Система передачі "Сопка-4"

Контрольная работа - Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытья дверей НРП, підвищення температури в НРП або в лінійно-апаратному цеху (ЛАЦ), появу води в НРП та ін.). В апаратурі "Сопка-4" функції дільничного та магістрального службового звязку поєднані.

Передача сигналів ТМ здійснюється без перерви звязку сумісно з інформаційним сигналом. Канал ТЧ формується в основному лінійному тракті та передається по двох трактах передачі одночасно. Введення сигналів ТМ здійснюється як в інформаційний сигнал, так і в той, що передається при зникненні основного СІАС. Передача сигналів ТМ здійснюється посередництвом введення в цифровій потік додаткових інформаційних бітів.

Апаратура ТМ складається з обладнання, що встановлюється на ПКП, та такого, що встановлюється на НРП. Апаратура розрахована на обслуговування оптичної лінії звязку, що містить 28 пунктів контролю, пять з яких можуть бути такими, що обслуговуються. Однією системою ТМ обслуговуються чотири системи передачі "Сопка-4".

Рис. 2

 

Рис. 3

 

Апаратура ТМ (розміщується на одному стояку) виконує такі функції:

- збір та обробку інформації, що надходить зі здавачів пунктів, які розміщуються в зоні обслуговування даної станції;

- передачу інформації на пристрої відображення та документування цієї інформації;

- передачу інформації про стан станційних давачів ТМ на інші пункти контролю;

- організацію каналу передачі даних для обміну інформацією з управляючим обчислювальним комплексом;

- ретрансляцію інформації зі сторони А в сторону Б та навпаки;

- передачу інформації на секцію технічного обслуговування.

Обладнання ТМ функціонує на основі розподільчого принципу вибирання та адресного принципу опитування. Адреса формується бінарним кодом на всі сполучення з послідовним завданням адрес пунктів, що контролюються.

При роботі пристроїв ТМ формуються два різновиди повідомлень: інформаційне повідомлення та повідомлення опитування.

Після одержання повідомлення опитування пристрій ТМ формує інформаційне повідомлення про стан здавачів ТМ власної станції та передає його по лінії як в сторону А, так і в сторону Б. Це повідомлення приймається та обробляється усіма ОРП даної ВОЛЗ.

В зону обслуговування ОРП входять усі НРП, що знаходяться між даним ОРП, та найближчими ОРП із сторони А та із сторони Б. В зону обслуговування ПКП та ТРП входять всі пункти (ОРП та НРП), через які проходять тракти, що закінчуються на даному ПКП або ТРП.

Пристрій ТМ може діяти в одному з двох режимів активному та пасивному. В активному режимі пристрій ТМ формує та надсилає в лінію передачі цикл опитувань всіх пунктів, що контролюються. В цьому режимі діє пристрій, що встановлений на головній прикінцевій станції. При зникненні каналу ТМ обидва прикінцеві пункти починають діяти в активному режимі до місця пошкодження зі своєї сторони. Одночасно в усіх ОРП формується сигнал зникнення каналу телемеханіки із зазначенням номера найближчого пункту, що знаходиться за місцем пошкодження при опитуванні з відповідної сторони.

В пасивному режимі пристрій ТМ тільки передає в лінію інформацію про стан власних здавачів ТМ по запитанню з прикінцевих пристроїв. Місцезнаходження пункту на магістралі задається шляхом переключень у блоці введення інформації стояка ТМ.

Стояк ТМ забезпечує прийом з кожного ОРП, включаючи і пункт, де знаходиться дана система, ТМ до сорока восьми сигналів повідомлення (обрив ОК, аварія випромінювача, зникнення ІКМ сигналу, значення коефіцієнта помилок, пожежа в ЛАЦ, перехід на резервне живлення при пошкодженні пристрою гарантованого живлення, резервні сигнали) та до шістдесяти сигналів повідомлення з кожного із НРП (кришка РІТЕГ, вода в РІТЕГ, напруга РІТЕГ, кришка НРП, вода в НРП, виклик СЗ, обрив ОК, передаварія випромінювача, значення коефіцієнтів помилки, резервні сигнали).

Стояк ТМ забезпечує формування чотирьох каналів на передачу інформації в лінію звязку (2 канали на станцію А та 2 канали на станцію Б) та чотирьох каналів для введення інформації з лінії передачі (по два канали зі станції А та Б).

Для управління системою ТМ, зберігання та накопичування інформації, обміну нею між пунктами, що контролюються, передачі інформації на СТО використовуються персональні компютери.

Слід зазначити, що на СОЛТ-4-О передбачений контроль напруги живлення випромінювача, фотодетектора, інших функціональних вузлів системи, ці дані також надходять у систему ТМ.

Система СЗ призначена для організаційно-оперативного телефонного звязку технічного персоналу між прикінцевими пунктами, ОРП та НРП. Для забезпечення нормальної експлуатації лінійного обладнання та лінійно-кабельних споруд передбачається два різновиди СЗ: постанційний СЗ, для організації звязку між прикінцевими пунктами, дільничний СЗ для організації звязку між суміжними пунктами, що обслуговуються, а також для їх звязку з НРП.

Передача сигналів СЗ здійснюється без перерви у звязку, введенням одночасно з інформаційним сигналом в цифровий потік додаткових бітів. Канали ПСЗ дублюють один одного. Для збільшення надійності каналів ДСЗ прийом та передача сигналів по них ведеться за двома системами одночасно.

В апаратурі "Сопка-4" передбачена система сигналізації, яка забезпечує контроль дієздатності найбільш важливих вузлів обладнання. Пристрої сигналізації спрацьовують при всіх видах аварій. Внаслідок спрацьовування пристроїв сигналізації забезпечується вмикання світлової сигналізації безпосередньо на стояках, н

s