Система органів внутрішніх справ

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьаїни очолює міністр, призначуваний відповідно до Конституції України; він входить до складу Кабінету Міністрів України.
Міністр має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, розподіляє між заступниками міністра та визначає повноваження структурних підрозділів міністерства. Міністр внутрішніх справ України несе персональну відповідальність за виконання покладених на міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності заступників міністра, керівників підрозділів міністерства.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень МВС України, обговорення найважливіших напрямків його діяльності у міністерстві утворюється колегія в складі міністра (голова колегії), заступників міністра за посадою, а також керівників працівників органів внутрішніх справ. Члени колегії міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя найчастіше наказами міністра. Система місцевих органів внутрішніх справ має такі структурні елементи: управління (головні управління) внутрішніх справ МВС України в Криму, в областях, містах, відділи (управління) внутрішніх справ у районах і лінійні відділи(управління) внутрішніх справ. Всі ланки системи органів внутрішніх справ України функціонують у тісній взаємодії як між собою, так і з іншими державними органами, організаціями та населенням країни, що є гарантією їхньої ефективної діяльності під час виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в країні.

 

 

Список використаних джерел

 

1. Конституція України. К., 1996.

2. Закон України Про міліцію від 20.12.90р. №565// Право і практика. 2005., №30.

3. Закон України Про внутрішні війська МВС України від 31.10.95р.// Держава і право., 1995., №221.

4. Закон України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів від 23.12.93р.// Відомості Верховної Ради України. 1994. №11.

5. Закон України Про оперативно-розшукову діяльність// Відомості Верховної Ради України. 1992. №22.

6. Закон України Про державну таємницю// Відомості Верховної Ради України. 1994. №16.

7. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю// Відомості Верховної Ради України. 1993. №35.

8. Закон України Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ від 22.02.2006р.// Офіційний вісник України., 2006., №12.

9. Указ Президента України Про положення про Міністерство внутрішніх справ України від 17.10.2000р.// Офіційний вісник України., -2000., №42.

10. Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Постанова Кабінету Міністрів України УРСР від 29.07.91р.// Збірник нормативних актів України з питань правопорядку., К., 1993.

11. Наказ МВС №1381 від 17.11.2003р. Про вдосконалення діяльності штатних підрозділів дізнання МВС України.

12. Наказ МВС №1600 від 25.12.2003р. Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС України.

13. Наказ МВС №190 від 25.02.2004р. Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи зі змінами внесеними наказом №713 від 18.07.2006р.

14. Система правоохранительных органов: Сборник законов и нормативных документов.// Право і практика., 2004., №22.

15. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ., К., 1999.

16. Горелов М. Правовий статус слідчих підрозділів ОВС// Право України., 2005., 310., с.6770.

17. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Київ. Юрінком Інтер. 2004. с.200238.

18 Марочкін І.С. Білова Н.В. Організація судових та правоохоронних органів. Х.: ТОВ Одіссей, 2008. 528с.

19.

20. www-pravo.vuzlib.net/book_№1136_page_50.

s