Система захисту інформації в Російській Федерації

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьзпеки особистості, суспільства й держави.

3. Запобігання несанкціонованих дій по знищенню, модифікації, перекручуванню, копіюванню, блокуванню інформації, а також запобігання інших форм незаконного втручання в інформаційні ресурси й інформаційні системи.

4. Забезпечення правового режиму документованої інформації як обєкта власності.

5. Захист конституційних прав громадян на збереження особистої таємниці й конфіденційності персональних даних, наявних в інформаційних системах.

6. Збереження державної таємниці, конфіденційності документованої інформації відповідно до діючого законодавства.

7. Забезпечення прав субєктів в інформаційних процесах і при розробці, виробництві й застосуванні інформаційних систем, технологій і засобів їхнього забезпечення.

 

І.3 Основні завдання системи захисту інформації

 

1. Проведення єдиної політики, організація й координація робіт із захисту інформації в оборонній, економічній, політичній, науково-технічній й іншій сферах діяльності.

2. Виключення або істотне ускладнення добування інформації засобами розвідки.

3. Запобігання витоку інформації по технічних каналах і несанкціонованому доступу до неї.

4. Попередження шкідливих впливів на інформацію, її носіїв, а також технічні засоби її створення, обробки, використання, передачі й захисти.

5. Прийняття правових актів, що регулюють суспільні відносини в галузі захисту інформації.

6. Аналіз стану й прогнозування можливостей технічних засобів розвідки, а також способів їхнього застосування.

7. Формування системи інформаційного обміну відомостями про інформованість іноземних розвідок про сили, методи, засоби й заходи, що забезпечують захист інформації усередині країни й за її межами.

8. Організація сил, розробка науково обґрунтованих методів, створення засобів захисту інформації й контролю за її ефективністю.

9. Контроль стану захисту інформації в органах державної влади, установах, організаціях і на підприємствах всіх форм власності, що використають у своїй діяльності охоронювану законом інформацію.

 

І.4 Напрямки робіт із захисту інформації

 

1. Підготовка й прийняття законодавчих й інших нормативно-правових актів в області захисту інформації.

2. Забезпечення контролю за їхнім виконанням.

3. Фінансове й кадрове забезпечення заходів щодо захисту інформації.

4. Забезпечення ефективного керування системою захисту інформації.

5. Визначення відомостей, що підлягають охороні, і демаскуючих ознак, що розкривають ці відомості.

6. Аналіз й оцінка загроз безпеки охоронюваної законом інформації.

7. Розробка організаційно-технічних заходів щодо захисту інформації і їхня реалізація.

8. Організація й проведення контролю стану захисту інформації.

 

РОЗДІЛ ІІ. Субєкти системи захисту інформації у Російській федерації

 

Російська Федерація має розгалужену централізовану систему субєктів захисту інформації, одні з яких безпосередньо здійснюють захист інформації, інші контролюють їх роботу за допомогою організаційно-правових методів.

До субєктів, що беруть участь в захисті інформації відносять:

1. Палати Федеральних Зборів:

- здійснюють законодавче регулювання відносин у сфері захисту інформації;

- розглядають статті федерального бюджету в частині засобів, що направляють на реалізацію державних програм у цій області;

- визначають повноваження посадових осіб в апаратах палат Федеральних Зборів по забезпеченню захисту державної таємниці в палатах Федеральних Зборів.

2. Президент Російської Федерації:

- Аналіз стану й прогнозування можливостей технічних засобів розвідки, а також способів їхнього застосування.

- затверджує державні програми в області захисту інформації;

- затверджує по поданню Уряду Російської Федерації склад, структуру міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці й положення про неї;

- затверджує по поданню Уряду Російської Федерації Перелік посадових осіб органів державної влади, що наділяють повноваженнями по віднесенню відомостей до державної таємниці, а також Перелік відомостей, віднесених до державної таємниці;

- містить міжнародні договори Росії про спільне використання й захист відомостей, що становлять державну таємницю;

- визначає повноваження посадових осіб по забезпеченню захисту інформації у своїй Адміністрації;

- у межах своїх повноважень вирішує інші питання, що виникають у звязку з віднесенням відомостей до того або іншого виду таємниці, їхнім засекречуванням або розсекреченням й їхнім захистом.

3. Уряд Російської Федерації:

- організує виконання Законів і міжнародних угод в області захисту інформації;

- подає на затвердження Президентові склад і структуру міжвідомчої комісії із захисту державної таємниці, а також положення про неї;

- подає на затвердження Президентові Перелік посадових осіб органів державної влади, що наділяють повноваженнями по віднесенню відомостей до того або іншого виду таємниці;

- організує розробку й виконання державних програм в області захисту інформації;

- визначає повноваження посадових осіб по забезпеченню захисту інформації в апарату Уряду;

- встановлює розміри й порядок надання пільг громадянам, допущеним до державної таємниці на постійній основі, і співробітникам структурних підрозділів по захисту державної таємниці;

- встановл

s