Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьабудові міст України.

Згідно із ст. 102 Конституції України, гарантом прав та свобод людини (в тому числі права на екологічну безпеку) виступає Президент України, який є главою держави. Крім того, у відповідності із положеннями ст. 106 Конституції України на Президента України покладається обовязок забезпечувати національну (а отже і екологічну) безпеку держави. Для здійснення цього обовязку Президент України наділений правом видавати на основі та на виконання Конституції України та законів України відповідні укази та розпорядження. Як зазначалося нами вище, відповідні укази Президента України входять до системи законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. Таким чином, Президент України здійснює державне регулювання в досліджуваній дисертанткою галузі.

До органів загального управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, на наш погляд, відноситься і Кабінет Міністрів України, який на сьогоднішній день у відповідності із положеннями ст. 113 Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади України. Відповідно до свого статусу Кабінет Міністрів України здійснює різноманітні повноваження, які поширюються на сферу забезпечення екологічної безпеки, в тому числі і екологічної безпеки у плануванні і забудові міст України. В загальних рисах ці повноваження визначені у ст. 116 Конституції України, в розділі четвертому Закону України Про Кабінет Міністрів України від 21 грудня 2006 року і конкретизовані в ст. 17 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища від 25 червня 1991 року.

Отже, відповідно до чинного законодавства України Кабінет Міністрів України у галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України наділений наступними повноваженнями щодо здійснення реалізації екологічної політики: забезпечення розробки державних, міждержавних і регіональних екологічних програм; встановлення порядку розробки та затвердження екологічних нормативів, розміщення відходів; прийняття рішення про зупинення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища; керівництва зовнішніми звязками України в галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України різними способами. Насамперед, це здійснюється шляхом прийняття згідно із ст. 117 Конституції України постанов та розпоряджень із ключових питань управління в досліджуваній сфері, а також шляхом розробки законопроектів, спрямованих на усунення прогалин у правовому регулюванні відносин забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України і внесення їх на розгляд до Верховної Ради України.

Важливе місце в системі органів загального управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України займає, на наш погляд, Рада Міністрів Автономної республіки Крим. А саме, згідно із ст. 138 Конституції України Рада Міністрів Автономної республіки Крим здійснює реалізацію законодавства України та Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки та організовує розробку екологічних програм, в яких, зокрема, закріплюються заходи спрямовані на забезпечення екологічної безпеки, в тому числі, і у плануванні та забудові міст на території Автономної республіки Крим.

Крім того, відповідно до положень ст. 18 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища до повноважень Ради Міністрів Автономної республіки Крим віднесено погодження розміщення підприємств, установ і організацій на території АРК; організація проведення державної екологічної експертизи обєктів, що створюються на території АТК; забезпечення систематичного та оперативного інформування населення, підприємств, установ та організацій про стан навколишнього природного середовища.

Наступною ланкою в системі органів загальної компетенції, що здійснюють управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України виступають органи місцевої державної виконавчої влади, якими в Україні є місцеві державні адміністрації, зокрема, обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в місті Києві та Севастополі державні адміністрації. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно територіальної одиниці, а також реалізує повноваження делеговані їй відповідною радою.

В основі діяльності місцевих державних адміністрацій у відповідності із положеннями ст. 2 Закону України Про місцеві державні адміністрації від 9 квітня 1999 року лежить виконання завдань щодо забезпечення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виконання положень Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня з питань охорони довкілля; забезпечення екологічної безпеки; законності та правопорядку в сфері екології та природокористування, додержання екологічних прав громадян; забезпечення виконання державни

s