Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

Дипломная работа - Педагогика

Другие дипломы по предмету Педагогика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьості виконання вербальних завдань

№Ф.І.І субтестІІ субтестІІІ субтестІУ субтестВисновки1В. І14,61,111,14,831,6 низький2В. В.14,92,310,89,937,9 низький3Г. С.26,125,616,219,587,4 середній4Г. В.14,22,58,95,631,2 низький5Д. Д.23,325,611,317,878 середній6Д.П.2125,918,42691,3 високий7З.М20,520,411,119,971,6 середній8З.Е.14,6011,14,830,5 низький9К.К.23,812,99,319,965,9 середній10К.В.20,425,62,418,269,3 середній11К.І.26,125,622,820,194,6 високий12Л.В.15,225,88,821,271 середній13Л.А.26,115,511,317,370,2 середній14М.Л.23,32615,82388,1 середній15М.І.19,525,64,415,264,7 середній16М.Н.10,92,18,65,126,7 низький17М.Д.14,22,510,55,632,8 низький18Н.А.16,213,413,420,263,2 середній19П.А.18,417,810,015,561,7 середній20П.М.14,61,511,14,832,1 низький

Високий рівень мають 10% учнів

Середній рівень мають 55% учнів

Низький рівень має 35% учнів

Після проведеної методики використовується тест доктора психологічних наук Гильбуха Ю.З., що побудував шкалу тестових завдань для визначення розумового віку школярів від 6 до 14 років.

Використовувався тест на 6,7 років на визначення та випередження розумового віку.

Інструкція. Дитині надається тест свого віку. Якщо дитина справляється з завданням, дається завдання на випередження. Підраховується результат. Паспортний вік досліджуваної дитини ставиться у дробі в знаменнику, а інтелектуальний вік у чисельнику, отриманий результат помножується на 100 та виводиться відсоток розумового віку.

Інтелектуальний вік 6 років:

1. В чем заключается отличие:

а) между птицей и собакой?

б) между ручкой и карандашом?

в) между деревом и стеклом?

Нормой считается правильный ответ на два задания из трех.

2. Аналогия :

а) стол изготавливается из дерева, око из...

б) птица летает, рыба...

в) у палки конец тупой, а у ножа...

г) сантиметр короткий, километр...

Зачет - три правильных ответа из четырех.

Інтелектуальний вік 7 років:

В чем сходство предметов в следующих парах:

а) дерево и уголь

б) яблоко и абрикос

в) корабль и автомобиль

г) железо и серебро

Зачет - три правильных ответа.

2. Аналогия:

а) у кролика уши длинные, а у крысы уши...

б) снег белый, уголь...

в) собака имеет шерсть, птица имеет...

г) волки - дикие животные, собаки...

Зачет - три правильных ответа.

 

Таблиця 2 Результати виконання завдань для визначення розумового віку школярів від 6 до 14 років

№Ф.І.Інтелектуальний вік 6 роківІнтелектуальний вік 7 роківВисновки1В. І+2В. В.+3Г. С.+4Г. В.+5Д. Д.+6Д.П.+7З.М+8З.Е.+9К.К.+10К.В.+11К.І.+Випереджає розумовий вік12Л.В.+13Л.А.+14М.Л.+15М.І.+16М.Н._Віковий рівень розумового розвитку недостатній17М.Д.+18Н.А.+19П.А.+20П.М.+

Малюнок 1. Рівні успішності учнів з навчання грамоті.

 

Малюнок 2. Ріні успішності учнів з математики.

Малюнок 3. Рівні успішності учнів з читання.

 

Малюнок 4. Рівні успішності учнів з рідної мови.

 

Малюнок 5. Рівні успішності учнів з предмету „Я і Україна”.

В результаті проведеного дослідження виявлені навчальні та психологічні утруднення, що виникають у категорії дітей з низьким рівнем у різних видах діяльності. Для підвищення рівня успішності розроблено серію інтегрованих уроків.

Таким чином, бачимо, що до кожного учня повинен бути індивідуальний підхід, який можна реалізувати на інтегрованих уроках.

 

2.2 ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ З РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ 1-го КЛАСУ

 

Гуманізм, формування цілісної картини світу - провідні тенденції розвитку сучасної школи. Особливе значення ці ідеї мають для змісту початкової освіти. Ідея інтеграції змісту й форм навчання, зокрема інтегрованих уроків, є актуальною, привертає значну увагу широкої педагогічної громадськості.

Дидактичні особливості інтеграції змісту навчання, інтегрованих уроків досліджувалися В.Р. Ільченко, В.Ф. Паламарчук, О.Я. Савченко та ін. Методичне забезпечення інтегрованих уроків потребує обґрунтування та конкретизації.

Розглянемо, у чому полягає розливальна сутність інтегрованих видів діяльності, чому інтегровані курси та інтегровані уроки є важливим напрямом методичного оновлення навчально-виховного процесу саме в початкових класах.

Перспективність цього методичного підходу полягає передусім у тому, що він дає змогу невілювати деякі слабкі сторони предметної системи навчання, подолати розрізненість, фрагментарність у сприйманні довкілля та навчальних предметів. І водночас, синтезуючи сильні сторони предметного викладання, створює сприятливі умови для формування у дитини здатності сприймати предмети та явища різнобічно, системно, емоційно. З нашої точки зору, організація інтегрованого навчання потребує реалізації певних дидактичних принципів.

1. Тематична єдність програмового матеріалу різних навчаючих предметів.

Інтегровані уроки обєднують блоки знань із різних навчальних предметів навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня. Це дає змогу пізнати певне явище з різних сторін, досягти цілісності знань.

Тематична єдність дидактичного матеріалу на уроках різних навчальних предметів - визначальний методичний підхід організації пізнання явищ у контексті діяльності учнів.

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО

 

 

 

 

 

 

 

2. Поєднання на уроках різних видів навчальної діяльності

 

Конструюванню системи інтегрованих уроків значною мірою сприяє використання сукупності різних видів емоційно-образної діяльності (гри, спостереження за довкіллям, художньої та літературної діяльності).

Види діяльності

s