Система комунікацій цивілізації

Информация - Социология

Другие материалы по предмету Социология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьа описати кількома основоположними ідеями:

1) підвищення ролі самого каналу комунікації, який в ряді випадків задає тон і розуміння повідомлення. Маклюен також підкреслює, що сучасні засоби комунікації вже акцентують не стільки на самому повідомленні, скільки на його авторові;

2) загальність його підходу призвела до розгляду світу як одного глобального села, єдність якого досягається за рахунок ЗМІ;

3) він запропонував розмежування гарячих та холодних ЗМІ. Гарячі ЗМІ повністю завантажують органи певні чуття, холодні через недостатню інформаційну визначеність змушують підключитися всі органи чуття. Радіо, на його думку, є гарячим засобом, телебачення холодним, оскільки радіо не викликає такого високого ступеню співучасті аудиторії у своїх передачах, як телебачення. Його роль в тому, щоб створювати звуковий фон або посилювати шуми, як у випадку з людьми, що відкривають у радіоприймачі спосіб відгородитися від свого оточення. Телебачення для ролі створення фону не підходить. Воно приваблює і заманює аудиторію, і без цього не обійтися.

 

 

Висновок

комунікація суспільство інформаційний пропаганда

Людство у своїй історії весь час займалося створенням нових типів породження комунікативних обєктів. При цьому вони проходили і продовжують проходити один і той самий шлях: спочатку ними користується обмежена група осіб, потім цей механізм набуває поширення. Наприклад, такий шлях пройшло книгодрукування. Актуальним прикладом такого роду може служити Інтернет, який також вирвався з рук військових, які його створили.

Все це говорить про сильну самодостатність комунікативних обєктів, які можуть не тільки існувати самостійно, а й вступати у власні взаємозвязки, не передбачені їхніми творцями. Можна сказати, що будівництво повітряних замків може передувати, супроводжувати, замінювати будівництво реальних замків.

Розвиток суспільства призводить до кардинальних змін у пріоритетності вербальних чи невербальних компонентів комунікації. У цьому контексті людство пройшло складний шлях. Спочатку відбулося утворення міфу як форми соціальної культури та пояснення дійсності, і, як наслідок виникнення ритуалу. Потім прийшло розуміння того, що ритуал це лише повторення певного алгоритму дій, що зрозумілі й заздалегідь відомі за своєю суттю. Альтернативою стала література, що несе у собі поняття незавершеності, непізнаності, що притягує людину своєю таємничістю. Однак сучасні реалії приводять до повернення до ритуалу, це стає основною ціллю діяльності спеціалістів області реклами та паблік рілейшнз, адже так значно простіше досягати поставлених цілей.

Це повязано з вербальною та невербальною характеристиками поняття комунікації. Ритуал це, по суті, вираження обмеженими вербальними засобами глибокого невербального підтексту.

У цьому контексті також розглядаються такі важливі рівні комунікації, як власне комунікативний та метакомунікативний. Перший характеризується фактом передачі інформації, другий же являє собою розгляд цієї інформації в глобальному контексті. Перевагу має той, хто володіє саме метакомунікативним знанням, і, як правило, це професійні комунікатори, а не аудиторія. Спеціалісти ПР та реклами часто користуються цим. Це своєрідне введення реципієнта в оману є нічим іншим, як обмеженістю його знань та глобального мислення.

Також варто розглянути такі важливі аспекти комунікації, як її усність чи письмовість, ієрархічність чи демократичність, її так звані слабкі і сильні ділянки, що також значною мірою накладають відбиток і на сферу її застосування, і на її ефективність.

Нині ж, в контексті посилення ролі інформаційного впливу, що згодом здатен трансформуватися у вплив психологічний та навіть матеріальний, обєкти комунікації дедалі частіше розглядаються як інформаційна зброя. І вона може бути направлена як на окремих реципієнтів, так і на цілі держави. А де є зброя, хай навіть віртуальна, там виникають і віртуальні війни. На сьогодні поняття інформаційної безпеки та інформаційних війн міцно увійшли у практику ведення політики більшості розвинених держав.

s