Система нормативних та індивідуальних актів, що регламентують роботу суду

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



повідний рік. Тому від успішного виконання Кабінетом Міністрів України бюджету залежить повне і своєчасне фінансування органів судової влади.

У рамках наданих Конституцією України повноважень Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження (ст. 117), які можуть стосуватися забезпечення діяльності суду. Так, постановою КМУ від 16.06.2003 р. № 907 було затверджено Державну програму організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки від 16.06.2003 р. Програма спрямована на створення належних організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для функціонування судів і суддів, органів суддівського самоврядування, розвитку системи кадрового забезпечення судової системи, формування висококваліфікованого суддівського корпусу, інформаційного, нормативно-правового та наукового забезпечення діяльності судової влади з урахуванням перспектив впровадження положень міжнародного законодавства і передбачає низку заходів для досягнення цих завдань.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1506 встановлено порядок виплати винагороди та відшкодування витрат на проїзд і наймання житла, виплати добових народним засідателям і присяжним за час виконання ними обовязків у суді. Для врегулювання питань оплати праці суддів Кабінет Міністрів України 03.09.2005 р. прийняв постанову № 865 “Про оплату праці суддів”. Цей документ передбачає значне підвищення розміру заробітної плати суддів України.

6. Акти Державної судової адміністрації України

 

У межах визначеної Законом “Про судоустрій України” та Положенням про Державну судову адміністрацію України від 03.03.2003 р. компетенції Державна судова адміністрація та її територіальні відділення видають інструкції та рекомендації, а Голова накази. Цими актами визначаються численні важливі аспекти організації діяльності суду.

Так, наказом голови Державної судової адміністрації від 12.12.2003 р. № 683 було затверджено перелік модельних судів, призначенням яких є упровадження і поширення передового досвіду організації суду. Відповідні суди було створено на базі місцевих загальних судів у кожному регіоні України. Так, у м. Харків статус модельного було присвоєно Комінтерновсьому районному суду, у м. Київ Шевченківському, Дніпровському районним судам і Військовому суду Київського гарнізону.

Наказами голови Державної судової адміністрації від 06.01.2006 р. № 1 було затверджено Інструкцію з діловодства в апеляційному загальному суді; від 24.07.2006 р. № 68 - Інструкцію з діловодства в місцевому загальному суді; від 10.12.2002р. № 75 - Інструкцію з діловодства в господарських судах України. Цими документами регламентується загальні правила ведення судового діловодства у відповідних судах, порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення у суді до відправлення або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень, визначаються відповідальні посадові особи апарату суду.

Наказом голови Державної судової адміністрації від 21.08.2006 р. № 80 затверджено положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів, яке визначає єдиний порядок підготовки та розгляду на засіданнях кваліфікаційної комісії суддів питань кваліфікаційної атестації професійного судді.

Засади, повноваження, порядок діяльності служби судових розпорядників визначено у Тимчасовому положенні про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, затвердженому наказом голови Державної судової адміністрації України від 26.09.2003 р. № 51/04 основними завданнями відповідної служби є перевірка та підготовка залу судового засідання до роботи в ньому суду; забезпечення виконання учасниками судового процесу та іншими особами, присутніми в залі судового засідання, розпоряджень головуючого та в разі необхідності здійснення заходів щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

Можна також відзначити акти Державної судової адміністрації України, спрямовані на фінансове та ресурсне забезпечення судів. Це, зокрема, накази голови Державної судової адміністрації від 25.06.2003 р. № 250 “Про заходи щодо організації поставки та введення в експлуатацію компютерної техніки в судах загальної юрисдикції”; від 21.05.2003 р. № 186 “Про створення Єдиної компютерної мережі судів України та запровадження централізованого спостереження за потребами місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції”.

В цілому акти Державної судової адміністрації України багаторазової дії можуть видаватися з питань організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, створення системи кадрового підбору судової гілки влади, формування висококваліфікованого суддівського корпусу, організації проходження навчальної практики в судових установах, програм підготовки юридичних кадрів, нормативів фінансового забезпечення судів, налагодження планово-фінансової роботи і бухгалтерського обліку в судах та установах судової системи, медичного і санітарно-курортного забезпечення суддів та працівників апаратів судів, надання їм житла, діяльності служби судових розпорядників, інформаційного і технічного оснащення судів тощо. За своєю правовою природою акти Державної судової адміністрації України є підзаконними актами як нормативного, так і індивідуального характеру.

 

 

7. Акти органів судової влади

 

А) накази і розпорядження голів судів (місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих, Верховного) (ст.ст. 24, 28, 41, 50 Закону “Про судоустрій України”), з пи

s