Система громадських центрів, установ і підприємств обслуговування

Информация - Строительство

Другие материалы по предмету Строительство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть>

При розробці генеральних планів міст визначають потреби в земельних ділянках для обслуговуючих установ й підприємств, що розміщуються в окремих будівлях. Розрахункова потреба в тих чи інших установах і підприємствах і необхідна для їхнього розміщення територія встановлюється відповідно до нормативів, а саме ДБН 360-92.

 

Література

 

 1. Бутягин В.А. Основы планировки м благоустройства населенных мест и промышленных районов: М.:Высш.шк. 1978. 232с.
 2. Дідик В.В.,Павлів В.В. Планування міст: Навч. посібник Львів: Львівська політехніка, 2003. 407с.
 3. ДБН 360-92* Мiстобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень -К.:Укрархбудінформ, 1993. 107 с.
 4. Довідник проектувальника. Містобудування. /За заг. ред Т.Ф.Панченко. К.: Укрархбудінформ, 2001. 188 с.
 5. Курсовое проектирование по градостроительству.Под ред.Г.Ф.Богацкого.-К.Будівельник.1968. 284с.
 6. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: Учебник для студентов вузов. М.: Транспорт, 1990, - 240 с.
 7. Любарський Р.Є. Проектування міських транспортних систем. К.: будівельник, 1984. - 93 с.
 8. Сигаев А.В. Проектирование улично-дорожной сети. - М.: Стройиздат, 1978.
 9. Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. К., ІЗМН, 1997. 196 с.
 10. Урбаністика: Навч. посібник/ О.С. Безлюбченко,О.В. Завальний. Харків: ХДАМГ, 2003.- 254 с.
 11. Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2006. 272 с.

 

s