Системи передачі фірми АТ&Т

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ФІРМИ АТ&Т

 

1 Вимоги до систем передачі та мереж

 

Розвиток засобів зв`язку характеризується не тільки зростанням кількості абонентів, а отже, і кількості каналів для їх підключення, але й розширенням переліку послуг. Для таких послуг належать послуги, що надаються мережами інтегрального обслуговування: зв`язок у розгалужених мережах, зв`язок із запитання, передача по каналах зв`язку різноманітних видів інформації. Набувають розвитку інтелектуальні мережі зв`язку, які можуть змінювати маршрути передачі для обходу несправних вузлів або пошуку резервних шляхів при перевантаженні шляху прямого з`єднання. Удосконалення систем передачі пов`язано з такими вимогами, як необхідна ширина смуги доступу, послуги на вимогу, самовідновлення мережі.

Вимоги до ширини смуги доступу зумовлені зміною сучасної інфраструтури зв`язку, яка вже не обмежується тільки телефонним зв`язком. Абонентам необхідні послуги, що потребують широкополосних каналів зв`язку (кабельне телебачення, конференцзв`язок, інтерактивний відеозв`язок та ін.). Безпосереднє доведення цих послуг до абонента стає можливим при використанні волоконно-оптичних ліній на усіх дільницях мережі зв`язку. В США створена система FTTB, що використовує волоконно-оптичні кабелі. Ця система враховує пріоритет користувачів, тобто користувачі з найбільшими потребами мають негайний доступ до широкого ряду служб та послуг.

Вимоги щодо смуги пропускання звичайно перевищують 64 кбіт/с на користувача, однак верхня межа потрібної у перспективі смуги пропускання не визначена, не визначений також проміжок часу, протягом якого буде потрібне значне збільшення інформаційної ємності ліній та мереж зв`язку. Ця невизначеність зумовила створення мереж на основі ОВ, які в подальшому не потребують значної реконструкції та модернізації.

Послуги на вимогу виникли у зв`язку з розширенням ділових зв`язків, це потребує більшої гнучкості мережі зв`язку та різноманітності послуг, що надаються, значно збільшуються вимоги щодо різноманітності систем зв`язку та функціональних можливостей, застосовуються інтерактивні багатоточкові з`єднання. Ці вимоги потребують значної гнучкості засобів зв`язку та високого ступеня їх автоматизації, з тим щоб вони мали можливість реагувати на попит користувачів.

Самовідновлення мережі означає здатність мережі зв`язку відновлювати свою дієздатність у разі виникнення будь-яких несправностей без втручання людини. Відновлення мережі означає поновлення функцій та послуг, які забезпечуються мережею зв`язку в нормальному режимі роботи, але воно здійснюється не заміною або ремонтом несправного обладнання, а зміною маршрутизації: мережа в цьому разі здатна сама знаходити бездефектні шляхи до того часу, коли пошкодження буде усунуте.

При створенні системи, що самовідновлюється, ставиться мета відновлення відповідного виду зв`язку без відчутних збитків для користувача мережі, зв`язок між абонентами повинен бути відновленим у досить короткий проміжок часу.

Топології мережі зв`язку, що використовують ОК, практично не відрізняються від топологій мереж, що використовують кабелі з металевими жилами. На рис. 1 наведені основні топології мереж зв`язку на основі ВОСП.

Рисунок 1 Топології мереж на основі ВОСП: а) шина; б) зірка;

в) двонаправлене кільце; г) однонаправлене кільце; д) кільце з обходами дефектних вузлів; є) повнозв`язна топологія (кожна з кожною);

ж) деревоподібна структура

 

Найпростішу конфігурацію має мережа з шинною топологією (рис. 1 а). Вона використовуються на мережах, що обслуговують різні комунікації залізничні шляхи, нафто- та газопроводи, коли на лініях значної протяжності є стаціонарні пункти, де потрібне введення та виведення інформації.

У мережах з зірковою топологією (рис. 1 б) робочі (прикінцеві) станції з`єднуються між собою через центральну станцію. Такі структури є типовими для мереж зв`язку у сільській місцевості, а також у локальних інформаційно-обчислювальних мережах.

Мережу типу кільце (рис. 1 в) можна розглядати як шину, в якій початок та кінець з`єднуються. Ця топологія найчастіше зустрічається в системах FTTB (волокно до бізнес-клієнта). Різновидами кільцевої мережі є однонаправлене кільце, в якому інформація передається в одному напрямку (рис. 1 г), а також кільце з обходами дефектних вузлів, що значно підвищує надійність та життєздатність мережі. На мережах з кільцевою та повнозв`язними топологіями будь-яка з робочих станцій може бути замінена центральною станцією.

Найбільш надійною та життєздатною є повнозв`язана мережа (рис.1 є), типова для міської телефонної мережі. Можливі також комбінації різних топологій, наприклад, шина-зірка, зірка-кільце. Головною вимогою до мережі будь-якого типу є її надійність, тобто забезпечення її дієздатності при виникненні пошкоджень на центральних (вузлових) станціях або лініях зв`язку. Найбільшу надійність мають мережі з розгалуженою топологією (повнозв`язана, комбінована, кільце з обходами), в таких мережах дублюються лінії зв`язку, можливе переключення на резервне обладнання. Найбільшу ж надійність, життєздатність та здатність до самовідновлення мають мережі з повнозв`язною топологією, однак в цих мережах дуже великі витрати на лінійні споруди, тому при побудові мереж зв`язку використовуються к

s