Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытькоманди enable. Пароль прописується до файлу поточної конфігурації і зберігається там у відкритому (нешифрованому) вигляді. При відсутності цього пароля переключення до привілейованого режиму можна здійснити лише при використанні консолі, а з віртуального терміналу буде доступний лише контекст користувача.

[no] enable secret

Команда, за своєю дією аналогічна попередньо описаній, однак пароль зберігається в зашифрованому MD5 алгоритмом вигляді і має вищий пріоритет виконання.

[no] ip domain-lookup

Дозволити/заборонити звернення до DNS (Domain Name Service)

[no] cdp run

Дозволяє/забороняє використання протоколу CDP (Cisco Discovery Protocol) виявлення безпосередньо підключеної апаратури Cisco, тобто доступної на канальному рівні. Протокол з періодичністю 60 с. опитує порти маршрутизатора на предмет наявності апаратури Cisco і заносить інформацію про виявлені пристрої до бази даних.

Маршрути до безпосередньо приєднаних мереж заносяться до таблиці маршрутизації автоматично одразу ж після конфігурування інтерфейсу, при умові, що цей інтерфейс працездантий (line protocol up). Для формування додаткових статичних маршрутів призначена команда:

[options]

-адреса цільової мережі

-маска цільової мережі

-адреса сусіднього маршрутизатора

-додаткові параметри, наприклад параметри метрики

В якості параметра можна вказувати:

-безпосередню адресу сусіднього (доступного на канальному рівні) маршрутизатора.

-адресу віддаленої мережі або віддаленого хоста (опосередкована маршрутизація).

-локальний інтерфейс.

Опосередкований маршрут вказує на запис в таблиці маршрутизації, в якому знаходиться прямий маршрут. Дозволяється формувати таким чином послідовності маршрутів будь-якої довжини. Локальний інтерфейс рекомендується вказувати лише для двоточкових інтерфейсів.

Статичні маршрути фіксуються в файлі стартової конфігурації, а до таблиці маршрутизації піднімаються тільки при умові досяжності вказаного в них маршруту.

Для регулювання пріоритетами маршрутів слід користуватися параметром , який може приймати значення від 0 до 255. Рівень пріоритету зворотно пропорційний значенню адміністративної дистанції і в таблицю маршрутизації з усіх активних маршрутів, що ведуть до даного префікса піднімається лише маршрут з найменшим значенням адміндистанції. По умовчанню адміндистанція статичних маршрутів рівна 1.

Нульове значення зарезервоване системою Cisco IOS і не може бути використане в явному вигляді, однак неявно нульову адміндистанцію можна задати, вказавши в якості параметра локальний інтерфейс. Нульове значення адміндистанції мають також маршрути до безпосередньо приєднаних мереж. Маршрути, які в якості адміндистанції містять значення 255, до таблиці маршрутів не піднімаються.

Команда:

[no] ip default network

Дозволяє вказати маршрут по умовчанню, відмінний від стандартного. Параметр повинен бути статично описаний в таблиці маршрутизації. Можливим є визначення декількох маршрутів по умовчанню в цьому випадку при обранні маршруту Cisco IOS користується значеннями адміністративної дистанції та метричною інформацією. Маршрути по умовчанню в таблиці маршрутизації позначаються символом "*".

Наведений нижче приклад демонструє використання маршруту в мережу 10.0.0.0 в якості маршруту по умовчанню.

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.108.3.4

ip default-network 10.0.0.0

Cisco IOS має по умовчанню зарезервований маршрут для використання його в якості маршруту по умовчанню 0.0.0.0/0. Cisco IOS надає можливість активації (деактивації) цього маршруту командою:

[no] ip classless

Команда ip classless активує зарезервований Cisco IOS маршрут по умовчанню (0.0.0.0/0), а команда no ip classless деактивує цей маршрут. По умовчанню цей маршрут активований, але не описаний.

 

2.2.3. Лінії керування.

 

Настройка ліній керування маршрутизатором здійснюється окремо для кожної лінії в контексті обраної лінії, перехід до якого здійснюється з контексту глобального конфігурування командою:

line [aux | console | tty | vty] line-number [ending-line-number]

Дана команда приводить до зміни поточного контексту на контекст обраної лінії керування, який ідентифікується зміною рядка запрошення на (config-line)#

В якості параметрів команди вказуються:

aux-додатковий ЕІА/ТІА-232 DTE порт. Повинен задаватися, як відносна лінія 0. Додатковий порт може використовуватися для підтримки модема та асинхронних звязків.

con-консольна термінальна лінія (DTE)

tty-стандартна асинхронна лінія.

vty-віртуальна термінальна лінія, що використовується для віддаленого доступу до консолі.

line-number

-відносний номер першої лінії в групі ліній, що настроюються, починаючи з нуля.

ending-line-number

-відносний номер останньої лінії (при конфігуруванні декількох ліній одночасно).

По умовчанню маршрутизатор виводить діагностичні повідомлення тільки на консоль, а перенаправлення таких повідомлень на обрану лінію керування реалізується командою:

terminal monitor

Дія цієї команди відміняється командою no monitor.

По умовчанню маршрутизатор виводить системні повідомлення поверх вводу оператора і для продовження вводу оператор повинен памятати, в якому місці його перервали. Для того, щоб дозволити після виводу кожного системного повідомлення вивід частини попередньо введеного оператором рядка, слід викори

s