Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьвнески та інвестиційний дохідРозподілНа основі виплати пенсій з поточних надходженьНа накопичувальній основіНа накопичувальній основіКоштами управляєДержаваДержава/недержавний пенсійний фонд/компанія з управління активамиНедержавний пенсійний фонд/страхова компаніяФіксована виплатаІндивідуальні рахункиІндивідуальні рахункиРегулюєДержаваПрацівникиПрацівники

Взагалі, пенсійна реформа є кроком до реальної демократії. А демократичному суспільстві з ринковою економікою державна влада не повинна брати на себе вирішення матеріальних проблем своїх громадян, а зобовязана створювати умови, за яких люди зможуть самостійно, відповідно до своїх можливостей та бажань, їх розвязувати, в т.ч. й пенсійні. Тому пенсійна реформа є важливим кроком переходу України до соціально орієнтованої ринкової економіки і до створенню в ній демократії.

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1Конституція України: Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня. Київ, 1996

2Закон України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р., № 1058-IV

3Закон України „Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 р., № 1788-ХІІ

4Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003р., № 1057-ІV

5Послання Президента України Л.Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України „Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України”. Київ, 2001р.

6Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в сфері реформування системи пенсійного забезпечення. Перспективи для України// Україна: аспекти праці. 2004. - №3 с.39-45

7Вінер М. Повчальний досвід для України: криза пенсійної реформи в Казахстані// Україна: аспекти праці. 2000. - №1 с.23-31

8Вінер М. Фінансовий стан Пенсійного фонду України у 1991-1998 роках// України: аспекти праці. 2000. - №1 с.32-43

9Вінер М., Вон Р., Яценко В. Дискусії навколо пенсійної реформи в Україні// Україна: аспекти праці. 2000. - №1 с. 3-7

10Возницька В. Пенсійна реформа крок до реальної демократії// Соціальний захист. 2004. - №7 с.8-9

11Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. 4-те вид., випр. К.: Знання, 2004. 213 с. (Вища освіта ХХІ століття)

12Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича. 3-тє вид., перероблене і доповнене. К.: Знання. Прес, 2004.- 615 с. (Вища освіта XXI століття)

13Єфименко К., Дорош С. Пенсійне забезпечення в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. 1996. - №6 с.46-50

14Івашкевич В. Пенсійна реформа в Україні// Україна: аспекти праці. 2001. - №2 с.22-29

15Колбун В. Основні напрями реформування пенсійної системи України// Соціальний захист. 2001. - №8 с.18-22

 

16Колбун В. Пенсійна система: нагальні проблеми реформування, соціально-економічне значення// Україна: аспекти праці. 2001. - №7 с. 36-42

17Лібанова Е. Демографічні передумови реформування системи пенсійного забезпечення // Соціальний захист. 2000. - №2 с.48-57

18Мактаггарт Г. Корпоративні та професійні програми добровільного пенсійного забезпечення// Україна: аспекти праці. 2001. - №2 с.30-32

19Мельник О.М. Реформування пенсійного забезпечення в Україні// Фінанси України. - 2002.- № 4 с. 32-38

20Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект// Україна: аспекти праці. 2000. - №1 с.8-15

21Папієв М. Міжнародний досвід реформування пенсійного забезпечення// Україна: аспекти праці. 2004. - №1 с. 3-11

22Романюк О. Система соціального захисту пенсіонерів: необхідність та напрями реформування// Україна: аспекти праці. 2000. - №6 с. 24-34

23Черенько Л. Бідність пенсіонерів в Україні// Україна: аспекти праці. 2003. - №8 с. 3-8

24Шишкіна Г.С. Вплив демографічних факторів на реформування пенсійного забезпечення // Статистика України. 2002. - №4 с. 60-65

25www.pfu.gov.ua26www.pension.kiev.ua27www.ukrstat.gov.ua28www.iuf.ntu-kpi.kiev.ua29www.dtkt.com.ua30www.zpsocinfo.iatp.org.ua

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток 1

 

Крива Лоренца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д.Базилевича. 3-тє вид., перероблене і доповнене. К.: Знання. Прес, 2004.- 615 с. (Вища освіта XXI століття)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Витяг з Конституції України

 

Стаття 46

 

Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообовязковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

 

 

 

 

 

s