз відхилень фактичних даних від планових та встановлення їх причин
 • контролер-фахівець з інформаційних систем

Вимоги: високий рівень кваліфікації в галузі автоматизації облікових процесів;

Обовязки:

 • оцінка доцільності автоматизації контролінгової роботи;
 • обґрунтування витрат на автоматизацію;
 • оптимізація документообороту;
 • оцінка якості існуючих систем автоматизації фінансово-господарської роботи на підприємстві

Для впровадження ефективного контролінгу необхідно створити службу, яка поряд з бухгалтерією, фінансовим, планово-економічної відділами повинна ввійти до складу фінансово-економічних служб підприємства. Оскільки основна функція контролінгу аналіз і керування витратами і прибутком, ця служба повинна одержувати всю необхідну інформацію і перетворювати її в рекомендації для прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства. Служба контролінгу повинна мати можливість:

 • одержувати необхідну інформацію з бухгалтерії, фінвідділу, планово - економічного відділу, служби побуту і МТС;
 • організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової інформації, необхідної їй для аналізу і висновків, але що не міститься в існуючих документах підприємства;
 • впровадити нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі;
 • швидко доводити інформацію до відома вищого керівництва підприємства;
 • повинна бути незалежною від тієї чи іншої фінансово-економічної служби.

Існує кілька варіантів створення на підприємстві служби контролінгу та її місця в організаційній структурі підприємства. На першому етапі можна створити групу з 34 чоловік, що буде забезпечувати керівників оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, періодично складати розгорнуті аналітичні звіти, прогнозувати фінансово-економічне положення підприємства, проводити економічну експертизу управлінських рішень, налагоджувати нову методику планування.

На цьому етапі немає необхідності створювати спеціальну службу

s