Система прямого регулювання тиску газу з І-регулятором

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьВиконаємо заміну, тоді отримаємо такий вираз:

 

.

 

Для побудови графіку усталеної похибки визначимо коефіцієнти С0 та С1 коефіцієнти похибок, які є коефіцієнтами розкладу передаточної функції системи за похибкою Фx(z) в ряд Маклорена за степенями s, тобто

 

, в нашому випадку:

 

В загальному випадку при вхідній дії, що повільно змінюється, усталену похибку системи можна представити у вигляді ряду

 

 

В нашому випадку при g(n)=20+40n+5n2 усталена похибка має вигляд:

 

Рис. 16. Графік усталеної похибки ДСАК.

 

3.7 Оцінка якості ДСАК

 

Для оцінки якості ДСАК розрахуємо та побудуємо перехідну характеристику.

 

 

Рис. 17. Перехідна характеристика ДСАК

 

Оцінимо якість перехідних процесів у заданій системі:

- перерегулювання δ відносне максимальне відхилення перехідної характеристики від усталеного значення вихідної координати, виражене у відсотках:

 

δ = .

 

(hmax, hуст відповідно максимальне та усталене значення перехідної характеристики для досліджуваної системи побачимо на графіку (рис.20))

δ = .

- час регулювання (час перехідного процесу) tp мінімальний час, після сплину якого регульована координата буде залишатися близькою до усталеного значення із заданою точністю .

, тоді tp = 430 (с).

- число коливань n, яке має перехідна характеристика h(t) за час регулювання tp:

n = 1.

 

Висновок

 

Провівши аналіз ДСАК можна сказати, що отримана система після квантування є стійкою, коефіцієнт підсилення співпадає з коефіцієнтом підсилення лінійної САК; отримані результати вказують на те, що аналіз проведений правильно, хоча деякі якісні параметри ДСАК відрізняються від лінійної САК, це вказує на те, що деяка інформація про систему під час квантування все ж втратилась.

 

Список літератури

 

Самотокін Б. Б. Лекції з теорії автоматичного керування. Житомир ЖІТІ, 2001. -504с.

Топчеев Ю. И. Атлас для проектирования систем автоматического регулирования. Москва „Машиностроение”, 1989. -752с.

Бесекерский В. А., Попов Е. П., Теория систем автоматического регулирования, 3 изд., М., 1975.

s