Системи передачі фірми АТ&Т

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьомпромісні варіанти.

 

2 Ієрархія цифрових систем передачі фірми AT&T

 

Цифрові системи передачі фірми AT&T є системами плезіохронної цифрової ієрархії. Асортимент обладнання цих систем охоплює обладнання мульти- та демультиплексування, передачі, прийому, кросування каналів, мережного доступу, засоби управління мережею, обладнання для стиснення смуги пропускання при цифровій передачі. Ієрархія ЦСП фірми АТ&Т наведена на рис. 2.

ЦСП фірми AT&T є мультиплексними системами, відмінною особливістю яких є висока надійність, гнучкість у використанні, низьке енергоживлення. Мультиплексори першого ступеня типів 8TR635 та 8TR641 об`єднують 30 каналів ТЧ та створюють первинні цифрові потоки із швидкістю 2 Мбіт/с. Обладнання мультиплексування більш високих ступенів типів 8TR642, 8TR643 та 8TR644 об`єднують до чотирьох плезіохронних цифрових потоків нижчих ступенів. Апаратура 8TR642 забезпечує мультиплексування до чотирьох потоків зі швидкістю 2 Мбіт/с, обладнання 8TR643 до чотирьох потоків зі швидкістю 8 Мбіт/с, апаратура 8TR644 до чотирьох потоків зі швидкістю 34 Мбіт/с, створюючи при цьому на своїх виходах цифрові потоки зі швидкістю 8, 34 та 140 Мбіт/с відповідно. В обладнанні також передбачені функції демультиплексування. В системах типів 8TR642 та 8TR643 є також система контролю, що управляється центральним мікропроцесором. Система 8TR644 забезпечує дубльовані вхідні-вихідні порти, один з яких використовується для зовнішнього контуру випробування, що управляється центральним процесором системи телеконтролю.

Система 8TR654 забезпечує мультиплексування безпосередньо від 2 до 34 Мбіт/с (минуючи 8 Мбіт/с), де доступ до інтерфейсу 8 Мбіт/с не потребується.

Система OPTIMUX об`єднує апаратуру волоконно-оптичного лінійного тракту та мультиплексне обладнання. Вона застосовується на мережах з короткими та середніми відстанями. Базова система може містити до шістнадцяти інтерфейсів по 2 Мбіт/с, вона перетворює їх в оптичні зі швидкостями передачі 2, 8 або 34 Мбіт/с. Цифрові потоки по 2 Мбіт/с можуть надходити від мультиплексорних систем першого ступеня (типів 8TR635 або 8TR641), від систем мережного доступу (типу SLC 120), безпосередньо від систем конференцзв`язку, від обладнання передачі даних. Особливістю цієї системи є: автоматичне переключення на резерв, розгалужена система управління мережею, гнучкість при модернізації та зміні конфігурації.

Розроблені системи передачі не тільки для магістральних ліній зв`язку великої протяжності, але й для з`єднувальних ліній, де відстані відносно невеликі та потребується тільки прикінцева апаратура. Обладнання лінійного тракту типів 8TR694 та 8TR494МkІІ працює на довжинах хвиль оптичної несучої 1,3 або 1,55 мкм при швидкості передачі 140 Мбіт/с.

При використанні оптичної несучої з довжиною хвилі 1,55 мкм довжина регенераційної дільниці може сягати 100 км. Система типу 8TR695 побудована у відповідності з стандартами Європейського інституту стандартів у галузі зв`язку та дозволяє передавати інформацію із швидкістю 565 Мбіт/с в магістральних лініях, вона має розгалужену систему контролю та резервування, довжина регенераційної дільниці сягає більш 100 км.

Фірмою AT&T розроблені системи для передачі звукових та телевізійних програм. Оскільки передача звукових та програм телебачення є односпрямованою, то ці системи складаються з двох підсистем передавальної та приймальної. Апаратура типу 8TR638 для цифрової передачі звукових програм задовольняє вимогам, що пред`являються МККТТ до розподіляючих мереж звукового мовлення. Десять звукових програм із смугою по 7 кГц або п`ять каналів із смугою по 15 кГц можуть бути переданими за допомогою інтерфейсу на 2 Мбіт/с.

Рисунок 2 Ієрархія плезіохронних цифрових систем передачі фірми AT&T

Апаратура 8TR634 забезпечує передачу програм телебачення із швидкістю 140 Мбіт/с. Вона використовується для передачі TV сигналів в стандартах PAL, NTSC або SECAM, а також відеосигналів з шириною смуги 6 МГц. Ця система спроможна одночасно передавати цифрові потоки зі швидкістю 2 Мбіт/с. В системі передбачена функція відведення-введення.

Автоматизована система резервування 8TR636 (для швидкостей 34, 140 та 565 Мбіт/с) дозволяє здійснювати перемикання з основної на резервну систему при появі пошкодження, незалежно від того, що пошкоджено система передачі чи кабель. Резервна система може бути будь-якого типу, тобто волоконно-оптична, кабельна (з металевими жилами), радіорелейна, вона повинна мати пропускну здатність таку ж, як і основна система. Перемикання на резервну систему потребує не більше 80 мс у 99,9 % усіх випадків після прийому сигналу про несправність. Зворотне перемикання не перевищує 1 мс, при цьому трафік не переривається.

Апаратура 8TR636 може бути використана сумісно з різними системами передачі, які відповідають необхідним критеріям щодо сигналу про несправність, щоб система змогла виконати перемикання на резерв. Система типу 8TR637 являє захисну комутаційну станцію конфігурації (1+1) одна основна та одна резервна системи на інтерфейси на 2 та 8 Мбіт/с. Сигнал дублюється на передавальному кінці та надсилається по двох окремих шляхах. На приймальному кінці з двох сигналів, що надійшли, вибирається сигнал з кращою якістю.

Система доступу до мережі типу SLC 120 (мультиплексор) призначена для цифрових мереж віддалених абонентів. Вона забезпечує будь-яку комбінацію послуг з передачі сигналів ТЧ та даних через ЦСП будь-якого типу. Ця система може діяти по оптичних кабелях, металевих кабелях та радіорелейних лініях.

 

3 Об

s