Система митних органів України та їх повноваження

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



я протокол;

7) з метою митного контролю та митного оформлення митниця може брати проби і зразки товарів та інших предметів для проведення їх дослідження;

8) з метою припинення порушення митних правил, складення протоколу про-таке порушення (у разі неможливості його складення на місці) допускається адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, на строк до трьох годин.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила порушення митних правил, провадиться посадовими особами митних органів України за рішенням начальника митного органу України чи особи, яка його заміщає. Про адміністративне затримання складається протокол;

9) посадова особа митного органу України, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, може витребувати документи, необхідні для розгляду справи. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобовязана не пізніше як у пятиденний строк надіслати їх посадовій особі митного органу України, яка вимагає подати документи;

10) посадові особи митних органів України, які мають достатні підстави вважати, що на території або в приміщеннях підприємств, або у транспортних засобах, що їм належать, містяться предмети, що є безпосередніми обєктами порушення митних правил, або предмети зі спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, можуть проводити митне обстеження таких територій, приміщень або транспортних засобів. Митне обстеження проводиться у присутності посадових осіб підприємств. Про проведення митного обстеження складається протокол;

11) товари, що є безпосередніми предметами порушення митних правил, товари зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, а також документи, необхідні для розгляду справи про порушення митних правил, вилучаються.

У разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси, допускається вилучення товарів, транспортних засобів у розмірах, необхідних для забезпечення стягнення штрафу. Вилучені товари, транспортні засоби та документи повинні бути перелічені у протоколі або в доданому до нього описі з точним зазначенням кількості, міри, ваги та особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів, транспортних засобів;

12) митні органи з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів;

13) з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до контрабандних операцій, а також з метою вилучення товарів, що незаконно переміщуються через митний кордон України, таке переміщення товарів може здійснюватися під негласним контролем і оперативним наглядом правоохоронних органів.

За порушення митних правил передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення таких стягнень:

попередження;

штраф;

конфіскація товарів та транспортних засобів. Адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а у разі, коли правопорушення продовжується, - не пізніше як через два місяці з дня його виявлення або митним органом, або місцевими судами, залежно від виду порушення митних правил. Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

 

5. Відповідальність за порушення митних правил

 

Далі розглянемо види порушень митних правил і відповідальність за такі правопорушення.

1. Переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, у тому числі посадових осіб органів державної влади (крім митних органів), які не перетинають митний кордон України, а також проведення в зоні митного контролю господарських робіт без дозволу митного органу або вчинення інших дій, якими порушується встановлений законодавством режим зони митного контролю, тягне за собою за відсутності товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил накладення штрафу в розмірі до 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії за наявності товарів, транспортних засобів - безпосередніх предметів порушення митних правил тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50-ти до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Неподання митному органу в установлений законодавством строк документів, передбачених для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, незалежно від подання письмової декларації, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян у розмірі до пяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посад

s