Система захисту інформації в Російській Федерації

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьї форми, призначене для виконання функцій електронної схеми памяті ЕОМ й інших компютерних пристроїв, елементи й звязки якого нерозривно сформовані в обсязі й (або) на поверхні матеріалу, на основі якого виготовлений виріб;

 • лістинг - роздруківка компютерної інформації на твердому фізичному носії (паперу або плівці);
 • фізичне поле - матеріальний носій фізичних взаємодій штучного або природного походження;
 • електромагнітний сигнал - засіб переносу інформації в просторі й у часі за допомогою електромагнітних коливань (хвиль).
 • Класифікація матеріальних носіїв інформації

  1. За часом зберігання інформації:

  • оперативні - забезпечують короткочасне зберігання даних і команд, наприклад, оперативний запамятовувальний пристрій (ОЗУ) або електромагнітне поле;
  • постійні - час зберігання інформації обмежується лише терміном служби (фізичним зношуванням) матеріалу МНІ, наприклад, постійний запамятовувальний пристрій (ПЗУ) або магнітна стрічка.

  2. За умовами коректування інформації:

  • не перезаписувані - МНІ, на які інформація записується один раз і зберігається постійно до моменту фізичного знищення або повного старіння (зношування) її носія - дозволяють використати інформацію без коректування тільки в режимі "читання", наприклад, перфокарта, перфострічка, карта зі штрих-кодом, не перезаписуваний оптичний диск (компакт-диск), не перезаписувана ІМСП;
  • однократно перезаписувані - машинні носії, що дозволяють зробити одноразове коректування раніше записаної на них інформації - інформація на них записується частинами (порціями, імпульсами) доти, поки обсяг вільної памяті не буде вичерпаний, або один раз із одночасним перезаписом усіх раніше записаних даних, наприклад, інтегральна мікросхема ПЗУ ЕОМ або іншого компютерного пристрою;
  • багаторазово перезаписувані - МНІ, що допускають багаторазовий перезапис і читання компютерної інформації, наприклад, магнітні диски й стрічки, магнітооптичні диски, інтегральна мікросхема ОЗУ, електромагнітне поле.

   

  ВИСНОВКИ

   

  Система захисту інформації Російської Федерації є досить добре організованою. Для неї властива чітка централізація, поєднана з децентралізацією органів захисту інформації: одні з них здійснюють безпосередній захист інформації, інші забезпечують належне регулювання та організацію їхньої роботи.

  Система захисту інформації в Росії - це організована сукупність спеціальних законодавчих й інших нормативних актів, органів, служб, методів, заходів і засобів, що забезпечують безпеку інформації від внутрішніх і зовнішніх загроз.

  Варто відзначити що в Російській Федерації є окремий закон, що регулює захист персональної таємниці; держава ліцензує діяльність в галузі захисту інформації, а також є окремий міжвідомчий орган (комісія), прямий обовязок якого захист державної таємниці. В Україні ці моменти тільки реалізовуються.

   

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

   

  Ярочкін В.И. Система безпеки підприємства. - 2-і вид. - М., 1998

  Закони Російської Федерації: Об информации, информатизации и защите информации від (25,01,1995 р.);

  Об персональной информации від (14,11,1994 р.);

  Положение о порядке обращеня со служебной информацией ограниченого распространения в Федеральних органах исполнительной власти від (04,1994 р.);

  Положение о государственном лицензировании деятельности в оласти защиты информации від (23,06,1995 р.);

  Положение о Межведедомственной комисии по защите государственной тайны

  Доктрина информационной безопасности

  s