Система вправ на розвиток граматичних навичок

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьас одиниць матеріалу для мови та їх комплексів.

Наприклад:

a) Compare the usage of Present Tense and Past Tense and find the difference.

b) Find the all Present Tenses in the text.

c) Determine the mean of Past Tenses.

d) Tell me, please, what tense will you choose in this situation.

Тому ми можемо підвести підсумок, що елементарно рецептивні операції тісно повязані із репродуктивним і навпаки.

Вторинні перед мовленнєві вправи. Ці види вправ призначенні для подальшої автоматизації первинних навиків шляхом застосування навичок, що виробляються в процесі реалізації вторинних умінь.

Основні зусилля учнів та студентів і їх мимовільна увага і мислення все ще зосереджені на подоланні тих чи інших труднощів, в силу чого ці вправи все ще відносяться до області тренування, а не мовної практики.

Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у співвідношенні впізнаних елементів і знаків мови між собою та із ситуацією при прослуховуванні і читанні з метою розуміння висловлювань. Тренування рецептивно граматичного матеріалу передбачає виконання ряду диференційованих, підстановчих та трансформаційних вправ.1

Диференційовані вправи.

Наприклад:

Determine the mean and necessity of this tense in the sentence.

Listen, repeat, compare and find the difference in the sentences.

Підстановчі вправи.

Наприклад:

Complete the table (sentences).

Using model, change the sentences.

Make the sentences with the help of the table (model).

Match the names and professions.

Трансформаційні вправи.

Наприклад:

Read and change the Present Tense into the Present Progressive Tense.

Read and answer using the Present Progressive Tense.

Complete the sentences using the phase in brackets.

Продуктивні вправи полягають у відтворенні і сполученні у відповідності з мовною ситуацією засвоєних мовних одиниць для усного та письмового вираження думок.

Наприклад:

Listen and repeat.

Tell me please, what did you do?

Підстановчі вправи:

Наприклад:

Make the phrase, using the table.

Make the sentences, using the verbs in brackets.

Answer the question, using the model.

Трансформаційні вправи.

Наприклад:

Listen and say the phrases by another way.

Write the story in Present Progressive Tense.

Ask politely for some biscuits.

Work in pairs. Tell your classmates where the man is going. He/she must show it on the map. Thеn change.

Вправи ігрового характеру.

Наприклад:

a) Repeat the phrase and make the step on each word.

b) Describe any of the rooms to your classmate. Your classmate must draw the room. Then compare the picture and the drawing.

Мовленнєві вправи направлені на вироблення в учнів і студентів нового складного уміння уміння мобілізувати засвоєний мовний матеріал з метою здійснення мовної комунікації. Вправи поступово стають більш творчими і все більше наближаються до невимушеного акту мови.

Комбінаторно-рецептивні вправи полягають у безпосередньому ( без аналізу перекладу) розуміння усних та письмових висловлювань, побудованих на знайомих структурах і тих, що містять знайому лексику.

Наприклад:

Listen the stories and find the difference.

Listen the text and remember for life how to be the safe in the road.

Read and compare these school uniforms with your school uniform.

Продуктивні вправи полягають в усному та письмовому вираженні думок з використанням засвоєного матеріалу для мови у доступних для учнів та студентів мовних ситуацій.

Наприклад:

Complete the text.

Interview your classmate about his/her hobby (favorite subjects).

Write a plan of a holiday. Advertise the program. Whose program and advertisement are the best?

Такою є принципова схема системи вправ, яка розрахована на оволодіння іноземною мовою. Перш за все, у цій системі співвідношення тренування і мовної практики є динамічним.

Слід відмітити, що поділ вправ на мовні та мовленнєві є умовним і представляє цінність лише у методичному плані. Одні і ті ж вправи можуть виступати як мовними, так і мовленнєвими, в залежності від етапу навчання. Але для оволодіння будь-якою діяльністю, у тому числі і мовленнєвою, необхідні знання. На основі набутих знань формуються навички та розвиваються вміння.

 

Розділ 3. Система вправ, направлених на формування граматичних навичок

 

3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок

 

Досягнення рівня сформованості компетенції неможливе без виконання вправ, адже навички та вміння формуються у вправах. Львов М.Р. дає наступне визначення вправ: Вправа - це вид навчальної діяльності, яка ставить студентів перед необхідністю багаторазового та варіативного використання набутих знань у різних звязках та умовах.1 Доля вправ, які виконує студент, дуже велика: вони займають близько 80 % навчального часу.

Перейдемо до розгляду системи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.

Для побудови системи вправ, яку ми пропонуємо, необхідно:

визначити групи, типи, види вправ, які увійдуть до системи;

визначити послідовність розташування типів і видів вправ з урахуванням стадійності формування та розвитку навичок і вмінь;

врахувати позитивний взаємний вплив різних видів і мовленнєвої діяльності у навчальному процесі.

Визначити розташування вправ, спрямованих на формування та вдосконалення професійно орієнтованих методичних умінь.

У нашому дослідженні ми дотримуємося сучасних вимог до вправ та критеріїв їх класифікації, визначених Н.К. Скляренко.

Вкажемо критерії, згідно з якими вправи відносять до того чи іншого типу:1

1) вмотивованість;

2) ступінь комунікативності;

3) ступінь керування мовленнєвими діями;

4) спрямованість навчальної дії/ діяльності на прийом або видачу інформації;

5) наявність ігрового компоненту;

6) спосіб організації;

7) необхідність забезпечення опорами;

8) культурологічна спрямованість;

До вказаних критеріїв ми відносимо ще й такий, як взаємоповязаність граматичного і лексичного матер

s