Система національних розрахунків

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьи зайнятості населення.

Таблиця 2

Баланс ринку праці, тис. осіб

Показник

Роки

 

1997 звіт

1998 очікуване

1999

прогноз

1. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку в

державній службі зайнятості - всього

1455.2

2422.4

33002. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку, на початок

року

392.2

677.9

14133. Звернулося з питань працевлаштування протягом року -

всього, у тому числі

вивільнені з галузей економіки

звільнені з причин плинності кадрів

випускники навчальних закладів

раніше зайняті в домашньому господарстві

інші категорії незайнятого працездатного населення

 

1063

259.8

439.9

77.6

66.3

219.4

 

1744.5

618:8

639.9

133.8

110

242

 

1887

760

610

150

130

237

4. Працевлаштовано незайнятих громадян

303.5

372.6

450

5. Знято з обліку для самостійного вирішення участі у трудовій діяльності та з інших причин

 

473.8

 

636.8

 

860

6. Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку, на кінець

року

з них - безробітні

 

677.9

637,1

 

1413

1265.8

 

1990

1700

7. Рівень зареєстрованого безробіття (у % до працездатного населення у працездатному віці)

2.33

4.62

6.2

 

 

 

 

Таблиця 3

Баланс грошових доходів і видатків населення України, (млн. грн)

 

 

Роки

 

Показник

1997

звіт

1998 очікування

1999 прогноз

Доходи

 

 

 

Оплата праці робітників та службовців, включаючи робітників кооперативів та субєктів підприємницької діяльності

 

25478

 

28500

 

30400

Грошові доходи від колективних сільськогосподарських підприємств

 

122

 

115

 

120

Надходження виторгу від продажу продуктів сільського господарства

 

1496

 

1690

 

1880

Пенсії та грошова допомога

12374

13200

14330

Стипендії

144

170

180

Доходи від продажу іноземної валюти

6184

8500

10200

Сальдо грошових переказів

115

175

190

Інші доходи

4156

4700

5100

Всього грошових доходів;

50069

57050

62400

Видатки і заощадження

 

 

 

Купівля товарів і оплата послуг - усього,

у тому числі у всіх торгових системах і сільськогосподарських підприємствах

оплата послуг та інші витрати

31876

 

21275 10601

35700

 

24770 10930

38280

 

25480 12800

Обовязкові платежі та добровільні внески

5223

7000

7800

Приріст заощаджені, у вкладах та придбання іноземної валюти

2585

2100

2760

Видатки населення на придбання іноземної валюти

7757

10600

11000

Інші видатки

491

850

960

Всього грошових видатків і заощаджень

47932

56250

60800

Перевищення доходів над видатками (+) або видатків над доходами (-)

 

+2137

 

+800

 

+1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

  1. Грощі та кредит: Підручник/За ред. Професора Б.С.Івасіва.К.: КНЕУ, 1999.404 с.
  2. Пруссова Л.Г. Экономика. Тренинг курс. Учебно-методическое пособиеК.: ТОВ ”УВПК”ЕксОб”, 1999.632с.
  3. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. Львів: “Українські технології”, 1999. 640 с.
  4. Дідівська Л., Головко Л. Державне регулювання економіки. К.: Знання-Прес, 2000. 209 с.

 

s