Система соціального захисту сиріт і дітей

Курсовой проект - Социология

Другие курсовые по предмету Социология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьї профільної патології, зокрема оглянуті і обстежені генетиком. При цьому повинні бути враховані всі відомі дані про дитину і її батьків.

 

Список використаної літератури

 

 1. Конституція України. - К. Юрінком інтер, 1999.
 2. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей. ВВР, 2005, №26, (набуття чинності 01.01.2006р.)
 3. Указ Президента України "Про проведення в Україні у 2006 році Року захисту прав дитини".
 4. Конвенция ООН о правах ребенка.
 5. Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" . 2005 від 11.07 №1086.
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 267 "Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу."//Право України. - 1997. -№ 7-8.
 7. Правила опіки і піклування, зареєстровані в МЮ 17 червня 1999р. //Офіційний вісник України. - 1999. - № 26.
 8. Захист і забезпечення прав дітей: тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року. К.: Державний інститут проблем сімї та молоді, 2002. 160 с.
 9. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 р.) Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування /Л.С. Волинець, Ю.Г. Антипків, І.У. Жечко та ін. К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000. 318 с.
 10. Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового регулювання //Право України. - 2001. - № 3.
 11. Слюсаренко В.Г. Соціально-педагогічні функції і перспективи розвитку установ інтернатного і напвінтернатного типу в Україні. К, 1996 412 с.
 12. Соціальна робота: технологічний аспект. Навчальний посібник /За ред. проф. А.Й. Капської. К.: Центр навчальної літератури, 2004 . 352с.
 13. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт Т.1. Москва Тула, 1993. 358с.
 14. Шость Н.В. Правове становище дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (В питаннях та відповідях для практичних працівників). Харків, 2005. 63 - 243с.
 15. Дитина в прийомній сімї: Нотатки психолога Г. М. Бевз, І. В. Пєша. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. 101 с.
 16. Збірник нормативно-правових актів у сфері функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей / Упоряд. О. В. Лясковська, Л. М. Палій. К., 2004. 13 - 296 с.
 17. Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для соціальних працівників з питань підбору, підготовки та соціального супроводу прийомних батьків / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 128 с.
 18. Методичні рекомендації щодо розробки обласних програм подолання проблем соціального сирітства: Практичний посібник. К.: Четверта хвиля, 2006. 76 - 115 с.
 19. Настільна книга випускника інтернату: юридичні та практичні поради / Упоряд. С. Ю. Попов. Луганськ, 2005. 100 с.
 20. Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Н. М. Комарова, Л. М. Мельничук, І. В. Пєша та ін. К.: Державний ін-т проблем сімї та молоді , 2004. Кн. 2. 128 - 143с.
 21. Прийомна сімя: оцінка ефективності опіки (методичні рекомендації для соціальних працівників) / О. О. Яременко (кер. авт. кол.), Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 78 с.
 22. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Авт. кол. Л. С. Волинець, Н. М. Комарова, О. Г. Антонова-Турченко, І. Б. Іванова, І. В. Пєша. К.: Видавництво, 1998. 120 с.
 23. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 1999 року). К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000. 138 с.
 24. Соціальні та психологічні потреби дітей, які виховуються в інтернатних закладах: знання, ставлення, поведінка. Практика діяльності. Результати дослідження серед фахівців соціальної сфери та дітей-вихованців. К.: Компанія Лік, 2006. 63 с.
 25. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу: Збірник методичних матеріалів / Авт. кол. Г. М. Бевз, А. Й. Капська, Н. М. Комарова та ін. К.: Державний ін-т проблем сімї та молоді, 2003. 188 с.

s