Система управління базою даних (підсистема "Бібліотека") в середовищі Access

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМіністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та компютерних систем управління

Факультет автоматики та компютерних систем управління

Кафедра КСУ

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ (ПІДСИСТЕМА “БІБЛІОТЕКА”) В СЕРЕДОВИЩІ ACCESS

Пояснювальна записка

до курсового проекту з дисципліни

”Бази знань та експертні системи”

за спеціальністю

“Системи управління і автоматики”

 

 

 

Керівник курсового проекту

к.т.н., доц. Мітюшкін Ю.І.

 

 

 

 

Вінниця ВНТУ 2009

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

на виконання курсового проекту з дисципліни

“Бази знань та експертні системи”

студенту Варіант № 19

Тема: СУБД вузу (підсистема “Бібліотека”) в середовищі Access

Вихідні дані:

- степінь універсального відношення не менше 12 ;

- потужність універсального відношення не менше 12 ;

- кількість "сутностей" ER-діаграми не менше 4;

- кількість попередніх відношень не менше 4;

- форма нормалізації первинних відношень не менше 3;

- кількість вихідних форм не менше 5;

- кількість реалізованих запитів не менше 5.

Структура курсового проекту:

 1. Титульний лист.
 2. Анотація.
 3. Вступ.
 4. 1 Характеристика області та обєкта дослідження.
 5. 2 Розробка універсального відношення.
 6. 3 Розробка ER-моделі предметної області.
 7. 4 Проектування нормалізованих відношень.
 8. 5 Реалізація вихідних форм.
 9. 6 Розробка програмного забезпечення СУБД.
 10. Висновки.
 11. Список літератури.
 12. Додатки.

 

Анотація

 

В курсовому проекті представлена СУБД бібліотеки. Даний продукт розроблений для отримання довідки про книги та картки читачів. Проведено нормалізацію та розроблено ER-модель СУБД. Розглянуто функціональні підсистеми, побудовано схеми даних програми та інтерфейсу. Проведено тестування програми, виділено основні переваги та недоліки програмного продукту.

 

Зміст

 

Вступ

1. Розробка структурної схеми БД

1.1 Змістовна постановка задачі

1.2 Схема даних програми

2. Розробка універсального відношення

3. Розробка ER-моделі предметної області

4. Проектування нормалізованих відношень

4.1 Одержання початкових відношень по методу “суть звязок

4.2 Нормалізація відношень

5. Реалізація вихідних форм та запитів

5.1 Аналіз розроблених запитів

5.2 Розробка вихідних форм

6. Розробка програмного забезпечення СУБД

6.1 Інструкція користувачу

6.2 Інструкція програмісту

Висновки

Література

Додаток А Технічне завдання

 

 

Вступ

 

Сьогодні бази даних є потужним і зручним способом зберігання і користування інформацією. Вони необхідні у величезній кількості установ, організацій, підприємств для ведення поточних справ. Важливість баз даних важко переоцінити. Тому вони належать до пріоритетного напрямку розвитку програмних продуктів і займають значне місце на ринку прикладних пакетів, а на їх розробку витрачаються шалені гроші. Отже бази даних це актуально і своєчасно.

Для зручної роботи з базами даних використовують системи керування базами даних (СУБД). Вони у даний час знаходять застосування практично у всіх областях економіки, науки і виробництва. Найбільш широке поширення вони одержали після появи персональних компютерів. Недарма одне з основних вимог, пропонованих до програмного забезпечення персональних компютерів, - це максимальна зручність у роботі. Головною відмінною рисою сучасних СУБД є простота їхнього використання. Звичайно, дуже зручно завжди мати під рукою необхідну інформацію, тим більше що нагромадити її в базі даних не складніше, ніж віддрукувати на звичайній друкарській машинці. При цьому всі дані зберігаються в досить компактній формі. Але саме істотне полягає в тому, що пошук необхідних записів відбувається в лічені секунди і їхній можна відразу вивести на друк, щоб одержати стандартну чи довідку звітний документ. Розробники прагнуть створювати програми, з якими може мати справу будь-яка людина, що навіть не пройшла спеціальної підготовки по програмуванню.

В даному курсовому проекті потрібно розробити систему управління базою даних бібліотеки, яка базується на створенні та нормалізації таблиць, в яких повинні міститься дані про книги та картки читачів на компютері, в середовищі Access.

 

1. Розробка структурної схеми БД

 

1.1 Змістовна постановка задачі

 

У даному курсовому проекті повина бути розроблена система управління базою даних бібліотеки в середовищі Access. У базі даних міститься інформація про книги, а також інформація про читача.

Інформація про книги та читачів міститься в девяти таблицях:

 1. Жанри книг;
 2. Картки читачів Компютери та інтернет;
 3. Картки читачів Наукова література;
 4. Картки читачів Довідкова література;
 5. Картки читачів Ділова література;
 6. Жанр Наукова література;
 7. Жанр Довідкова література;
 8. Жанр Ділова література;

Вихідна інформація, тобто довідка про книги, що подається у вигляді пяти запитів, одинадцяти форм та двох звітів.

 

1.2 Схема даних програми

 

Щоб розробити БД необхідно спочатку скласти таблицю, в яку занести усі необхідні нам дані : №, категорія літератури, н

s