Система кількісних оцінок ступеня ризику

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьi>

 • Козаченко А.В., Пономарев В.П. Экономическая безопасность предприятия. К.: Либра, 2003.
 • Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. Навчальний посібник. Київ, ЦУЛ, 2003.-188с.
 • Райзберг Б.Н. Предпринимательство и риск. М.: Знание, 1992. 64 с.
 • Риск-менеджмент. Учебник. В.Н. Вяткин, И.В. Вяткин, В.А.Гамза, Ю.Ю.Екатеринославский, Дж. Дж. Хемптон. Дашков и Ко, 2003. -512с.
 • Єлейко Я.І., Єлейко О.І. Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. Навчальний посібник. Львів, Львівський банківський інститут НБУ, 2000.-176с.
 • Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 2-е изд., испр. и доп. Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2005.-878с.
 • Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. К.: Либідь, 1992.
 • Ястремський О.І. Теорія економічного ризику. К.: Артек, 1998.
 • Додатки

   

  Додаток А

   

  Порівняння очікуваної ймовірності перевищення випадкових збитків з гранично допустимою

  Додаток Б

   

  Функція щільності розподілу ймовірності у випадках додатного (а) та від`ємного (б) коефіцієнтів асиметрії

  Додаток В

   

  Форма функції щільності залежно від коефіцієнта ексцесу

   

  (Ex1(X) < Ex2(X))

  /

  s