Система запалювання від магнето

Информация - Транспорт, логистика

Другие материалы по предмету Транспорт, логистика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьгунах тракторів він забезпечується відповідним встановленням корпуса магнето відносно остова пускового двигуна. Магнето являє собою пристрій, який виробляє струм низької напруги, переробляє його у струм високої напруги і підводить до запальної свічки. В одному корпусі з магнето розташовані генератор змінного струму, переривник струму низької напруги, конденсатор та індукційна котушка (трансформатор).

На пускових двигунах використовують малогабаритні магнето М-124 або його модифікації. Магнето М-124 одноіскрове, правого обертання, з постійним моментом іскроутворення. Кріпиться магнето фланцем корпуса 2 (рис. 1.2.). При цьому поводок 1, встановлений на валу ротора 19, вводиться в вал шестерні привода. Генератор змінного струму магнето складається з ротора і стояків з полюсними башмаками. В корпусі з немагнітного цинкового сплаву розміщено магнітопровідні стояки 11 (рис.1.3) з полюсними башмаками. Стояки і закріплене на верхніх площинах осердя трансформатора 10 зібрані з окремих пластин електротехнічної сталі.

 

Рис. 1.2. Магнето 1-повідець; 2-корпус; 3-стояк; 4-осердя трансформатора; 5-первинна обмотка; 6-вторинна обмотка; 7,13-кришки; 8-вивід; 9-провід високої напруги; 10, 11 -пружина; 12 -контакт переривника; 14 -важілець рухомого контакту; 15-кулачок; 16-диск переривника; 17-конденсатор; 18-кнопка вимикання запалювання; 19-ротор

Між полюсними башмаками і наконечниками 12 ротора 13 витримується певний зазор для одержання надійного магнітного потоку, який проходить через осердя трансформатора 10.

Ротор виконаний з окремих деталей. Постійний магніт ротора 13 виготовляється у вигляді циліндра із нікель-алюмінієвої сталі (сплав ЖНА) або оксидно-барієвих сплавів. На постійний магніт 13 напресовують пакет пластин 15 і дві півосі 14. В пакеті пластин встановлюють полюсні башмаки: Nпівніч (Пн) і Sпівдень (Пд). Всі ці деталі скріплюються цинковим сплавом. Трансформатор складається з осердя 10 і котушки, що має первинну 9 і вторинну 8 обмотки. Первинна із 166 витків товстого мідного, дроту діаметром 0,8...1,0 мм намотана на осердя.

 

Рис. 1.3. Схема системи запалювання пускового двигуна:

1-магнето; 2-вимикач блокування пуску двигуна при включеній передачі; 3 -кнопка дистанційного виключення запалювання (на щитку приладів кабіни трактора); 4-запальна свічка; 5-провід високої напруги; 6-контакт: 7-іскровий розрядник; 8, 9-вторинна і первинна обмотки трансформатора; 10-осердя трансформатора; 11-стояки; 12-полюсні наконечники магніту; 13-ротор (магніт); 14-піввісь; 15-пакет пластин; 16-ексцентрик; 17-кулачок; 18-вісь; 19-текстолітова подушка; 20-важіль переривника; 21-рухомий контакт; 22-нерухомий контакт; 23-контактний стояк; 24-гвинт кріплення стояка; 25-пластинчаста пружина; 26-конденсатор; 27-кнопка виключення запалювання (на корпусі магнето)

 

Один кінець цієї обмотки припаяний до осердя і є масою (зєднаний з нерухомим контактом 18 переривника), другий - зєднаний з початком вторинної обмотки і з рухомим контактом 21 переривника. Вторинна обмотка має 13000 витків тонкого мідного дроту діаметром 0,05...0,08 мм. Другий кінець вторинної обмотки зєднаний з проводом високої напруги 5. Паралельно первинній обмотці трансформатора в електричну схему низької напруги увімкнено кнопку 27 виключення запалювання, конденсатор 26, кнопку 3 дистанційного виключення запалювання і вмикач 2 блокування пуску двигуна при включеній передачі. Переривник складається з кулачка 17, нерухомого 22 і рухомого 21 контактів, які мають наконечники з тугоплавкого металу. Це запобігає обгорянню при виникненні між ними іскри під час розмикання контактів. За кожний оберт ротора 13 магнітний потік в осерді трансформатора безперервно змінюється за величиною і двічі за напрямом. Максимального значення магнітний потік набуває тоді, коли ротор обертається на кут 8-10 від нейтрального положення у бік обертання. Цей кут називають абрисом магнето. Під дією змінного магнітного потоку в первинній обмотці трансформатора утворюється електрорушійна сила напругою до 30 В. Оскільки контакти переривника замкнуті, електрорушійна сила забезпечує протікання струму по такому колу: первинна обмотка трансформатора - пластинчаста пружина - контакти переривника - маса первинна обмотка трансформатора. Струм, який проходить по первинній обмотці трансформатора, утворює навколо неї магнітне поле. В момент максимального значення струму в первинній обмотці кулачок розмикає контакти переривника, струм низької напруги в первинній обмотці зникає. Зникає і утворене ним магнітне поле, пройшовши витки вторинної обмотки. Під дією цього поля у вторинній обмотці утворюється електрорушійна сила високої напруги. Електрорушійна сила забезпечує протікання струму високої напруги до 24000 В по такому колу: вторинна обмотка трансформатора -провід високої напруги - електроди запальної свічки -маса. Між електродами свічки виникає іскровий розряд.

Одночасно з утворенням струму високої напруги у вторинній обмотці зявляється струм самоіндукції напругою 200...300 В у первинній обмотці. Струм самоіндукції запобігає швидкому зниканню магнітного поля у первинній обмотці, що зменшує напругу у вторинній. Цей недолік в роботі магнето усувається конденсатором, який під час розмикання контактів переривника заряджається і розряджається при замиканні кола первинної обмотки. При заряджанні конденсатора поглинається струм самоіндукції первинної обмотки. Це зменшує обгоряння контактів переривника і збільшує напругу у втори

s