Система команд конфігурування маршрутизаторів Cisco

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьгурації із NVRAM.

Підключення до маршрутизатора здійснюється програмою TELNET на ІР адресу будь-якого з його інтерфейсів або при посередництві будь-якої іншої термінальної програми через консольний порт маршрутизатора CON або додатковий порт AUX. Останньому способу слід надати перевагу, оскільки в процесі конфігурування маршрутизатора можуть змінюватися параметри ІР-інтерфейсів, що може призвести до втрати зєднання через TELNET. Окрім того, з міркувань безпеки доступ до маршрутизатора через TELNET слід заборонити.

Аварійне відключення оператора від консолі не реєструється маршрутизатором і сеанс залишається в тому ж стані. При повторному підключенні оператор опиниться в тому ж самому контексті, з якого відбулося аварійне відключення (якщо не спрацював автоматичний вихід по таймеру неактивності). Навпаки, при втраті TELNET зєднання маршрутизатор закриває сеанс роботи оператора.

При першому завантаженні IOS намагається завантажити конфігурацію з глобальної мережі; при невдалому завершенні цієї процедури IOS пропонує здійснити початкове конфігурування маршрутизотора за допомогою програми SETUP. Програма SETUP пропонує встановити деякі основні глобальні параметри конфігурації маршрутизатора шляхом діалогу питання відповідь. До початкового конфігурування маршрутизатора відносяться наступні дії:

 1. Специфікація імені маршрутизатора (по умовчанню пропонується "Router").
 2. Специфікація пароля enable secret.
 3. Специфікація пароля enable password.
 4. Специфікація пароля віртуального терміналу.
 5. Конфігурування протоколів SNMP, IP, протоколів маршрутизації RIP, IGRP.
 6. Конфігурування інтерфейсів.

Кожен з наведених вище етапів, запропонованих програмою SETUP, може бути проігнорований, а необхідні конфігураційні параметри можуть встановлюватися без посередництва програми SETUP за допомогою відповідних команд Cisco IOS. Крім цього, запуск програми SETUP є можливим в довільний момент з привілейованого режиму.

 

2.1. Інтерфейс

 

Взаємодія з системою Cisco IOS відбувається при посередництві інтерфейсу командного рядка (CLI Command Line Interface). В загальному випадку формат команди виглядає наступним чином:

 

Команда[параметри або опції]

 

Параметри або опції, залежно від команди, можуть бути обовязковими, необовязковими або відсутніми взагалі. Для орієнтування в системі команд в Cisco IOS передбачена залежна від контексту система допомоги.

Допомога слова може знадобитися при необхідності отримання переліку команд, які розпочинаються попередньо введеною послідовністю символів. В цьому випадку пропонується завершити введену послідовність символом "?"(знак питання) у відповідь Cisco IOS надасть перелік команд, які починаються шуканою послідовністю символів. Наступний приклад демонструє використання допомоги слова:

Router# co?

configure connect copy

Допомога синтаксису допомагає отримати перелік допустимих ключових слів та команд даного контексту або перелік допустимих параметрів команди. Для використання допомоги синтаксису пропонується одразу після ключового слова через пробіл ввести символ "?" (знак питання). В результаті буде видано перелік можливих команд чи параметрів команди. Наступний приклад демонструє використання допомоги синтаксису:

Router# configure ?

memory Configure from NV memory

network Configure from a TFTP network host

overwrite-network Overwrite NV memory from TFTP network host=20

terminal Configure from the terminal

У випадку введення невірної команди (помилка в слові, недопустима в даному контексті команда або невірно заданий параметр) Cisco IOS видасть відповідне повідомлення і вказівку імовірного місцезнаходження помилки в командному рядку. Ключове слово або невірний параметр в цьому випадку позначаються символом "^" (тильда). Наступний приклад демонструє реакцію системи на невірно введене ключове слово "Ethernet"

Router(config)#interface ethernat

^

% Invalid input detected at ^ marker.

Команди та ключові слова можна скорочувати до мінімально можливого необхідно набрати кількість символів, яка є достатньою для однозначного трактування ключового слова чи команди. Якщо введена послідовність недостатня для однозначного трактування команди чи ключового слова реакцією Cisco IOS спробу виконати таку команду буде повідомлення, типу:

cisco(config)#i

% Ambiguous command: "i"

Автозавершення клавішею TAB можна завершити ввід команди, якщо кількість попередньо набраних символів команди задовольняє умову (2).

Для усунення необхідності повторного набору команд передбачено буфер історії команд, який надає можливість повторного використання введених раніше команд.

 

Способи редагування командного рядка:

 • Попередня/наступна команда:Ctrl-P/Ctrl-N або стрілки.
 • Символ вперед/назад:Ctrl-F/Ctrl-B або стрілки .
 • На початок/в кінець рядка:Ctrl-A/Ctrl-E
 • Наступне слово/попереднє слово:Esc F/Esc B
 • Авто завершення команди:Tab або Ctrl-I
 • Вставити з буфера/вставити наступний:Ctrl-Y/Esc Y
 • Видалити символ зліва від курсора / під курсором:Delete/Ctrl-D
 • Видалити всі символи до початку рядка/кінця рядка:Ctrl-U/Ctrl-K
 • Видалити слово ліворуч курсора / праворуч курсора:Ctrl-W/Esc D
 • Переввід рядка:Ctrl-L/Ctrl-R
 • Поміняти символи місцями:Ctrl-T
 • Екранування символу:Ctrl-V або Esc Q
 • Коментарі починаються зі знаку оклику, але у NVRAM не зберігаються.

 

При роботі з командним рядком Cisco IOS передбачено декілька контекстів (режимів вводу команд). Поточний контекст ідентифікується символом запрошення вводу команди,

s