Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьагатства суспільства серед громадян держави кожний процент населення володіє одним процентом багатства суспільства (Пряма АС). Така ситуація характерна для початкових стадій розвитку суспільства. Намагання його дотримувати у різних варіантах у ХХ столітті призвело до кризового стану у багатьох країнах світу (СРСР, Китай та ін.). У цих країнах дуже незначна група „правлячої верхівки” потопала у розкоші, а основна маса населення мала не дуже високий рівень життя. Взагалі, основними причинами диференціації в доходах є: відмінності в освіті та особистих здібностях; нерівномірний розподіл економічних ресурсів; відмінності у становищі на ринку; різне ставлення до ризику; наявність звязків або дискримінацій; різниця у відношеннях власності та ін. Деякі категорії населення (інваліди, діти-сироти, інваліди з дитинства, люди похилого віку) взагалі не мають доходу. Тому виникла необхідність створення системи соціального захисту (до якої входять пенсії та інші трансфертні платежі), створення прогресивної шкали оподаткування, за допомогою чого держава сприяє зменшенню диференціації доходів між окремими сімями. Важливою проблемою регулювання нерівномірності розподілу доходів є визначення оптимального співвідношення між економічною ефективністю та соціальною справедливістю, оскільки значне втручання держави у перерозподіл суспільних доходів знижує стимули до підприємницької продуктивної діяльності одних членів суспільства та породжує споживацькі настрої в інших. [12, ст.321-323]

Отже, пенсія це щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообовязкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа у випадку досягнення нею пенсійного віку або визнавши її інвалідом, або отримують члені її сімї (що передбачено Законом України „Про загальнообовязкове пенсійне страхування”).

Відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення”, існують такі види пенсій:

А) трудові пенсії:

 • за віком;
 • за інвалідністю;
 • у випадку втрати годувальника;
 • за вислугою років;

Б) соціальні пенсії.

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею; особи, що стали інвалідами у звязку з виконанням державних або суспільних обовязків, охорони державної, колективної та приватної власності, а також при охороні правопорядку; особи, що доглядають за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом у віці до 16 років, а також за пенсіонером, який відповідно довідки з медичної установи потребує постійного нагляду.

Право на пенсію за віком мають: чоловіки після досягнення 60 років та при стажі роботи не менше 25 років; жінки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років. Отримувати пенсію за віком на пільгових умовах мають право особи, перелік яких міститься в статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімї померлого годувальника, який їх забезпечував.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, які зайняті на роботі, виконання якої призводить до втрати професійної працездатності або придатності до віку, що дає право на пенсію за віком.

На соціальну пенсію мають право всі непрацездатні громадяни при відсутності права на трудову пенсію. [3]

На відміну від трудових пенсій, розмір яких визначається пропорційно тривалості стажу і розміру заробітної плати, а також умовами праці, під час визначення розміру соціальних пенсій враховується лише соціальна незахищеність громадян і наявність умов, за яких призначається соціальна пенсія. Така пенсія призначається без врахування доходу і вона фінансується за рахунок коштів Пенсійного фонду, який формується переважно за рахунок обовязкових страхових внесків працюючих осіб і обовязкових відрахувань від фонду заробітної плати підприємств, установ, організацій. А це означає, що соціальні пенсії виплачують за рахунок коштів, призначених для виплати трудових пенсій. [22. ст.25-26]

Пенсія є основною категорією та основним елементом соціальної політики держави. Соціальна політика це діяльність держави щодо створення та регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості та соціально-політичної стабільності у країні; це система правових, організаційних, регулятивно-контрольних заходів держави з метою узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання. В конституції України закладено право громадян на соціальний захист (див.Додаток 2). Соціальна політика включає:

 1. правове забезпечення соціального захисту населення;
 2. прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона навколишнього середовища тощо);
 3. соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;
 4. впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;
 5. створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;
 6. державний вплив на ціни та ціноутворення;
 7. обовязкове соціальне страхування в різних формах;
 8. пенсійне забезпечення;
 9. підготовка та перепідготовка кадрів та ін. [11 ст..161-167]

Отже, держава за допомогою пенсій може впливати на соціальне становище суспіль

s