Система національних розрахунків

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ 3 КАПІТАЛОМ

Капітальні трансферти

ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ

в Україну

з України

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Зарубіжні цінні напери

Вітчизняні цінні папери

ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ

Активи

Пасиви

Середньострокові та довгострокові кредити

одержані

погашені (графік)

Інший короткостроковий капітал

РЕЗЕРВНІ АКТИВИ

Помилки та упущення

БАЛАНС

-1163

-1366

-2575

13894

-16469

1209

2747

-1538

-344

56

-400

547

583

-36

 

735

 

97

97

638

159

-8

 

 

 

1033

-3026

4059

21

1586

-1565

4038

-546

428

0

-1152

-1190

-2702

14244

-16946

1512

2846

-1334

-434

247

-681

472

557

-85

 

878

 

6

6

872

267

-10

 

-12

16

1099

-1574

2673

3506

4561

-1055

-833

-488

274

0

-1185

-1122

-4296

15547

-19843

3174

4799

-1625

-572

103

-675

509

619

-110

 

946

 

5

5

941

521

5

 

-1

199

1090

-821

1911

1140

1951

-811

771

-873

239

0

 

Поточні операції. Баланс поточних операцій включає такі статті: баланс товарів та послуг (торговельний баланс), чисті доходи, поточні трансферти. Рахунок поточних операцій є важливою частиною платіжного балансу, оскільки він забезпечує інформацію про стан попиту на імпорт та експорт, що суттєво може впливати на обмінний валютний курс. Крім того, цей розділ балансу забезпечує інформацію про те, що станеться з правом країни на іноземне майно у довгостроковому періоді.

Зміст кожної позиції у платіжному балансі потребує спеціального розгляду. Торговельний баланс розраховується на підставі даних митної статистики, оскільки вона повніше відображає експортно-імпортні потоки, враховуючи і дрібний опт.

Для складання статті Послуги використовуються дані банківської звітності, Міністерства статистики, додаткова інформація від окремих міністерств та відомств, довідки з посольств та експертні оцінки.

До статті Доходи (відповідно до міжнародної практики) включають не тільки дані про трудові надходження та виплати, дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, проценти на залучений капітал, а також і проценти, що мають бути сплачені у звітному періоді. Таким чином, ідеться не тільки про фактично сплачені проценти, а й про виконання графіка відповідних платежів. Саме вони дають уявлення щодо реальних прибутків та витрат від наданого та залученого капіталу.

Стаття Трансферти відображає некомпенсовану передачу Україні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону. У платіжному балансі виокремлюють поточні та капітальні трансферти. Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реципієнта і зменшують дохід та потенційні можливості країни-донора. Поточні трансферти відображають на рахунку поточних операцій та складають за даними банківської звітності, інформації з агентства міжнародної технічної допомоги та ОЕСД.

Рахунок капіталів та фінансових операцій. Цей розділ включає: прямі та портфельні інвестиції, іноземні кредити, капітальні трансферти. Він описує рух капіталу між країнами. Відтік капіталу спричиняє купівля іноземних активів (стаття платежів), а приплив купівля іноземцями національних активів (стаття надходжень).

Резервні активи. Оскільки валюти більшості країн не використовуються як міжнародні валютні резерви, то ці країни змушені (фінансувати дефіцит платіжного балансу, постачаючи іноземним урядам та центральним банкам власні валютні резерви. Дефіцит платіжного балансу асоціюється з втратою даною країною валютних резервів; активне сальдо з приростом цих резервів. Коли ми говоримо про пасивне чи активне сальдо платіжного балансу, то фактично маємо на увазі надлишок або дефіцит у офіційному балансі резервів для операцій. Цей баланс охоплює статті рахунку на поточних операціях плюс статті рахунку капіталу. Оскільки платіжний баланс має врівноважуватися, то офіційний баланс резервів для операцій дає нам чисту суму валютних резервів, що переміщуватимуться між центральними банками для фінансування міжнародних операцій. Центральний банк особливо заінтересований у виявленні потоків руху валютних резервів, оскільки вони мають значний вплив на монетарну політику і, зокрема, на пропозицію грошей.

 

Баланс ринку праці

Баланс ринку праці характеризує рух робочої сили і складається з відповідних балансів ринку праці територій. Реформування економіки, зміна форм власності впливатимуть на вивільнення працівників з галузей економіки і в послідуючі роки.

Збільшиться частка незайнятого населення, яка перебуватиме на обліку в державній службі зайнятості. На початок року вона становила 1413 тис. осіб (відповідно у 1997 р. - 392.2 тис., у 1998 р. - 677.9 тис. осіб). В послідуючі роки збільшиться рівень зареєстрованого безробіття з 4.62% працездатного населення у працездатному віці до 6-7%. Рівень прихованого безробіття значно перевищуватиме його офіційний рівень.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшиться з 1265,8 тис. осіб на кінець 1998 року до 1700 тис. чоловік на кінець 1999 року.

Баланс ринку праці є основою для складання Програм

s