Система захисту інформації в Російській Федерації

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьє порядок визначення розмірів збитку, що наступив у результаті несанкціонованого поширення відомостей, що становлять державну таємницю, а також збитку, що наноситься власникові інформації в результаті її засекречування;

- містить міжурядові угоди, вживає заходів по виконанню міжнародних договорів Росії про спільне використання й захист відомостей, що становлять державну таємницю, ухвалює рішення щодо можливості передачі їхніх носіїв іншим державам;

- у межах своїх повноважень вирішує інші питання, що виникають у звязку з віднесенням відомостей до того або іншого виду таємниці, їхнім засекречуванням або розсекреченням й їхнім захистом.

4. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади субєктів Російської Федерації й органи місцевого самоврядування у взаємодії з органами захисту державної таємниці, розташованими в межах відповідних територій:

- забезпечують захист переданих їм іншими органами державної влади, підприємствами, установами й організаціями охоронюваної законом інформації, а також відомостей, що засекречують ними;

- забезпечують захист державної таємниці на підвідомчих їм підприємствах, в установах й організаціях відповідно до вимог законодавства Російської Федерації;

- забезпечують у межах своєї компетенції проведення ревізуючих заходів відносно громадян, що допускають до таємниці;

- реалізують передбачені законодавством заходи щодо обмеження конституційних прав громадян і надання пільг особам, що мають або мали доступ до відомостей, що становлять державну таємницю;

- вносять у повноважні органи державної влади пропозиції по вдосконаленню системи захисту інформації.

5. Органи судової влади:

- розглядають карні й цивільні справи про порушення законодавства в області захисту інформації;

- забезпечують судовий захист громадян, органів державної влади, підприємств, установ й організацій у звязку з їхньою діяльністю по захисту охоронюваній законом інформації;

- забезпечують у ході розгляду зазначених справ захист окремих видів таємниці;

- визначають повноваження посадових осіб по забезпеченню захисту охоронюваної законом інформації в органах судової влади.

6. Органи захисту інформації:

1) Міжвідомча комісія із захисту державної таємниці - це колегіальний орган, що координує роботу із захисту інформації в Російській Федерації.

2) Органи федеральної виконавчої влади. До них відносять: Федеральна служба безпеки (ФСБ), Міністерство оборони (МО), Міністерство внутрішніх справ (МВС); Служба зовнішньої розвідки (СЗР), Федеральна служба охорони (ФСО), Федеральне агентство урядового звязку при Президенті Російської Федерації, Державна технічна комісія при Президенті Російської Федерації (Держтехкомісія).

3) Органи державної влади, підприємства, установи, організації і їхні структурні підрозділи по захисту охоронюваної законом інформації.

Державна технічна комісія при Президенті Російської Федерації (Держтехкомісія Росії) - є органом державного управління захистом інформації в Російській Федерації в області оборони, політики, економіки, науки, екології, ресурсів і протидії іноземним технічним розвідкам. Одночасно із цим вона виконує функції Міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці. Рішення Держтехкомісії Росії є обовязковими для виконання всіма органами державної влади й місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й громадянами.

Держтехкомісія Росії здійснює свою діяльність через Спеціальні центри (Спеццентри Держтехкомісії Росії).

Основними функціями Держтехкомісії є:

1. Здійснення в межах своєї компетенції керівництва всіма органами захисту інформації.

2. Проведення єдиної державної політики й координації відомчих робіт із захисту інформації.

3. Організація й контроль за виконанням робіт із захисту охоронюваній законом інформації в органах державного керування, організаціях, установах і на підприємствах всіх форм власності.

РОЗДІЛ ІІІ. Основні організаційно технічні заходи щодо захисту інформації. Обєкти та засоби захисту інформації

 

Законодавством Російської Федерації (див. список використаних джерел) визначено ряд основних організаційно технічних заходів щодо захисту інформації, які регулюють основні інформаційні процеси.

Основні технічні засоби й системи ЗІ - технічні засоби й системи, а також їхні комунікації, використовувані для обробки й передачі охоронюваної законом інформації.

Такими захлдами є:

1. Ліцензування діяльності підприємств в області захисту інформації.

2. Атестування обєктів по виконанню вимог забезпечення захисту інформації при проведенні робіт з відомостями відповідного ступеня таємності.

3. Сертифікація засобів захисту інформації й контролю за її ефективністю, систем і засобів інформатизації й звязки в частині захищеності інформації від витоку по технічних каналах.

4. Присвоєння категорії озброєння й військової техніки, підприємств (обєктів) по ступені важливості захисту інформації в оборонній, економічній, політичній, науково-технічній й іншій сферах діяльності.

5. Забезпечення умов захисту інформації при підготовці й реалізації міжнародних договорів й угод.

6. Оповіщення про присутність космічних і повітряних літальних апаратів, кораблів і суден, ведучих розвідку обєктів (перехоплення інформації, що підлягає захисту), розташов

s