Системи і методи виявлення вторгнень у комп’ютерні системи

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьp> 

Недоліки:

топологія мережі і ваги вузлів визначаються тільки після величезного числа проб і помилок;

розмір вікна - ще одна величина, яка має величезне значення при розробці; якщо зробити вікно маленьким то мережу буде не досить продуктивною, надто великим - буде страждати від недоречних даних.

Переваги:

успіх даного підходу не залежить від природи вихідних даних;

нейронні мережі легко справляються з зашумленими даними;

автоматично враховуються звязку між різними вимірами, які, поза сумнівом, впливають на результат оцінки.

 

3.5 Генерація патерна

 

Вистава образу в даному випадку грунтується на припущенні про те, що поточні значення параметрів оцінки можна повязати з поточним станом системи. Після цього функціонування представляється у вигляді послідовності подій або станів.

Ченг (K. Cheng) [8] запропонував тимчасові правила, які характеризують сукупності значень параметрів оцінки (далі патерну) нормальної (не аномальної) роботи. Ці правила формуються індуктивно і замінюються більш гарними правилами динамічно під час навчання. Під хорошими правилами розуміються правила з більшою ймовірністю їх появи і з великим рівнем унікальності для захищається системи. Для прикладу розглянемо наступне правило:

 

Е1->Е2->Е3 => (Е4 = 95%,Е5=5%),

 

де Е1 ... Е5 - події безпеки.

Це твердження, засноване на раніше спостерігалися даних, що говорить про те, що для послідовності паттернів встановилася наступна залежність: якщо має місце Е1 і далі Е2 та Е3, то після цього вірогідність прояву Е4 95% і Е5 - 5%.

Саме безліч правил, створюваних індуктивно під час спостереження роботи користувача, що складає образ. Аномалія реєструється в тому випадку, якщо спостерігається послідовність подій відповідає лівій частині правила виведеного раніше, а події, які мали місце в системі після цього, значно відрізняються від тих, які мали наступити за правилом.

Основний недолік цього підходу полягає в тому, що невпізнанні патерни поведінки можуть бути не прийняті за аномальні через те, що вони не відповідають ні однієї з лівих частин всіх правил.

Даний метод досить ефективно визначає вторгнення, тому що приймаються до уваги:

залежності між подіями;

послідовність появи подій.

Переваги методу:

найкраща обробка користувачів з великим коливанням поведінки, але з чіткою послідовністю паттернов;

можливість звернути увагу на деякі важливі події безпеки, а не на всю сесію, що позначена як підозріла;

краща чутливість до виявлення порушень: правила містять у собі семантику процесів, що дозволяє набагато простіше зауважити зловмисників, які намагаються навчити систему в своїх цілях.

 

4. Аналіз методів виявлення зловживань

 

Використання тільки методів виявлення аномалій не гарантує виявлення всіх порушень безпеки, тому в більшості СОВ існує технології розпізнавання зловживань. Виявлення вторгнень-зловживань грунтується на прогностичному визначенні атак і подальшим спостереженням за їх появою [2]. На відміну від виявлення аномалії, де образ - це модель нормального поведінки системи, при виявленні зловживання він необхідний для подання несанкціонованих дій зловмисника. Такий образ стосовно до виявлення зловживань називається сигнатурою вторгнення. Формується сигнатура на основі тих самих вхідних даних, що і при виявленні аномалій, тобто на значеннях параметрів оцінки. Сигнатури вторгнень визначають оточення, умови та спорідненість між подіями, які призводять до проникнення в систему або будь-яким іншим зловживанням. Вони корисні не тільки при виявленні вторгнень, але і при виявленні спроб вчинення незаконних дій. Частковий збіг сигнатур може означати, що в захищається системі мала місце спроба вторгнення.

 

4.1 Використання умовної ймовірності

 

Для визначення зловживань потрібно визначити умовну ймовірність

 

Р (Вторгнення / Патерна подій).

 

Тобто, іншими словами, визначається ймовірність того, що якісь безліч або безлічі подій є діями зловмисника.

 

 

де I - вторгнення, а A1 ... An - послідовність подій. Кожна подія - це сукупність параметрів оцінки захищається системи.

Для прикладу розглянемо мережу університету як систему, для якої необхідно визначити умовну ймовірність вторгнення. Експерт безпеки, що працює з таким типом мереж, може, використовуючи свій досвід, визначити емпіричний кількісний показник - ймовірність вторгнення Р (вторгнення) = P (I). Далі, якщо всі звіти про вторгнення і попередніх їм події в подібних мережах звести до табличному увазі, можна визначити наступну умовну ймовірність: P (A1 ... An | I) = Р (Послідовність подій | Вторгнення). Аналізуючи безліч записів аудиту без вторгнень, можна отримати Р (Послідовність подій | Вторгнення). Використовуючи ці дві умовні ймовірності, можна легко визначити ліву частину рівняння Байеса

 

 

де sequence - послідовність подій; ES - виступає як послідовність подій, а I - вторгнення.

 

4.2 Продукційні / Експертні системи

 

Головна перевага використання продукційних систем полягає в можливості поділу причин і рішень виникаючих проблем.

Приклади використання таких систем в СОВ описані досить широко. Така система кодує інформацію про вторгнення в правилах виду if (якщо) причина then (то) рішення, причому при додавання правил причина відповідає подією (ям), що реєструються підсистемою збору інфо

s