Системи адаптивної оптики

Информация - Физика

Другие материалы по предмету Физика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьється інтенсивність поля, розсіяного точковим обєктом. Збільшення цієї інтенсивності свідчить про зростання рівня освітленості точкового обєкту, т. е. про фокусування випромінювання.

Випромінювання генератора на аргоні за допомогою світлодільника розподіляється між відбивними елементами матриці, які являються і модуляторами, і коректорами фази для кожного з променів. У системі використовується сінус/косінусная модуляція, що дозволяє скоротити в два рази число необхідних частот сканування і, отже, звузити необхідну смугу частот. Потім всі промені зводяться в єдиний пучок і прямують до цілі.

Система показує порівняно широкі можливості методу апертурного зондування. Фокусування може проводитися по блискучій цілі, з інвертуванням робочого сигналу (по чорній точці), по освітленому краю, з рухомою метою. Характерний час адаптації системи складає 1,2..5мс. Діаметр вихідної апертури складає 1,4см, а розмір субапертури, порядку 0,3см.

Подальший розвиток адаптивної техніки пішов по шляху використання в лазерних системах фокусування випромінювання дзеркал, що безперервно деформуються, оскільки при заданому числі приводів дзеркало, що деформується, забезпечує кращу апроксимацію хвилевого фронту, чим поршневе.

У 18-канальній системі апертурного зондування з багатоканальною фазовою модуляцією використовувалося берилієве дзеркало, що деформується, з 37 приводами. Кожен привід викликав зміщення поверхні дзеркала на 0,488мкм при подачі напруги 400В. Дзеркало одночасно виконувало дві функції: модуляцію і корекцію фази. Розмір вихідної апертури пучка складав 2,4см. Система працювала на горизонтальній атмосферній трасі завдовжки 150м. Як показали експерименти, середня інтенсивність випромінювання на мішені при замиканні зворотного звязку в системі зростала в три рази. Залежно від початкових умов час адаптації в системі змінювався в інтервалі 1,55мс.

 

s