Система для визначення складу вихлопних газів автомобілів

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьКисневі датчики для автомобільних газоаналізаторів фірми IT працюють за добре відомим принципом гальванічних осередків, що дає споживачеві

достовірний сигнал по парціальному тиску кисню в вимірювальної голівці.

Кисень проникає крізь синтетичну кіслородопроводящую мембрану в головці датчика і потім відновлюється на поверхні катода. Цей процес відновлення генерує електричний струм, прямо пропорційний парціальному тиску кисню перед датчиком.

Електрохімічна реакція, яка відбувається на поверхні катода, дуже складна. Спрощено, процес може бути виражений наступним хімічним рівнянням:

 

O2 + 2 H2O + 4 e-=> 4 OH-(1) .

 

Матеріал анода окислюється для забезпечення балансу електрохімічних реакцій осередку за формулою:

 

2 Pb => 2 Pb2 + + 4 e-(2) .

 

Повна хімічна реакція осередку:

 

2 Pb + O2 => 2 PbO (3) .

 

При наявності кисню і коли анод і катод електрично зєднані з провідником, має місце відновний процес, і іони утворюють потік всередині датчика. Зовнішній електричний струм, потрібних для врівноваження потоку іонів, може бути виміряна на резисторі, послідовно зєднаний з катодом і анодом, як показано на рис. (1). Відповідно до рівнянням (2), матеріал анода поступово споживається процесами, що відбуваються на аноді. Тому датчик має обмежений термін служби, який залежить від доступної маси матеріалу анода та ефективності катодного процесу.

Електрохімічна реакція, також як і процес дифузії кисню крізь мембрану, залежить від температури. У більшості практичних випадків потрібно отримувати температурно-незалежний сигнал у всьому цьому температурному діапазоні. Для компенсації температурної залежності сигналу датчик забезпечений термісторним звязком, що має відповідні температурні характеристики.

Датчики серії А фірми IT спроектовані для застосування в автомобільних газоаналізатора. Максимальна ефективність використання буде досягнута, якщо: датчик не буде працювати при температурах, що виходять за межі рекомендованої області, зазначеної у технічній характеристиці датчика; буде захищена від водяного конденсату головка датчика; не підключений ні до якого виду зміщених напруг або не заряджається зовнішнім електричним потенціалом; приєднаний до вимірювальної апаратури з мінімальним вхідним опором 10 кОм; установка / заміна датчика повинна здійснюватися підготовленими фахівцями

Структурна схема датчика A-01 зображена на рисунку 3.5.

 

Рисунок 3.5 Структурна схема датчика А-01

 

Його характеристики:

- діапазон: від 0 до 100% кисню;

- електричний інтерфейс: РCB;

- електричний розєм: 3 pin molex;

- робоча температура: від 0 до 50 C ;

- вихідна напруга: від 7 до 13 мВ, або на вимогу замовника;

- від 25.1 до 100% кисню: 1.0% відносно;

- рекомендоване навантаження: не менше 10 кОм;

- температурна компенсація: вбудована NTC компенсація;

- оптимальна температура зберігання: від 5 до 25 C;

- максимальна температура зберігання: від -15 до 60 C;

- вага: приблизно 25 г.

Матеріали, з якими можливий контакт: Поліамід 12, нержавіюча сталь

На рисунку 3.6 показаний зовнішній вигляд кисневого датчика А-01 [7].

 

Рисунок 3.6 Кисневий датчик А-01

 

4 Електричні розрахунки компонентів системи вимірювального контролю вологості та температури в теплицях

 

Здійснимо електричний розрахунок елементів принципової схеми системи для визначення складу вихлопних газів автомобілів.

З документації на мікросхему AD780 визначаємо номінали конденсаторів С2, С1. Отже, обираємо конденсатори С2 =С1= 100 мФ.

До портів мікроконтролера ХТAL1 та ХТAL2 підєднано конденсатори та , між якими розташований кварцовий резонатор ZQ, призначений для того, щоб задавати такт роботи мікроконтролера. Його частота f=1 МГц.

 

(4.1)

 

Візьмемо пФ.

Схема інтерфейсу RS 485 зображена на рисунку 3.3. Для забезпечення подавлення високочастотних завад живлення кожної мікросхеми, безпосередньо близько до її корпусу шунтуються керамічні конденсатори, а саме С5, С6, С7 ємність яких не перевищує 0,1 мкФ . Звідси випливає, що ємність конденсаторів С5=С6=С7 = 0,1 мкФ.

З документації на мікросхему MC7805 визначаємо номінали конденсаторів С8 С9.. Отже, обираємо конденсатори С8= С9=0,1 мкФ.

Для забезпечення стабілізації пяти-вольтового живлення для мікросхем DA1, DA4 використовуємо діоди VD1, VD2, VD3 - діоди напівпровідникові імпульсні 1N4148, які мають такі характеристики:

  1. постійна зворотна напруга, UR - 75 В;
  2. робоча температура навколишнього середовища - від 65 до +150 C;

5 Розрахунок похибки вимірювання системи вимірювального контролю вологості та температури в теплицях

 

Розрахуємо похибку квантування АЦП мікроконтролеру за такою формулою:

 

(5.1)

 

де n- розрядність АЦП n=12;

- напруга АЦП; = 10 (В).

Підставивши значення, отримаємо:

 

.

 

Похибка розробленої системи в основному буде складатись із похибки датчика, похибки джерела опорної напруги та похибки перетворення АЦП мікроконтролера. І буде знаходитись у межах 1%.

Розрахуємо середньоквадратичне значення похибки мікроконтролера за такою формулою:

 

(5.2)

 

Підставивши значення маємо:

Висновки

 

У курсовому проекті була розроблена система для вимірювання складу вихлопних газів автомобілів.

Висвітлено питання забруднення атмосфери пересувними джерелами, наведені статистичн

s