Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьям керівникам підприємств, установ та організацій обовязкових для виконання приписів щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України тощо.

Крім того, Мінприроди України наділене повноваженнями в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст, які мають запобіжно-контрольний характер. Зокрема, мова йде про організацію і здійснення державного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки, в тому числі і при плануванні та забудові міст України, державної екологічної експертизи містобудівної документації, моніторингу навколишнього природного середовища у містах.

Дисертантка має підстави виокремити серед повноважень Мінприроди України й інформаційно-облікові повноваження, здійснення яких створює необхідні передумови для забезпечення екологічної безпеки при плануванні і забудові міст України. На нього, зокрема, покладено: реалізація єдиної науково-технічної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки. Дане міністерство організовує та координує розроблення та реалізацію загальнодержавних наукових та науково-технічних програм, спрямованих на планомірне, комплексне вивчення стану навколишнього природного середовища, відповідне картографування території України, здійснення топографо-геодезичної діяльності в екологічній сфері, щорічна підготовка спільно з іншими органами виконавчої влади та подання в установленому законом порядку Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища України.

Важливими є повноваження щодо нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України, які передбачають затвердження Мінприроди України в установленому законом порядку норм і правил з охорони навколишнього природного середовища і екологічної безпеки, а також участь зазначеного Міністерства у роботі із проведення стандартизації в досліджуваній сфері.

Реалізація повноважень Мінприроди України в сфері забезпечення екологічної безпеки, зокрема, у плануванні та забудові міст України, здійснюються спеціально створеними структурними підрозділами цього міністерства, зокрема, департаментом екологічної безпеки, в якому функціонує відділ екологічної безпеки, а також відділ державної екологічної експертизи та контролю.

В контексті досліджуваної дисертанткою теми привертають увагу повноваження урядового органу державного екологічного управління в складі Мінприроди України, яким є Державна екологічна інспекція, що діє на підставі положення про неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року №152.

Зокрема, у відповідності із покладеними на неї повноваженнями, Державна екологічна інспекція організовує і здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства про екологічну безпеку центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями, громадянами; за додержанням правил, нормативів, стандартів у сфері екологічної безпеки; за виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи.

Зауважимо, що насьогодні в Україні діють Державна екологічна інспекція Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, державні екологічні інспекції державних управлінь охорони навколишнього природного середовища в областях, державна екологічна інспекція в місті Києві, Державна екологічна інспекція в місті Севастополі, які, на думку дисертантки, наділені повноваженнями щодо здійснення державного екологічного контролю в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Окрім Мінприроди України, на рівні органів надвідомчого управління та контролю в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України відповідними повноваженнями наділено Міністерство охорони здоровя України, що діє у відповідності із положенням про нього, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року №1542. До завдань даного Міністерства, зокрема, належить забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Як зазначалося дисертанткою вище, забезпечення санітарно-епідемічної безпеки є передумовою забезпечення екологічної безпеки, в тому числі і при плануванні та забудові міст нашої держави. Отже, на нашу думку, здійснення повноваження Міністерством охорони здоровя України, покладених на нього повноважень має важливе значення для забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст нашої держави.

Дане Міністерство наділене координаційними повноваженнями, а отже здійснює координацію діяльності органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби.

Міністерство охорони здоровя України виконує ряд запобіжно-контрольних повноважень в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. Зокрема, мова йде про здійснення ним контролю і нагляду за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, в тому числі, і при здійсненні планування та забудови міст, а також забезпечення відповідно до законодавства проведенн

s