Система сертифікації аптечного бізнесу

Информация - Маркетинг

Другие материалы по предмету Маркетинг

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьального і профілактичного призначення і інших); косметичну і парфюмерну продукцію (далі товари, дозволені до відпустки з аптечних організацій);

відпустка предметів через пункт прокату відповідно до встановленого порядку;

надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах; надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування;

надання медичним працівникам установ охорони здоровя, освіти, соціального забезпечення і ін. необхідної інформації про наявні в аптеці лікарські препарати, а також про нові лікарські препарати;

надання першій медичній допомозі;

надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування.

Аптечний пункт

реалізацію населенню лікарських препаратів по рецептах лікаря (окрім наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих і отруйних речовин) і без рецепту лікаря; реалізацію розфасованої лікарської рослинної сировини в заводській упаковці, виробів медичного призначення, предметів (засобів) особистої гігієни;

виготовлення лікарських препаратів по рецептах лікаря, виготовлення внутрішньоаптечної заготівки відповідно до затверджених прописів і фасовку лікарських препаратів з подальшою їх реалізацією;

відпустка лікарських засобів безкоштовно або із знижкою окремим групам населення відповідно до чинного законодавства України і на підставі укладених договорів з територіальними органами управління охороною здоровя, лікувально-профілактичними установами і страховими компаніями;

надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах; надання консультативній допомозі в цілях забезпечення відповідального самолікування;

надання медичним працівникам установ охорони здоровя, освіти, соціального забезпечення необхідної інформації про наявні в аптечному пункті лікарські препарати, а також про нові лікарські препарати;

надання першій медичній допомозі.

Аптечний кіоск

реалізацію населенню лікарських препаратів без рецепту лікаря; реалізацію розфасованої лікарської рослинної сировини в заводській упаковці, виробів медичного призначення, предметів (засобів) особистої гігієни;

надання населенню необхідної інформації по належному використанню і зберіганню лікарських препаратів в домашніх умовах;

надання першій медичній допомозі.

Аптечний магазин

Те ж що і аптечний кіоск, відмінностей від якого нормативна документація не встановлює.

 

Законодавча база та система сертифікації аптечного бізнесу

 

Організовуючи будь-яку справу субєкт підприємницької діяльності звичайно ж перш за все ставить за мету отримання прибутку. Для цього він вивчає конюнктуру ринку, зважає на наявність попиту того чи іншого товару (робіт, послуг) у регіоні, де буде здійснюватися діяльність, шукає свого клієнта, покупця. Аптечний бізнес одна з найприбутковіших сфер діяльності. На аптечний товар завжди і повсюди є попит, адже люди все ж не схильні економити на своєму здоровї. Проте аптечна установа повинна ставити за мету не лише отримання прибутку, основним завданням має бути забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Оскільки тут справа стосується охорони здоровя, держава здійснює особливий контроль та дещо послаблює податковий тягар у сфері аптечного бізнесу.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА БАЗА

Закон про лікарські засоби Закон України від 04.04.96 р. № 123/96-ВР Про лікарські засоби;

Перелік прекурсорів Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких повязана діяльність, що підлягає ліцензуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.99 p. № 786;

Порядок обігу прекурсорів Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоровя України, затверджений наказом МОЗ України від 18.12.97 p. № 356;

Правила роздрібної реалізації Правила роздрібної реалізації лікарських засобів, установлені постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 р. № 447;

Закон про патентування Закон України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності від 23.03.96 p. № 98/96-ВР;

Закон про ліцензування Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ;

Ліцензійні умови Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затверджені наказом Держкомпідприємництва та МОЗ України від 12.01.2001 р. № 3/8;

Правила виписування рецептів Правила виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджені наказом МОЗ України від 30.06.94 р. № 117;

Закон про податок на прибуток Закон України Про оподаткування прибутку підприємств в редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР;

Закон про ПДВ Закон України Про податок на додану вартість від 03.04.97 р. № 168/97-ВР;

Указ № 746 Указ Президента України Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва в редакції від 28.06.96 p. № 746/99.

Коли говорять про аптечні установи, йдеться не тільки про невелике приміщення з обізнаним аптекарем. Під аптечною установою розуміються також аптечні склади, бази, обєднання, асоціації, фірми, корпорації, які за

s