Система та структура органів прокуратури України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю при проведенні оперативно-розшукової діяльності та дізнання.

в) управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та державної прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства. У його складі:

відділ нагляду за додержанням законів органами СБУ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

відділ нагляду за додержанням законів про державний кордон і митну справу.

- відділ нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства;

Організаційно-методичний відділ.

Головне управління захисту прав і свобод громадян та і інтересів держави. До його складу входять:

а) управління захисту прав і свобод громадян:

відділ нагляду за додержанням законів у соціальній сфері;

відділ захисту прав і свобод неповнолітніх;

відділ нагляду за додержанням законів про адміністративні правопорушення.

б) управління захисту інтересів держави:

відділ захисту фінансово-економічних інтересів держави;

відділ нагляду за додержанням природоохоронного законодавства;

другий відділ.

в) управління представництва інтересів громадян та держави в суді:

відділ представництва інтересів громадян та держави у цивільному судочинстві;

відділ представництва інтересів громадян та держави в господарському судочинстві;

відділ захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень.

Організаційно-методичний відділ.

До головного управління військових прокуратур входять:

1) Слідче управління, яке складається з:

а) відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ, додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання;

б) слідчого відділу.

2) Відділ нагляду за додержанням законів у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

3) Відділ підтримання державного обвинувачення, представництва в судах та нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних справах.

4) Організаційно-методичний відділ та контролю виконання.

5) Відділ роботи з кадрами.

6) Секретаріат (на правах відділу).

Управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури складається з:

відділу нагляду за додержанням законів при проведенні слідства органами прокуратури;

відділу криміналістики та методичної роботи.

Управління з розслідування особливо важливих справ має у своїй структурі:

перший слідчий відділ;

другий слідчий відділ;

третій слідчий відділ.

Відділ нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генеральної прокуратури України.

Управління нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті складається з:

відділу захисту прав і свобод громадян та інтересів держави на транспорті;

відділу нагляду за додержанням законів на транспорті при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства.

До складу управління підтримання державного обвинувачення в судах входять:

відділ організації підтримання державного обвинувачення;

відділ участі прокурорів у розгляді Верховним Судом України кримінальних справ;

організаційно-методичний відділ.

Управління кадрів складається з:

відділу роботи з кадрами;

відділу підготовки кадрів і роботи з навчальними закладами.

До складу організаційно-контрольного управління діють:

відділ організації роботи і контролю виконання;

відділ статистичної інформації та аналітичної роботи.

До міжнародно-правового управління входять:

відділ міжнародного співробітництва;

відділ правової допомоги.

Відділ нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, повязаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Відділ правового забезпечення

Відділ прийому громадян, розгляду звернень та запитів народних депутатів України.

Перший відділ.

Прес-служба (на правах відділу).

Управління справами складається із:

секретаріату (на правах відділу);

відділу програмного і технічного забезпечення;

відділу перекладів;

відділу матеріально-технічного забезпечення;

відділу капітального будівництва;

експлуатаційно-господарського відділу;

їдальні;

запасного пункту управління.

Відділ фінансування та бухгалтерського обліку.

Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).

Керівники управлінь і відділів призначаються на посади Генеральним прокурором України. Одночасно вони є його старшими помічниками та помічниками. Генеральний прокурор має також старших помічників та помічників з особливих доручень.

Генеральна прокуратура разом з Міністерством внутрішніх справ та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством статистики розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття і розслідування злочинів.

Закон надає Генеральному прокурору Україн

s