Система оплати праці працівникам бюджетних установ та шляхи її удосконалення

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьзалишається стабільно низьким. Середня заробітна плата в таких галузях як освіта у січні-вересні 2008 року склала 1393 гривні, охорона здоровя та надання соціальної допомоги 1123 гривні, культура та спорт 1483 гривні, при цьому в промисловості вона становила 2011 гривні, а в середньому в економіці 1773 гривні.

Рівень оплати праці спеціалістів бюджетної сфери вищої кваліфікаційної категорії не відповідає критеріям гідної оцінки їх рівня освіти та досвіду. Так, із запровадженням ЄТС в повному обсязі в жовтні поточного року заробітна плата учителя вищої кваліфікаційної категорії, який працює на ставку, зі стажем педагогічної роботи понад 20 років, становила (розрахунково) 1925 гривні, лікаря вищої категорії, з врахуванням підвищень у звязку зі шкідливими і важкими умовами праці, доплат і надбавок 1563 гривні, лікаря-хірурга вищої категорії 1730 гривень.

Найгірша ситуація з лікарями, для яких до цього часу не вирішено питання встановлення додаткових видів оплати праці.

Протягом 2009 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду становив 545 грн., або менше мінімальної заробітної плати, законодавчо встановленої на відповідні періоди, на 1026%. З 1 січня 2010 року цей розмір становив 555 грн., з 1 квітня 567 грн., з 1 липня 570 грн., або майже на 36 відсотків менше від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати на відповідні періоди.

Як наслідок, у кінці 2009 року однакові посадові оклади у розмірі мінімальної зарплати було встановлено працівникам з 1 по 5 тарифний розряд, а у 2010 році вже з 1 по 7 розряд включно.

Враховуючи занижений рівень прожиткового мінімуму та рівень інфляції, що склався, рівень заробітної плати в бюджетній сфері не забезпечує виконання нею основної, відтворювальної, функції. Низька заробітна плата у зазначених галузях є основною причиною різкого падіння престижу професії медика, педагога, культурно-освітнього працівника, відтоку з галузей, висококваліфікованих фахівців, і, як наслідок, невпинного старіння кадрів. За даними Держкомстату, впродовж 9 місяців 2008 року рівень вибуття працівників перевищив рівень прийому в установах охорони здоровя на 0,7 відсоткових пункти, у закладах освіти на 1,8 відсоткових пункти. Якщо в 1997 році пенсійний вік мав кожний пятий лікар, то в 2007 році вже кожний четвертий. За даними МОЗ в закладах охорони здоровя на сьогодні більше 40 тис. лікарських посад зайнято особами пенсійного віку, ще 29 тисяч сумісниками.

2) забезпечення стабільного зростання реальної заробітної плати, виходячи з макроекономічної ситуації і фінансово-економічного стану підприємства;

3) удосконалення механізмів державного і колективно-договірного регулювання оплати праці;

4) відновлення функцій заробітної плати із врахуванням розширеного відтворення робочої сили і рівня її реальної вартості на ринку;

5) розробка додаткових заходів посилення захисту прав працівника на своєчасне отримання заробітної плати.

 

 

Список використаної літератури

 

1. Закон України Про Державний бюджет України на 2010 рік

2. Бюлетень за матеріалами Звіту про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. Київ: Рахункова палата України, 2009.

3. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р.Т.Джоги. К.: КНЕУ, 2003. 483с.

4. ВасиликО.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник. К.Вища школа, 1997. 383с.

5. Пасічник Ю.В.Бюджетна система України: Навчальний посібник. К.: Знання Прес., 2006 607с.

6. Постанова КМУ Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери №1298 від 30.08.2002із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України, від 17 квітня 2008 року №357

7. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001р. №134.

8. Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004р. №1096.

9. Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557.

10. Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової сплати за окремі види педагогічної діяльності з співвідношення до тарифної ставки. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007р. К.: №643.

11. Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів: Указ Президента України від 19 вересня 2000 року №1074/2000.

12. Статистичний щорічник України за 2008 рік.

s