Система моделювання Electronics Workbench

Методическое пособие - Компьютеры, программирование

Другие методички по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьOpen обриву;

None несправність відсутня (включена за замовчуванням).

10. Subcircuit... (CTRL+B) перетворення попереднє виділеної частини схеми в підсхему. Виділювана частина схеми повинна бути розташована таким чином, щоб у виділену область не потрапили не стосовні до неї провідники і компоненти. У результаті виконання команди викликається діалогове вікно, у рядку Name якого вводиться імя підсхеми, після чого можливі наступні варіанти:

Copy from Circuit підсхема копіюється з зазначеною назвою в бібліотеку Custom без внесення змін у вихідну схему;

Move from Circuit виділена частина вирізує з загальної схеми й у виді підсхеми з привласненим їй імям копіюється в бібліотеку Custom;

Replace in Circuit виділена частина заміняється у вихідній схемі підсхемою із привласненим їй імям з одночасним копіюванням у бібліотеку Custom.

Для перегляду або редагування підсхеми потрібно двічі клацнути мишею по її значку. Редагування підсхеми виробляється за загальними правилами редагування схем. При створенні додаткового висновку необхідно з відповідної крапки підсхеми курсором миші простягнути провідник до краю її вікна до появи незафарбованої прямокутної контактної площадки, після чого відпустити ліву кнопку миші. Для видалення висновку необхідно курсором миші схопитися за його прямокутну площадку в краю вікна підсхеми і винести її за межі вікна.

Як приклад на мал. 1.7. приведена підсхема sensor підсилювача, що неінвертує, на ОП, використовуваного у фільтрі (див. мал. 1.22). Тут доречно відзначити, що введення в підсхему "землі" недоцільно, оскільки при великій кількості таких підсхем сповільнюється процес моделювання. Тому в схемі на мал. 1.7 для резистора R передбачений окремий висновок, що у схемі фільтра на мал. 1.22 заземлюється.

 

Мал.1.7. Підсхема сенсор.

 

Мал.1.8.Вибір кольору провідника.

 

Мал.1.9.Вибір елементів оформлення схеми.

  1. Wire Color... зміна кольору попередньо виділеного провідника (виділений провідник товщає). Більш простий спосіб виконання команди подвійний щиглик мишею на провіднику, після чого в меню (мал. 1.8) вибирається один із шести пропонованих кольорів. Необхідність розцвічення особливо важлива для провідників, що зєднують контрольні крапки (вузли) схеми з осцилографом або логічним аналізатором, у цьому випадку колір провідника визначає колір осцилограми.
  2. Preferences... (CTRL+E) вибір елементів оформлення схеми відповідно до меню (див. мал. 1.9), у якому опції мають наступні призначення:

Show grid показувати сітку для зручності малювання схеми (за замовчуванням ця опція виключена, інші включені); опція активна тільки при включеній опції Use grid використовувати сітку;

Show labels показувати позиційні позначення компонентів, наприклад, Cl, C2 для конденсаторів;

Show models показувати найменування моделей компонентів, наприклад, типів транзисторів;

Show values показувати номінали компонентів, наприклад, опору резисторів.

Слід зазначити, що в програмі EWB 3.0 у розглянутій команді можна було використовувати пароль. Наприклад, висновок на екран номінальних значень компонентів або їхніх типів можливий тільки при знанні пароля. А це дозволяло, у свою чергу, навмисно вводити сховані в такий спосіб несправності компонентів і відпрацьовувати учнями навички їхнього пошуку.

 

Мал.1.12. Вікно вибору режимів моделювання.

 

13. Analysis Options... (RL+Y) вибір режимів моделювання в діалоговому вікні (див. мал. 1.12) з установкою наступних опцій:

Transient розрахунок перехідних процесів після включення джерела живлення (результати представляються на екрані осцилографа в графічному виді);

Steady-state розрахунок стаціонарного режиму схеми (режиму по постійному струмі);

Assume linear operation при розрахунку прийняти лінеаризовану модель активних компонентів (Active Component Simulation);

Pause after each screen пауза після заповнення екрана осцилографа (Oscilloscope Display);

Store results for all nodes збереження (запамятовування) результатів моделювання для всіх контрольних крапок (вузлів) схеми;

Tolerance завдання припустимої похибки моделювання (за замовчуванням 1%); чим менша похибка моделювання, тим більша витрати часу на моделювання;

Time domain points per cycle вибір кількості відрахунків відображуваного на екрані осцилографа сигналу (за замовчуванням 100 крапок на період, може бути збільшене у 100 разів). Зі збільшенням кількості відрахунків форма сигналу розраховується більш точно при одночасному уповільненні процесу моделювання; у деяких випадках занижене (установлене за замовчуванням) значення параметра може привести до істотних перекручувань результатів моделювання;

Bode Analysis points per cycle вибір кількості розрахункових крапок для відображення результатів моделювання на екрані вимірника амплітудно-частотних і фазово-частотних характеристик; збільшення кількості крапок дозволяє зменшити похибку від дискретності установки візирної лінійки по осі X (осі частот).

Temporary file size for simulation [Mb] розмір тимчасового файлу для збереження результатів моделювання (за замовчуванням 10 Мбайт), при необхідності може бути змінений.

Меню Circuit у пятої версії EWB помітно відрізняється від розглянутого. Відмінності полягають у наступному:

1. Виключено команди по пп. 1, 2 і 3, вони перенесені в меню Analysis і можуть виконуватися також натисканням кнопок,.

2.Уведено додаткові команди керування розташуванням графічного зображення компонентів: Flip Horizontal дзеркальне відображення компонента по горизонталі і Flip Vertical те ж, але по вертикалі. Команди Rotate, Flip Horizontal і Flip Vertica

s