Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьміку було інвестовано близько 1 млрд. дол. США пенсійних коштів. В Угорщині за рахунок інвестування пенсійних накопичень досягнуто зниження середньої ставки банківських кредитів з 20 до 10%. [16, ст.42]

Необхідною умовою пенсійного реформування є підготовка суспільства, його свідомості до сприйняття нової пенсійної системи. Реформа може бути успішною лише за умови усвідомлення всіма верствами населення її необхідності і необоротності, а головне, позитивного впливу на умови життя і добробут людей. Необхідно надати громадянам вільний доступ до інформації про принципи, засади та цілі реформування пенсійної системи; широку розяснювальну роботу щодо необхідності пенсійної реформи і переваг нової пенсійної системи.

Для посилення організаційного забезпечення пенсійної реформи необхідно: налагодити узгоджену діяльність законодавчої та виконавчої влади у цій сфері; покласти персональну відповідальність за здійснення пенсійної реформи на Премєр-міністра України; створити Координаційний центр з питань здійснення пенсійної реформи; підвищити роль Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції у створенні макроекономічних передумов здійснення пенсійної реформи; посилити відповідальність Міністерства праці та соціальної політики за організацію і координацію діяльності з підготовки нормативно-правової бази, безпосереднє впровадження багаторівневої пенсійної системи, здійснення інформаційно-розяснювальної роботи, контроль за додержанням вимог законодавства при призначенні пенсій, укладення міжнародних угод щодо соціального захисту громадян; покласти на Міністерство фінансів коригування фінансової бази пенсійної системи, забезпечення її збалансованості і стійкості; посилити контроль за інвестуванням пенсійних коштів, діяльністю банків і небанківських фінансових установ та функціонуванням ринків цінних паперів з обслуговування пенсійних програм; зміцнити кадровий потенціал та матеріально-технічну базу Пенсійного фонду.

При доопрацюванні і прийнятті відповідних законопроектів та підготовці нових, що стосуються пенсійного забезпечення, необхідно враховувати рекомендації Міжнародної організації праці щодо засад функціонування майбутньої пенсійної системи та забезпечити гармонізацію норм національного законодавства із законодавством Європейського Союзу. Зокрема - врахувати Директиви Європарламенту та Ради Європи щодо координації законодавчих і нормативних актів з регулювання діяльності професійних пенсійних фондів.

Впровадження нової пенсійної системи - це багатоаспектна робота, розрахована на тривалу перспективу. І у разі вдалого проведення пенсійної реформи в Україні ми отримаємо наступне співвідношення пенсії до заробітку:

Солідарна система: 32%

+

Обовязкова накопичувальна система: 20%

+

Добровільна накопичувальна система: 30%

=

82% - співвідношення пенсії до заробітку.

 

Як свідчить світовий досвід, при проведені пенсійної реформи слід дотримуватися таких правил:

  1. пенсійна реформа має фінансуватись за рахунок надлишку коштів у Державному бюджеті, а не за рахунок позик. Варто зробити точні фінансові прогнози, визначити джерела фінансування і не створювати великої заборгованості;
  2. передовсім потрібно вирішити проблеми солідарної системи. Створення надлишку коштів у реформованій солідарній системі є для України найкращим джерелом покриття витрат на проведення пенсійної реформи;
  3. загальнообовязкову накопичувальну систему можна запроваджувати в дію лише за наявності сприятливого інвестиційного середовища, а також після проведення реформ у системах обліку і регулювання;
  4. раптові зміни в управлінні пенсійним забезпеченням і регулюванні фондового ринку не проходять легко. Для цього треба ретельно підготуватись, провести випробування і дослідження;
  5. управляти пенсійними фондами слід на користь їхніх учасників. Активи пенсійних фондів ніколи не можна розглядати як дешеве джерело кредитних коштів для Уряду або інвестиційного капіталу для прискорення економічного розвитку. [7, c.31]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Пенсія є основною економічною категорією та основним елементом соціального захисту населення в соціально орієнтованій ринковій економіці. Система пенсійного забезпечення населення відіграє важливу роль у розподілі доходів суспільства і ставить перед собою три головні цілі:

  • захист від бідності при настанні пенсійного віку;
  • надання гарантованого доходу по завершенні трудової діяльності, розмір якого становить певну суму, пропорційну сумі заробітку;
  • захист цього доходу від наступного зниження реального рівня життя внаслідок інфляції.

На цій основі в ринковій економіці виникла трирівнева модель пенсійного забезпечення населення, яка складається з трьох частин: солідарна система платник податків вносить кошти в загальний фонд, а виходячи на пенсію отримує мінімальну, але гарантовану соціальну допомогу; система обовязкового накопичення - кожен працівник зобовязаний певну частину заробітку в обовязковому порядку відкладати на старість і сплачувати в накопичувальний пенсійний фонд; система добровільного накопичення - розрахована на осіб, які готові здійснювати дод

s