Система передачі "Сопка-4"

Контрольная работа - Компьютеры, программирование

Другие контрольные работы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система передачі "Сопка-4"

 

ВОСП "Сопка-4" призначена для застосування на магістральних лініях звязку первинної мережі. У системі застосовується одномодовий оптичний кабель з загасанням, що не перевищує 0,7 дБ/км на довжині хвилі 1,3 мкм. Апаратура забезпечує передачу всіх видів інформації, передбачених на вітчизняних мережах звязку в дискретному вигляді та дозволяє організувати по одному лінійному тракту 1920 каналів ТЧ.

Лінійне обладнання ЦСП "Сопка-4" складається з прикінцевого обладнання, проміжного та спеціалізованої контрольно-вимірювальної апаратури. Прикінцеве обладнання встановлюється в прикінцевих пунктах (ПКП), а проміжне в транзитних регенераційних пунктах (ТРП) та в регенераційних пунктах, що обслуговуються. Усе обладнання має стандартні цифрові стики, це дозволяє здійснювати виділення цифрових потоків або окремих каналів в ТРП. Структурна схема обладнання оптичного лінійного тракту (ООЛТ) ВОСП "Сопка-4" наведена на рис. 1.

Обладнання прикінцевого пункту містить:

- стояк обладнання лінійного четвіркового цифрового тракту оптичний СОЛТ-4-О з пристроєм стику станційного та лінійного оптичних кабелів ПССЛК;

- стояк телемеханіки (ТМ) для документування та відображення інформації;

- стояк службового звязку (СЗ) та пристрій переносний переговорний (ППП), що забезпечує дільничний службовий звязок (ДСЗ) та постанційний службовий звязок (ПСЗ).

Комплекс апаратури "Сопка-4" містить цифрове каналоутворююче обладнання, що забезпечує формування стандартних первинних, вторинних, третинних та четвіркових цифрових потоків, а також каналів ТЧ та ОЦК (це обладнання на схемі рис. 1 не зображено).

Обладнання ОРП аналогічно обладнанню ПКП, але воно не містить апаратури часового групо утворення та каналоутворюючої апаратури. Обладнання НРП вміщує контейнер для розміщення апаратури регенераційного пункту типу НРПГ-4; апаратуру регенераційного пункту типу АРП-4-О зі станційним ОК. НРП системи може живитися від автономного джерела, яким є радіоактивний ізотопний термоелектрогенератор (РІТЕГ). Дані ТМ надходять до секції технічного обслуговування (СТО).

Стояк типу СОЛТ-4-О призначений для експлуатації на ПКП, ТРП, а також на ОРП з можливістю виділення цифрового потоку зі швидкістю, нижчою, ніж 140 Мбіт/с. Структурна схема СОЛТ-4-О наведена на рис. 2.

Обладнання СОЛТ-4-О діє таким чином. Сигнал стику у коді СМІ надходить до кодера зі швидкістю 139,265 Мбіт/с, де перетворюється в код NRZ без зміни швидкості. Далі сигнал через скремблер надходить до формувача сигналу передачі, в якому здійснюється формування сигналу у коді 10ВІРІR, який передається зі швидкістю 167,1168 Мбіт/с, цей сигнал крім інформаційного, містить сигнали службового звязку та телемеханіки. З виходу ФСП сигнал у коді 10ВІРІR надходить до передавального оптичного модуля і далі через оптичний зєднувач в оптичний кабель.

На другому кінці лінійний сигнал із оптичного кабелю зі швидкістю 167,1168 Мбіт/с через оптичний зєднувач надходить до приймального оптичного модуля, де він перетворюється з оптичного в електричний, далі у ПВС електричні імпульси регенеруються по амплітуді, тривалості та місцезнаходженню на тактовому інтервалі. Регенерований сигнал надходить на вхід пристрою перетворення сигналу, який формує з лінійного сигналу два потоки з одночасним пониженням швидкості до 83,558 Мбіт/с. В ПКС здійснюється входження сигналу в синхронізм, виділення з двох потоків сигналів службового звязку, сигналів телемеханіки та обєднання двох інформаційних напівпотоків в один та двох напівпотоків сервісної інформації в один.

Рис. 1

 

Після виділення з лінійного сигналу сервісної інформації у пристрої формування сигналу прийому (ФСПр) відбувається перетворення сигналу з коду 10ВІРІR у сигнал у коді NRZ з пониженням швидкості до 139,264 Мбіт/с. З виходу ФСПр сигнал надходить до дескремблера, а далі до декодера, на виході якого формується сигнал СМІ зі швидкістю 139,264 Мбіт/с. У склад ПФПП входять дві плати, які формують первинні потоки для асинхронного перетворення за швидкістю інформаційного цифрового потоку 2,048 Мбіт/с в коді HDB3 в цифрові інформаційні потоки РКІ та РК2 та зворотного перетворення їх в інформаційний потік 2,048 Мбіт/с в коді HDВ3.

Використання лінійного коду 10ВІРІR дозволяє створювати лінійне обладнання ВОСП для швидкості передачі 140 Мбіт/с, що задовольняє усім вимогам до магістральних ліній звязку. На базі цього обладнання досить легко побудувати лінійну апаратуру ВОСП більш високих ступенів ієрархії.

Формування сигналу в коді 10ВІРІR зводиться до обєднання основного інформаційного потоку у форматі NRZ (139,264 Мбіт/с) з двома службовими потоками Р-біт та R-біт. На рис. 3 наведений алгоритм обєднання цифрових потоків у коді 10ВІРІR.

Потік Р-біт (13,9926 Мбіт/с) призначається для забезпечення балансу цифрового лінійного сигналу, потік R-біт (13,9926 Мбіт/с) для передачі сигналів сервісних служб: службового звязку (32 кГц), телемеханіки (1,2 кГц), циклової синхронізації (290 кбіт/с), контролю помилок лінійного сигналу (2,321 Мбіт/с), додаткові первинні потоки ( nx2,048 МБіт/с, де n=1--4). Крім того, в потоку R-біт передаються вставки узгодження швидкостей.

Система телемеханіки необхідна для автоматичного контролю за станом апаратури лінійних трактів з оптичним кабелем, що має 8 волокон, а також за станом станційних приміщень усіх типів (сигнали про відкрит

s