Система позамовного калькулювання собівартості

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть>Підприємство має самостійний баланс, поточний рахунок в установі банку, печатку зі своєю назвою.

Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Підприємства відраховуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні підприємства.

За рішенням загальних зборів Підприємство створює:

  1. резервний (страховий) фонд;
  2. фонд виплати дивідендів.

ПП. Колобок здійснює оперативний, бухгалтерський та податковий облік згідно з новими Національними стандартами бухгалтерського обліку та Законодавством України.

Для аналізу основних показників, які характеризують діяльність підприємства в звітному 2003 році доцільно скласти наступну таблицю:

 

Техніко-економічна характеристика ПП. Колобок

ПоказникиОдиниця виміру2003 рікВиробництвоОбсяг промислової продукції в оптових цінах без ПДВ та акцизного зборутис. грн.98,8Зміна залишків незавершеного виробництватис. грн.6,9Фінансові результатиБалансовий прибуток (збиток)тис. грн.5,3Собівартість реалізованої продукціїтис. грн.83,0Виручка від реалізації продукціїтис. грн.63,8Основні фондиСередньорічна вартість основних фондівтис. грн.42,4ПрацяСередньоспискова чисельність штатних працівників основної діяльностічол.20Фонд оплати працітис. грн.120,0

На підприємстві застосовується позамовний та попередільний (попроцесний) методи калькулювання. В серійному виробництві застосовують попередільний (попроцесний) метод калькулювання, а для індивідуальних замовлень застосовують позамовний метод калькулювання. Це відображено в наказі про облікову політику підприємства.

 

3.2 Облікові записи в системі позамовного калькулювання собівартості на приватному підприємстві Колобок

 

Обєктом обліку є окреме виробниче замовлення на яке відкривається договір. До договору обовязково додається кошторис витрат (планова калькуляція), на підставі якого визначається ціна угоди. В бухгалтерії на кожне замовлення окремо відкривається картка аналітичного обліку витрат, де проставляється шифр замовлення, кошторисна вартість. В аналогічній картці ведеться облік загальновиробничих витрат. В кінці місяця загальновиробничі витрати розподіляються між замовленнями і таким чином формується собівартість замовлення щомісяця.

На підприємстві Колобок за вересень місяць 2003 року було виконано три замовлення:

  1. для фізичної особи Шоколадний торт, маса 3 кг.;
  2. для кафе Капля тістечка Еклер, в кількості 30 шт.;
  3. для кафе Парус тістечка Корзинки з горіховим кремом, в кількості 40 шт.

Для здійснення даних замовлень було складено відомості обліку витрат на замовлення (Додаток 2) за допомогою вимоги на відпуск матеріалів (Додаток 3), картки обліку робочого часу (Додаток 4) та картки розподілу загальновиробничих витрат.

Відомість обліку витрат є регістром аналітичного обліку до рахунку Незавершене виробництво. Формування рахунку Незавершене виробництво, в нашому випадку, в бухгалтерському обліку це буде відображено наступними проводками:

Списання матеріалів: 43,67 грн.

Д-т23 Незавершене виробництво

К-т201 Сировина і матеріали

Відображення заробітної плати: 14,75 грн.

Д-т23 Незавершене виробництво

К-т661 Заробітна плата

Відображення нарахувань на заробітну плату: 5,75 грн.

Д-т23 Незавершене виробництво

К-т65 Розрахунки за страхуванням

Списання загальновиробничих витрат: 29,41 грн.

Д-т23 Незавершене виробництво

К-т91 Загальновиробничі витрати

Оскільки замовлення вироблені, загальна сума виробничих витрат у розмірі 93,58 грн. має бути перенесена з рахунка Незавершене виробництво на рахунок Готова продукція:

К-т23 Незавершене виробництво

Д-т26 Готова продукція.

Коли замовлення відвантажується клієнту, собівартість закінченого замовлення стає собівартістю реалізованої продукції і будуть зроблені такі проводки:

Д-т901 Собівартість реалізованої готової продукції

К-т26 Готова продукція.

Продажна вартість Шоколадного торту становить 38 грн. з ПДВ, тістечка Еклер 2,20 грн. з ПДВ за штуку, тістечка Корзинка з горіховим кремом 2,60 грн. з ПДВ за штуку.

При відвантаженні замовлення клієнту формується рахунок Дохід від реалізації готової продукції. В нашому випадку сума доходу складає 208,00 грн.

Д-т361 Розрахунки з вітчизняними покупцями

К-т701 Дохід від реалізації готової продукції

З доходу вираховується податок на додану вартість в сумі 34,66 грн.

Д-т701 Дохід від реалізації готової продукції

К-т641 Розрахунки за податками

Фінансовий результат від реалізації готової продукції по замовленням складає 79,76 грн. (валові доходи мінус собівартість). Для визначення фінансового результату, залишків незавершеного виробництва, залишків готової продукції складається зведена відомість виконаних робіт (Додаток №5).

 

 

Висновок

 

Позамовний метод обліку витрат на виробництво застосовують, в основному, в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах. Обєктом обліку при використан

s