Система міжнародного приватного права

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



Міністерство освіти і науки України

Запорізький державний університет

Юридичний факультет

 

 

 

 

 

 

Курсова робота на тему

Система міжнародного приватного права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя 2008

Реферат

 

Курсова робота: 34 с., 15 джерел.

Обєкт дослідження міжнародне приватне право

Мета роботи дослідити систему міжнародного приватного права

Метод дослідження: структурний та порівняльний аналіз.

В роботі розгладалися питання системи міжнародного приватного права та її частини.

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО, СИСТЕМА, ДЕРЖАВА, ”ІНОЗЕМНИЙ ЕЛЕМЕНТ”.

 

Зміст

 

Вступ

1 Поняття системи міжнародного приватного права

2 Загальна частина міжнародного приватного права

2.1 Поняття, предмет та зміст міжнародного приватного права, його джерела

2.2 Вчення про колізійні та матеріально-правові норми

2.3 Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві

2.4 Правові режими, що надають іноземцям для реалізації їхніх прав та обовязків

2.5 Правове становище юридичних осіб

2.6 Держава як субєкт міжнародного приватного права

3 Особлива частина

3.1 Право власності

3.2 Зобовязання із заподіяння шкоди

3.3 Регулювання шлюбно-сімейних відносин в міжнародному приватному праві

3.4 Регулювання трудових відносин в міжнародному приватному праві

3.5 Міжнародний цивільний процес

Загальні висновки

Використана література

 

Вступ

 

Здобуття Україною незалежності спонукало її до активності у всіх сферах суспільного життя. Зросла міграція населення, набули нових перспектив зовнішньоекономічні звязки. Але нормативна база України ще недостатньо стабільна та всебічна у регламентації відносин з ”іноземним елементом”. Договірні відносини України з зарубіжними державами поки що потребують аналізу та зясування. Узагальнення правотворчого та правозастосовчого досвіду нашої та інших держав допоможе зрозуміти зміст міжнародних приватно-правових відносин, тенденції їх розвитку, вирізнити характерні риси правових систем сучасності, акцентувати на основних джерелах їхнього приватного права. Відтак глибше усвідомлюється цивільно-правовий статус держави, громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, субєктів господарської діяльності, створених відповідно до законодавства України або законодавства, відмінного від цього.

Перспективи розвитку звязків з іншими правовими системами потребують як аналізу теоретичних джерел, напрацьованих дотепер. Тому є необхідність у наукових дослідженнях різних аспектів міжнародного приватного права.

Ця курсова робота буде присвячена вивченню питання системи міжнародного приватного права.

 

1 Поняття системи міжнародного приватного права

 

Міжнародне приватне право має власну систему. Її можна розглядати як систему навчального курсу та як галузі правничої науки. Навчальний курс прийнято поділяти на дві частини: Загальну та Особливу. Загальна частина охоплює питання, які мають методологічне значення для міжнародного приватного права в цілому, а саме:

 1. поняття, система та зміст міжнародного приватного права, його джерела, методи регулювання;
 2. вчення про колізійні та матеріально-правові норми;
 3. правові режими (національний, найбільшого сприяння та ін.);
 4. взаємність, реторсія, інші загальні положення щодо субєктів міжнародного приватного права.

Особлива частина охоплює:

 1. право власності;
 2. зобовязальне право;
 3. зобовязання з правопорушень;
 4. авторське, винахідницьке, патентне, сімейне, спадкове право;
 5. трудові відносини;
 6. міжнародний цивільний процес.

Система Загальної та Особливої частини є відносно стабільною. відносність полягає у тому, що внаслідок суспільного розвитку зявляється необхідність звернути більше уваги на правову регламентацію зовнішньоекономічних відносин, інвестиційної діяльності, перевезень, нових сфер господарювання, зокрема комерціалізації космічної діяльності, створення нових технічних засобів у різних сферах звязку, (наприклад, застосування системи ”Інтернет” у компютерному спілкуванні).

Система міжнародного приватного права як правничої науки майже збігається із системою навчального курсу. Крім того, ця правнича наука:

 1. охоплює питання історичного розвитку доктрини права, її концепцій;
 2. визначає підходи, способи розвязання проблем міжнародного приватного права.

Це сприяє вирішенню питань кваліфікації, тлумачення норми та правовідношення, визначенню правового статусу рухомого та нерухомого майна; визнанню імунітету и т.д.

 

2 Загальна частина міжнародного приватного права

 

2.1 Поняття, предмет та зміст міжнародного приватного права, його джерела

 

У кожній державі найважливішим регулятором суспільних відносин є право. Це система юридичних норм, що:

фіксують певні відносини;

 1. охороняють загальнообовязкові правила поведінки;
 2. закріплюють права та обовязки сторін.

У сукупності ці норми (разом з іншими джерелами) складають внутрішньодержавну (національну) систему права. Вона спрямована н

s