Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьх екологічних програм; забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування з питань забезпечення екологічної безпеки.

Із урахуванням вищевикладених завдань та у відповідності до положень ст. 21 Закону України Про місцеві державні адміністрації, на думку дисертантки, можна визначити повноваження місцевих державних адміністрацій в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зокрема, місцеві державні адміністрації розробляють та подають на затвердження відповідних рад регіональні екологічні програми, в яких містяться, зокрема, заходи спрямовані на забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, а також забезпечують їх виконання і звітують перед відповідною радою про результати; вживають заходи щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля та забезпечення екологічної безпеки підприємствами, установами, організаціями і громадянами; інформують населення про стан довкілля, а також про заходи, які вживаються для його поліпшення; сприяють розвиткові міжнародного співробітництва у галузі екологічної безпеки, в тому числі і екологічної безпеки у плануванні та забудові міст нашої держави.

На місцеві державні адміністрації згідно із положеннями ст. 20 Закону України Про місцеві державні адміністрації покладене здійснення також загально-регулятивних повноважень в галузі містобудування, які, на думку дисертантки, мають важливе значення для забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Зокрема, можна виділити наступні повноваження місцевих державних адміністрацій у досліджуваній нами сфері: здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів; подання відповідній раді висновків щодо доцільності розміщення на території відповідних міст нових підприємств та інших обєктів незалежно від форм власності; участь у розробці та затвердженні відповідної містобудівної документації; моніторинг забудови та іншого використання територій відповідних міст України.

По-друге, на думку дисертантки, наявні підстави виділити органи спеціального державного управління в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, до яких слід віднести органи надвідомчого управління і контролю, зокрема, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство охорони здоровя України; а також органи спеціалізованого галузевого управління, а саме, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.

На сьогоднішній день основним органом спеціального державного управління, що наділений повноваженнями в сфері забезпечення екологічної безпеки, в тому числі і при плануванні і забудові міст, є Міністерство охорони навколишнього природного середовища. У відповідності до Положення про нього, що було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року №1524 зі змінами від 4 квітня 2007 року дане Міністерство є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Діяльність Мінприроди України базується на виконанні передбачених п. 3 зазначеного положення основних завдань, а саме забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, здійснення комплексного управління та регулювання у сфері забезпечення екологічної безпеки; здійснення державного контролю за додержанням вимог екологічного законодавства, в тому числі, законодавства про екологічну безпеку тощо.

Виконання покладених на нього завдань передбачає, на наш погляд, здійснення Мінприроди України наступних повноважень в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України: підготовки пропозиції щодо формування та реалізації державної екологічної політики; прийняття участі у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, складовою якої є забезпечення екологічної безпеки; організація розроблення та реалізації загальнодержавних програм з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; сприяння розробленню регіональних екологічних програм та координації їх виконання.

Зауважимо, що у відповідності із п. 4 Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища одним із ключових повноважень Мінприроди України у досліджуваній сфері є координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, в тому числі і при плануванні та забудові міст нашої держави. Така координація здійснюється Мінприроди наступним чином: залученням спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств установ та організацій до розгляду питань, які належать до його компетенції; виданням у разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільних актів; заслуховуванням відповідних звітів посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій; надан

s