Система запалювання від магнето

Информация - Транспорт, логистика

Другие материалы по предмету Транспорт, логистика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьткий електричний імпульс тривалістю до 1 мс повністю впливатиме на ділянки безпосередньої контактної поверхні, не діючи відчутно на решту частин контакту.

Щоб досягти такої різниці, до діагностуючого контакту потрібно прикласти досить потужний імпульс струму з крутим фронтом, який здатний нагріти ділянку контактної поверхні до точки розмякшення металу. Цей струм відповідає так званій напрузі розмякшення, за якої температура в зоні контакту досягає такого значення, при якому змінюються механічні властивості металу, відбувається його розмякшення, під впливом прикладеної сили збільшується площа контакту і зменшується опір.

3. Економічна частина

 

Заробітна платня ремонтних робітників

Заробітна плата ремонтних робітників складається з основної та додаткової заробітної плати.

Основна заробітна плата включає в себе:

- Тарифну заробітну плату, що розраховується для робітників третього розряду згідно опрацьованого часу за час виконання ними капітального ремонту машини, ЗПтар, тенге за формулою:

 

ЗПтар = СчIII Ткр Тсм Nраб

 

де: СчIII - це годинна тарифна ставка робітника 3-го розряду = 115 тенге;

ТКР - кількість днів простою в КР = 14 дн;

ТСМ - тривалість робочої зміни = 8 годин;

Nраб - загальна кількість робочих = 7 чол.

ЗПтар = 115 14 8 7 = 90160 тн. - Преміальні доплати, складові 30% від тарифної заробітної плати,

ПР, тенге розраховується за формулою:

 

ПР = 0,3 ЗПтар ПР = 0,3 90160 = 27048 тн.

 

Доплати за керівництво бригадою виплачуються одному робітникові в розмірі 10% від тарифної ставки робітника 6-го розряду, яка становить 143 тенге, Дбр, тенге розраховується за формулою:

 

Дбр = 0,1 СчVI Тсм Ткр

Дбр= 0,1 143 8 14 = 1601,6 тн.

 

- Доплата по районному коефіцієнту становить 20% від попередніх виплат, ДРК, розраховується за формулою:

 

Дрк = 0,2 (ЗПтар + ПР + Дбр ) (71)

Дрк= 0,2 (90160 + 27048 + 1601,6) =23761,9 тн.

 

Підсумкова сума основної заробітної плати, ЗПосн, тенге розраховується за формулою:

 

ЗПосн = ЗПтар + ПР + Дбр + Дрк (72)

ЗПосн = 90160 + 27048 + 1601,6 + 23761,9 =142571,5 тн.

 

Додаткова заробітна плата розраховується на підставі відсотка додаткової ЗП і визначається за формулою:

 

%ЗПдоп = ((Доснотп + Ддопотп + Дэкологотп ) / Драб) 100 + 1 , (73)

 

де: Доснотп -дні основної відпустки 21 день; Ддопотп - дні додаткової відпустки 3 дні; Дэкологотп -дні екологічного відпустки 10 днів; Драб - кількість робочих днів у році = 250 дня.

 

%ЗПдоп = ((21 + 3 + 10) / 250) 100 + 1 = 14,6%

 

Розраховуємо величину додаткової заробітної плати

 

ЗПдоп = (%ЗПдоп ЗПосн) / 100 ЗПдоп = (14,6 142571,5) / 100 =20815,4 тн.

 

Фонд заробітної плати, ФЗП, тенге визначається за формулою:

 

ФЗП = ЗПосн + ЗПдоп (75)

ФЗП = 142571,5 + 20815,4 = 163386,9 тн.

Середня денна заробітна плата на одного робітника, ЗПсред, тенге складає:

 

ЗПсред = ФЗП / Nраб ТКР

ЗПсред= 163386,9 / (7 14) =1667,2 тн.

 

Пенсійні відрахування, ВПФ, тенге розраховується за формулою: ОПФ = 0,1 ФЗП

 

ОПФ= 0,1 163386,9 = 16338,7 тн.

 

Відрахування на соціальне страхування становить 20% від ФЗП за вирахуванням ВПФ, визначається за формулою: ОСС = 0,2 (ФЗП ОПФ) (78)

 

ОСС = 0,2 (163386,9 16338,7) = 29409,6 тн.

Перелік використаної літератури

 

  1. Головчук А.Ф. Г61 Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: Підручник: У 3 кн. / А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; За ред. А.Ф. Головчука. К.: Грамота, 2003 - Кн. 1: Трактори. -336 с: іл. - Бібліогр.: с.332. - ISBN 966-8066-30-8.
  2. Лауш П.В. Техническое обслуживание и ремонт машин. К.: Висшая школа, 1989. 350с.
  3. Полянський С.К. Будівельно-дорожні та вантажопідіймальні машини. К.: Техніка, 2001. 624с.

s