Системи електронних грошей

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьння ПК для особистих цілей;

легкий доступ до ПК;

ненадійність програмного забезпечення;

віруси.

Досить поширеним зловживанням є використання ПК протягом робочого дня або після його закінчення для вирішення особистих задач, ігор, друкування. Для усунення таких зловживань існує спеціальна особа - адміністратор. Він повинен належним чином організовувати роботу і стежити за тим, щоб компютерами не користувались сторонні особи.

Обмежений доступ до ПК досягається системою паролів та іншими засобами ініціалізації доступу.

Особлива проблема - ненадійність програмного забезпечення. Як правило, бухгалтерське програмне забезпечення розробляється на основі:

1) використання тільки мови програмування високого рівня (Visual Basic, C, C++, Delphi);

2) використання тільки СУБД;

3) комбінацій обох попередніх.

Такі персональні СУБД, як dBase, MS Access, Fox Pro, Paradox значною мірою відкриті для несанкціонованого доступу. На жаль, на їх основі розроблено чимало бухгалтерських програм, тому виправити це становище вже неможливо.

Системи управління базами даних, що розроблені пізніше (Oracle, Informix) вже мають високий захист від несанкціонованого доступу і в подальшому слід чекати появи СУБД тільки такого рівня.

Окремою проблемою є захист і боротьба з вірусами. Особливу шкоду наносять піратські диски. На таких дисках знаходиться неліцензоване програмне забезпечення, операційні системи, бухгалтерські програми, ігри. Нині в Україні особливо гостро стоїть питання боротьби з піратською продукцією. До цієї справи підключаються навіть міжнародні організації, шляхом запровадження економічних санкцій.

Шахрайство набуло значного розмаху і досконалих форм. Особу, яка займається компютерним шахрайством, називають "хакер". Відомі випадки, коли хакери одержували великі суми грошей, знаходячи доступ до грошових рахунків або засекреченої інформації.

Вандалізм - особливий вид пошкодження програм, інформації і навіть техніки, який не піддається логічному поясненню.

На сьогодні існує чимало методів захисту інформації, їх можна поділити на автоматизовані і неавтоматизовані.

Автоматизовані методи захисту:

Контроль достовірності інформації машинними методами.

Тестування точності роботи технічних засобів.

Автоматизація доступу до необхідної інформації.

Регулярна перевірка програмного забезпечення.

Копіювання оперативної й умовно-постійної інформації.

Неавтоматизовані методи захисту:

Фізичний захист технічних засобів.

Чітке визначення службових обовязків посадових осіб.

Чітке виконання службових інструкцій всіма особами, які працюють із технічними засобами.

 

Література

 

1. Івахненков С.В. Компютерний аудит: контрольні методики і технології. - К. : Знання, 2005.

2. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Компьютеризация аудиторской деятельности: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Бухгалтерский учет и аудит". - М. : Аудит, 1996.

3. Бутинець Ф.Ф., Івахненко С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студ. вузів спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Житомирський інженерно-технологічний ін-т / Франц Францович Бутинець (ред.). - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир : ПП "Рута", 2002.

4. Піхоцький В.Ф., Яцищин Ю.В. Інформаційні системи у податковому контролі й аудиті: Навч. посібник / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004.

5.Рогач І.Фендзюк М.Л. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах.: Навч.посіб.-2-ге вид., перероб, і доп. К.:КНЕУ, 2001Р-239 с.

s