Система передавання неперервних повідомлень із використанням широтно–імпульсної модуляції

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра: Мережі звязку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

по курсу: ”Теорія електричного звязку”

на тему: “Система передавання неперервних повідомлень із використанням ШІМ”

 

 

 

 

Виконав:

студент 3-курсу

Мелешкін О.В.

 

 

 

 

Харків 2001

ЗМІСТ

 

Скорочення

Вихідні дані

Вступ

1. Аналіз аналогічних систем звязку

2. Аналіз статистичних характеристик і параметрів переданого повідомлення

3. Характеристики і параметри сигналів широко-імпульсної модуляції

4. Врахування перешкод в лінії звязку

5. Розрахунок характеристик приймача

6. Вибір схем модулятора і демодулятора

Вихідні дані

Висновок

Перелік літератури

СКОРОЧЕННЯ

 

АІМ амплітуднаімпульсна модуляція

БКЗ безперервний канал звязку

ВСШ відношення сигнал - шум

ДП джерело повідомлення

ОП одержувач повідомлень

СКП середньоквадратична похибка

ПДП передаючий пристрій

ПРП - приймальний пристрій

ФНЧ фільтр нижніх частот

ЧІМ частотноімпульсна модуляція

ШІМ широтноімпульсна модуляція

ВИХІДНІ ДАНІ

 

Безперервне повідомлення , що спостерігається на виході джерела повідомлення (ДП), являє собою реалізацію стаціонарного гаусовського випадкового процесу з нульовим середнім і відомою функцією кореляції . Повідомлення передається в аналоговій формі змішаною системою звязку.

У передаючому пристрої (ПДП) системи на основі модулятора повідомлення відображається в сигнал широко імпульсної модуляції. Сигнал потім передається по вузько смуговому гаусовському безперервному каналу звязку (БКЗ).

У приймальному пристрої (ПРП) системи прийнята суміш сигналу і шуму де модулюється.

Початкові дані для розрахунків приведені в таблиці 1, де - потужність (дисперсія) повідомлення, - показник загасання функції кореляції, - постійна енергетичного спектра шуму БКЗ, - допустима відносна середньоквадратична похибка (СКП) відновлення повідомлення.

 

Таблиця 1

п/пДППДПНКЗОПФункція кореляції повідомлення

Засіб передавання92.231ШІМ0,00300.13

ВСТУП

 

В останні 30 років у багатьох галузях науки і техніки науково - технічний прогрес супроводжується інтенсивним збільшенням обємів інформації, необхідної для керування промисловістю, сільським хазяйством, транспортом та ін.

В сучасному світі дуже швидке розвивається теорії й техніки звязку визначаються новими умовами і витікаючи ми з них, ще більш високими вимогами. Насамперед підвищуються вимоги до швидкості і достовірності передачі інформації. Достовірність і швидкість є найважливішими характеристиками сучасних систем звязку.

Імпульсні методи модуляції зараз знаходять своє саме широке застосування в техніки передачі, перетворення і реєстрації сигналів, тому що вони сполучать у собі високу поміхо стійкість і легкість демодуляції з малими витратами енергії на передачу. Широтно - імпульсна модуляція (ШІМ) у цьому плані займає особливе місце. Діапазон її використання дуже широкий це могутні вентильні перетворювачі, підсилювачі потужності різної радіоапаратури, ключові стабілізатори напруги, системи передачі даних, апаратура розгортающего перетворення, системи точного магнітного запису, аналогові обчислювальні пристрої, фільтри й ін.

Початок загальної теорії передачі повідомлень був закладений в роботі В.А. Котельникова Про пропускну здатність ефіру і дроту (1933р.), в якій була сформульована і доведена теорема відліків, і в роботі Р. Хартлі Передача інформації (1928р.), в якій була введена логарифмічна міра інформації. Наступним великим кроком в розвитку теорії зявилися фундаментальні роботи В.А. Котельникова по теорії потенційної завадостійкості (1946р.) і К. Шеннона по теорії інформації (1948р.). У цих роботах були сформульовані основні положення й теореми сучасної теорії передачі повідомлень.

Подальший розвиток теорія отримала в трудах А.А. Харкевича, Д.В. Агеєва, В.І. Сифорова, Д. Міддлтона і багатьох інших радянських і зарубіжних вчених. Великий вплив на розвиток теорії надали видатні математиці А.Н. Колмогоров, Н. Вінер, А.Я. Хинчин і інші.

У цей час розвитку теорії і впровадженню її в практику надається велике значення. Про високий рівень науки і техніки в області звязку свідчать такі досягнення, як створення найскладніших систем далекої і наддалекої космічної телекомунікації, систем звязку і телебачення з використанням штучних супутників Землі. У цих системах застосовуються використовуються магнітні широтно-імпульсні модулятори, є те, що вони легко узгоджуються як з аналоговими, так і з цифровими системами переробки інформації і можуть бути звязуючи ми ланками між цими системами. Нарешті, за допомогою схем на широтно-імпульсних модуляторах і логічних елементах можна створити аналого-цифрові (гібридні) інформаційні системи, які поєднують у собі позитивні якості аналогових і цифрових комплексів, оптимальні методи обробки сигналів і завадостійкі коди, що дозволяють виявляти і виправляти помилки, виникаючі в каналі.

Створення подібних систем було б неможливим без видатних успіхів сучасної теорії і техніки звязку.

1. АНАЛІЗ АНАЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ЗВЯЗКУ

 

В ім

s