Система позамовного калькулювання собівартості

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьотім відносяться до продуктів на основі ступеня споживання видів діяльності продуктами. Що є важливим в даний момент, так це зрозуміти, що фактичні накладні витрати ніколи не записуються на рахунок Незавершене виробництво. Звичайною процедурою буде записати фактичні накладні витрати в дебет рахунку Контрольний рахунок накладних витрат. Наприклад, фактичні накладні витрати реєструються таким чином:

Сума обороту по дебету на рахунку Контрольний рахунок накладних витрат дає загальну суму фактичних накладних витрат на даний момент часу. Оскільки фактичні накладні витрати записуються в дебет цього рахунку, а розподілені за нормативом накладні витрати в кредит цього ж рахунку, залишок по рахунку Контрольний рахунок накладних витрат відбиває відхилення накладних витрат на даний момент часу. З нашого прикладу на кінець місяця фактичні накладні витрати в 415 грн. та розподілені (списані) за нормативом накладні витрати в 340 грн. призвели до виникнення нерозподілених накладних витрат в сумі 75 грн. (415 грн. 340 грн.).

Зауважу, що загальна сума розподілених накладних витрат від усіх замовлень пройшла по рахунку Незавершене виробництво

 

1.3 Облік готової продукції

 

Ми вже побачили, що відбувається, коли замовлення виконано. Суми прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та розподілених накладних витрат додаються, щоб одержати виробничу собівартість замовлення. Ця відомість обліку витрат на замовлення потім передається до файлу готової продукції. Одночасно витрати, повязані із завершеним замовленням, списуються з рахунку Незавершене виробництво на рахунок Готова продукція. При виконанні замовлення, загальна сума виробничих витрат має бути перенесена з рахунка Незавершене виробництво на рахунок Готова продукція.

Це списання витрат можна проілюструвати такою проводкою:

 

6. Готова продукція

Незавершене виробництво2320

2320

Завершення замовлення є важливим кроком для руху виробничих витрат. Собівартість виконаного замовлення повинна бути виключена з собівартості незавершеного виробництва та додана до собівартості готової продукції і нарешті додана до витрат періоду у звіті про прибуток як собівартість реалізованої продукції. Щоб забезпечити точність в обчисленні цих витрат, готується звіт про собівартість виробленої продукції. Важливо звернути увагу на те, що для складання звіту про собівартість виробленої продукції використовуються розподілені накладні витрати. Запаси незавершеного виробництва та запаси готової продукції оцінюються по нормальній собівартості, а не по фактичній.

 

1.4 Облік собівартості реалізованої продукції

 

У фірмі, яка застосовує позамовне калькулювання, одиниці продукції можуть вироблятися для окремого клієнта або для поповнення запасів з метою подальшого продажу. Якщо замовлення виконується спеціально для клієнта, тоді, коли замовлення відвантажується клієнту, собівартість закінченого замовлення стає собівартістю реалізованої продукції. Коли виробництво замовлення завершено, будуть зроблені такі проводки:

 

7. Собівартість реалізованої продукції

Готова продукція

8. Рахунки до отримання

Дохід від реалізації2320

 

3480

2320

 

3480

На додаток до цих проводок в кінці кожного звітного періоду (наприклад, щомісячно та щоквартально) готується звіт про собівартість реалізованої продукції. Як правило, відхилення накладних витрат є несуттєвим, а отже списується на рахунок Собівартість реалізованої продукції. Собівартість реалізованої продукції до коригування на суму відхилення накладних витрат називається нормальною собівартістю реалізованої продукції. Після того, як відбудеться коригування на суму відхилення накладних витрат періоду, результат називається скоригованою собівартістю реалізованої продукції. Ця остання величина зявиться в звіті про прибуток як витрати періоду.

Проте списання суми відхилення накладних витрат на рахунок Собівартість реалізованої продукції часто не робиться до кінця року. Відхилення очікується кожного місяця через коливання обсягу виробництва та нерівномірно понесені фактичні накладні витрати. Протягом року ці місячні відхилення повинні в цілому компенсувати одне одного таким чином, щоб відхилення на кінець року було незначним за припущення, що нормативна ставка накладних витрат прийнята.

Списання суми нерозподілених накладних витрат на собівартість реалізованої продукції потребує такої проводки:

 

9. Собівартість реалізованої продукції

Контрольний рахунок накладних витрат75

75

Хочу звернути увагу, що дебетування рахунку Собівартість реалізованої продукції еквівалентне збільшенню величини нормальної собівартості реалізованої продукції на суму нерозподілених накладних витрат. Якщо накладні витрати були б надмірно розподілені, проводка стала б зворотною і рахунок Собівартість реалізованої продукції треба було б кредитувати (зменшити).

Списання відхилення накладних витрат на рахунок Собівартість реалізованої продукції завершує процес опису руху виробничих витрат. Щоб сприяти оглядові цих важливих концепцій, розглянемо наступну ілюстрацію:

 

 

Хочу зауважити, що ці проводки підсумовують інформацію, яка міститься у відомостях обліку витрат на замовлення. Хоч зображення руху витрат на ви

s