Система контролю забруднення

Курсовой проект - Экология

Другие курсовые по предмету Экология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьопосередковану загрозу людині чи навколишньому середовищу і знешкодження яких у поточний момент часу може бути здійснене тільки завдяки значним техніко-економічним і організаційним витратам.

Закон про охорону атмосферного повітря створює необхідні умови для підвищення ефективності системи спостереження за станом атмосферного повітря. Контролюють забруднення атмосфери за допомогою стаціонарних і пересувних станцій. Усередині компактно розміщена складна апаратура, призначена для вимірів кількості забруднюючих речовин. B системі охорони водного середовища існує близько 2 тис. санітарно-епідеміологічних станцій. Створено мережу санітарних лабораторій на підприємствах для вивчення складу стічних вод і якістю води водойм. Кожна лабораторія проводить у рік десятки тисяч аналізів стічних вод і води водойм.

 

 

Література

 

 1. Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 346с.
 2. Боков ВЛ., ЛущикА.В.Основы экологической безопасности. Симферополь: Сонат, 1998. 224с.
 3. Гінсірук С.А. Регіональне природокористування: Навч. посібник. К., 1990.
 4. ГолубецьМ.А., КучерявийВ.П., Генсірук С.А. та ін. Конспект лекцій з курсу Екологія і охорона природи. К., 1990.
 5. ГриценкоЮ.М.Основи заповідної справи. Рівне: РДТУ, 2000. 239с.
 6. Джиги рей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Т-во Знання, КОО, 2000. 203с.
 7. Злобін Ю.Л.Основи екології. К.: Лібра, 1998. 248с.
 8. Каракаша ИМ. Экологическое право Украины. Одесса: Латстар, 2001.
 9. 478с.
 10. КрисаченкоВ.С. Екологічна культура: теорія і практика. К.: Заповіт, 1996. 108с.
 11. КучерявийВ.П. Екологія. Львів: Світ, 2001. 500с.
 12. МазурИ.И., МолдовановО.И.Курс инженерной экологии. М.: Высшая школа, 1999. 447с.
 13. МасюкН.Т.Введение в сельскохозяйственную экологию. Днепропетровск, 1989. 192с.
 14. МиркинБ.М., НаумоваЛ.Г.Экология. Уфа: Восточный университет, 1998. 256с.
 15. НовиковЮ.В.Природа и человек. М.: Просвещение, 1991. 223с.
 16. НовиковЮ.В.Экология, окружающая среда и человек. М.: ФАИР, 1998. 320с.
 17. Принципи природокористування// Основи соціоекології. К., 1995.
 18. Розанов СИ. Общая экология. СПб.: Лань, 2001. 288с.
 19. Сахаєв В.Г., ШевчукВ.Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища: Підручник. К.: Вища школа, 1995. 272с.
 20. СитникК.М., БрайонВ. Н, ГородецкийА.В.Биосфера, экология, охрана природы. К., 1980.
 21. СтепановскихА.С.Экология. М.: ЮНИТИ, 2001. 703с.

s