Система позамовного калькулювання собівартості

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьмих матеріалів в реєстр для кожного замовлення. Крім функції забезпечення важливою інформацією для віднесення прямих матеріальних витрат на замовлення, вимога на відпуск матеріалів може мати інші важливі характеристики даних, такі як номер вимоги, дату та підпис. Ці дані є дуже важливими для здійснення належного контролю за запасами прямих матеріалів фірми. Підпис, наприклад, передає відповідальність за матеріали зі складу до людини, яка одержує матеріали, звичайно це майстер цеху.

Як правило, не робиться спроби простежити витрати інших матеріалів, таких як допоміжні матеріали, мастила тощо, до конкретного замовлення. Ці непрямі матеріали відносяться на замовлення за допомогою нормативної ставки накладних витрат.

 

2.3 Картки обліку робочого часу

 

Прямі витрати на оплату праці також мають бути повязані з кожним окремим замовленням. Вони відносяться на окремі замовлення за допомогою картки обліку робочого часу. Коли робітник працює над конкретним замовленням, він або вона заповнює картку обліку робочого часу, яка визначає імя робітника, ставку заробітної плати, кількість годин, відпрацьованих на цьому замовленні та номер замовлення. Ці картки збираються кожного дня і передаються до відділу обліку витрат (виробничого обліку), де дана інформація використовується для віднесення прямих витрат на оплату праці на окремі замовлення. Знову ж таки, в автоматизованій системі віднесення витрат включає введення даних у компютер.

Картки обліку робочого часу використовуються тільки для робітників, витрати на працю яких є прямими. Оскільки непрямі витрати на оплату праці є спільними для всіх замовлень, ці витрати належать до накладних витрат і розподіляються за допомогою однієї або більше нормативних ставок накладних витрат.

 

2.4 Інші документальні джерела

 

Використання калькулювання на основі діяльності для віднесення накладних витрат на замовлення чітко вимагає від компанії відстежувати більше ніж один чинник діяльності. Ці інші бази віднесення витрат треба також обліковувати. Тобто фактична кількість інших використаних чинників витрат (наприклад, машино-години, кількість замовлень на закупівлю, кількість переналагоджень обладнання) повинна бути зібрана й віднесена до відомостей обліку витрат за замовленнями. Якщо кількість чинника вже облікована (наприклад, кількість замовлень на закупівлю), то новий первинний документ не потрібен. Проте, якщо чинник витрат не відстежується, треба розробити новий первинний документ. Наприклад, первинний документ, який буде відстежувати машино-години, використані кожним замовленням, може бути змодельованим на картках обліку робочого часу.

Всі завершені відомості обліку витрат на замовлення можуть слугувати допоміжним аналітичним обліковим регістром до рахунку Незавершене виробництво. В системі ручної обробки облікових даних завершені відомості передаються з файлів незавершеного виробництва до файлу запасів готової продукції. В системі автоматизованої обробки облікових даних програма автоматично зітре інформацію про завершене замовлення з головного файлу незавершеного виробництва та додасть цю інформацію до головного файлу готової продукції. В обох випадках підбиття підсумків всіх завершених відомостей обліку витрат на замовлення дає собівартість запасів готової продукції в будь-який момент часу. Коли готова продукція буде реалізована та доставлена покупцям, відомості обліку витрат будуть вилучені (або стерті) з файлу запасів готової продукції. Ці облікові дані потім формують основу для розрахунку собівартості реалізованої продукції за період.

 

 

3. Облікові записи в системі позамовного калькулювання собівартості на підприємстві

 

3.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

 

Приватне підприємство Колобок створено в 1995 році та займається виготовленням хлібобулочних та кондитерських виробів, а саме булочки з яблуками, вишнями, абрикосами, грушами, грибами, капустою та іншими начинками; піца з грибами, мясом, ковбасою та інші; випічкою різних тістечок (корзинка, дитяче, доміно, заварне, лимонне, картопля та ін.); випічкою різних тортів (Пражський, Медовик, Рафаело, Київський та ін.). Підприємство займається як масовим виробництвом продукції так і здійснює індивідуальні замовлення для населення, кафе, ресторанів і т.д.

За роки свого становлення, Приватне підприємство з напівкустарного виробництва виросло в достойне підприємство по виробництву хлібобулочних та кондитерських виробів.

Основне виробництво підприємства складають:

  1. цех по виготовленню сирої продукції;
  2. пекарний цех;
  3. кондитерський цех;
  4. цех готової продукції;
  5. цех по розфасовці, упаковці продукції.

Статутний фонд ПП. Колобок становить 5,6 тис. грн.

Метою діяльності Приватного підприємства Батер є отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності.

Предметом діяльності є:

  1. Виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
  2. Реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;
  3. Комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

Майно Підприємства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі.

s