Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьл OSPF110Протокол IS-IS115Протокол RIP120Зовнішні маршрути протоколу EIGRP170Внутрішні маршрути протоколу BGP (iBGP)200

Конфігурування протоколів маршрутизації відбувається в контексті обраного протоколу маршрутизації. Вибір конкретного протоколу здійснюється з контексту глобального конфігурування командою:

[no] router [можливі-опції]

Параметр і стосується конкретного протоколу.

Контекст обраного протоколу маршрутизації ідентифікується рядком запрошення, який має вигляд (config-router)#. В цьому контексті доступні команди конфігурування протоколу маршрутизації, повний перелік яких залежить від обраного протоколу.

Інколи буває необхідність для маршрутів певного протоколу встановити значення адмінпріоритету, відмінне від того, яке надається по умовчанню. Для цього Cisco IOS передбачена команда:

distance

В результаті всі маршрути даного протоколу на даному маршрутизаторі матимуть вказане значення пріоритету.

Протокол маршрутизації розповсюджує маршрутну інформацію через всі активні інтерфейси. Команда:

[no] passive-interface

дозволяє не розповсюджувати інформацію про маршрути через конкретно заданий інтерфейс.

По умовчанню конкретний протокол маршрутизації розповсюджує інформацію про ті маршрути, які сформовані лише ним. Примусити протокол до розповсюдження інформації про чужі маршрути можна командою:

[no] redistribute

При відключенні (деактивації) протоколу маршрутизації негативною командою, маршрути, сформовані цим протоколом, з маршрутної таблиці не видаляються. Для примусового очищення таблиці від маршрутів неактивного протоколу передбачена команда:

clear ip route | *]

Ця команда видаляє з таблиці маршрутизації динамічні маршрути вказаного параметром проставлено *)

 

Висновок

 

На маршрутизаторах Cisco виконується высокопродуктивна операційна система IOS (Cisco Internetworking Operating System), створена на базі ОС UNIX, яка фізично розміщена в енергонезалежній памяті маршрутизатора (FLASH).

Підключення до маршрутизатора здійснюється програмою TELNET на ІР адресу будь-якого з його інтерфейсів або при посередництві будь-якої іншої термінальної програми через консольний порт маршрутизатора CON або додатковий порт AUX.

Взаємодія з системою Cisco IOS відбувається при посередництві інтерфейсу командного рядка (CLI Command Line Interface). Для спрощення орієнтування в системі команд в Cisco IOS передбачена гнучка система контекстної допомоги.

При роботі з командним рядком Cisco IOS передбачено декілька контекстів (режимів вводу команд). Поточний контекст ідентифікується символом запрошення вводу команди, який виводиться вслід за іменем маршрутизатора.

Контекст користувача відкривається при підключенні до маршрутизатора і допускає виконання лише обмеженого набору основних контрольних команд, що не впливають на конфігурацію маршрутизатора. Контекст адміністратора надає доступ до всіх без винятку команд (команди, що дозволяють отримати повну інформацію про конфігурацію маршрутизатора та його поточний стан, команди переходу в режим конфігурування, команди збереження та завантаження конфігурації)

Команди Cisco IOS чітко структуровані і доступні лише в контекстах, яких вони стосуються. Для спрощення орієнтування в контекстах команд вигляд рядка запрошення в кожному контексті є унікальним.

Для відміни дії введених команд використовується принцип заміщення (коли тією ж командою задається інше значення певного параметра настройки) та негативні команди (ті ж самі команди, яким передує префікс no).

Система команд Cisco IOS має необхідні команди для перегляду інформації, конфігурування маршрутизатора, моніторингу роботи (відладки), збереження/відновлення конфігурації та групу допоміжних команд.

Маршрутизатор Cisco зберігає конфігурацію в двох копіях файл поточної конфігурації в RAM та файл стартової конфігурації в NVRAM. Файли конфігурації є текстовими файлами, що містять секції, кожна з яких відповідає одній із підсистем маршрутизатора; в секціях прописуються значення конкретних параметрів відповідних підсистем. При завантаженні Cisco IOS зчитує команди конфігурації з файлу стартової конфігурації до файлу поточної конфігурації. Поточна конфігурація є активною у процесі функціонування маршрутизатора.

Всі команди вступають в дію одразу ж після їх введення і прописуються до файлу поточної конфігурації. Деякі настройки маршрутизатора та його окремих підсистем мають значення по умовчанню. До файлу конфігурації прописуються лише ті значення параметрів, які відрізняються від значень, прийнятих по умовчанню.

 

Перелік скорочень

 

BGPBorder Gateway Protocol

CDPCisco Discovery Protocol

Протокол виявлення пристроїв Cisco

CLICommand Line Interface

Інтерфейс командного рядка

DCEData Comunication Equipment

Обладнання передачі даних

DNSDomain Names Service

Служба розділення імен

DTEData Terminal Equipment

Обладнання обробки даних

EIGRPEnhanced IGRP

EPROMElectrical Programming ROM

Електрично програмована постійна память

FTPFile Transfer Protocol

Протокол передачі файлів

HDLCHigh Level Data-link Control

Протокол управління даними високого рівня

IGRPInterior Gateway Routing Protocol

IOSInternetworking Operati

s