Система вищої освіти в Італії та Іспанії

Курсовой проект - Педагогика

Другие курсовые по предмету Педагогика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьадають вищу освіту, склала новий список для дипломної освіти, після чого, він був розглянутий і схвалений Міністерством освіти й науки. Це відбулося приблизно в середині 2005 року. А потім розпочалася розробка нових положень для кожного курсу навчання, що закінчиться до жовтня 2007 року. На основі цих положень університети будуть встановлювати навчальні програми, які повинні будуть схвалені Автономними областями й визнані Радою по університетській координації. А також університети можуть запропонувати нові програми навчання в аспірантурі. Процес реорганізації буде відбуватися до 2010 року.

Королівський указ від 21 січня 55/2005 про установи в університетській структурі освіти й положення про дипломну освіту закріплюють із одного боку, нову організацію університетської освіти (дипломна освіта й аспірантура), а з іншого боку, регулюють перший цикл дипломної освіти.

Відповідно до Королівського указу, університетська освіта, після якого видається диплом, дійсний на території всієї країни, становить дипломну освіту й аспірантуру, які становлять два цикли:

  • Дипломна освіта: Це перший цикл навчання. Він містить у собі вивчення базових понять і одержання основних знань, які готують до здійснення професійної діяльності. Ступінь видається після успішного закінчення цього першого циклу. Щоб одержати кваліфікацію дипломної освіти, необхідно мати від 180 до 240 заліків. Університети Іспанії через угоди можуть організовувати обєднані навчальні програми на один дипломний ступінь, де беруть участь два або більше університети. Крім того, можливе підписання угод із закордонними університетами для організації обєднаних навчальних програм, які передбачають одержання єдиної або подвійної кваліфікації.
  • Аспірантура: Другий цикл університетської освіти зосереджений на поглибленому, спеціалізованому або міждисциплінарному навчанні, ціль

його - академічна або професійна спеціалізація або проведення дослідницьких робіт. Після успішного закінчення циклу студент одержує ступінь магістра.

Третій цикл університетської освіти націлений на навчання поглибленого рівня, де вивчаються техніки проведення дослідницьких робіт. Він складається з лекцій, семінарів і іншої діяльності, повязаної з дослідницькою діяльністю. Сюди входить підготовка й здача дисертації докторів філософії, що і є основною метою роботи. Після успішного закінчення циклу студент одержує ступінь доктора. Це найвищий рівень університетської освіти. Проходження навчання на цьому рівні підтверджує наявність найвищого академічного ступеня, що надає право викладати й здійснювати дослідницьку діяльність.

У королівський указ включені основні вимоги, засновані на загальних цілях області європейської вищої освіти. А уряд після розгляду пропозицій університетського співтовариства разом із професійними секторами, офіційними школами й профспілками, а також іншими громадськими організаціями затверджує ступені дипломної освіти, що діють на території всієї держави, а також вимоги до університетських навчальних програм. Цей королівський указ також містить у собі загальні положення, що регулюють присудження вчених ступенів, вартість державної університетської освіти, шкільну страховку, видання нового каталогу офіційних університетських ступенів і т.д.

З іншого боку, Королівський указ від 21 січня 56/2005 про врегулювання офіційної університетської освіти на рівні аспірантури, яку включено в другий і третій цикли діючої системи іспанської університетської освіти. Він був складений відповідно до мети області європейської вищої освіти. Таким чином, університети можуть мати досить гнучку, незалежну від автономної влади й держави, структуру. Вони повинні бути організовані так, щоб відповідати європейському рівню. Так, офіційний магістерський ступінь представлений в університетах Іспанії разом з докторським, за давньою традицією. А цим указом регулюються обидва ступені.

Мета навчання в аспірантурі - спеціалізація академічного, професійного або дослідницького вивчення. Це навчання складається із програм на магістерську й докторську ступені. Другий цикл університетської освіти веде до магістерського ступеня й становить у загальному від 60 до 120 заліків. З іншого боку, навчання на докторський ступінь залежить, за великим рахунком, від кожного окремого факультету, який досить вільний у виборі практичних принципів його здійснення. Воно становить один цикл і містить у собі лекції, семінари й будь-яку діяльність, спрямовану на вивчення досліджуваного питання. По закінченні навчання на цьому циклі студент повинен представити дисертацію доктора філософії, що є його власним дослідженням, і захистити її перед пятьма членами комісії. Ця комісія - лектори цього циклу.

Королівський указ також визначає правила проведення навчання, які будуть бути гарантією якості освіти.

Новий принцип в обох вищезгаданих указах - наділення університетів автономією високого ступеня, що у свою чергу є серйозним завданням для університетів. Тому що на них лягає серйозна відповідальність і за організацію навчання в аспірантурі.

2. Університет міста Саламанки - один з основних освітніх центрів Іспанії

 

Офіційною датою початку навчального року, на відміну від України, в Саламанському університеті вважається 19 вересня. При чому особливістю вступної кампанії до цього університету є те, що останні вступні випробування закінчуються 18 вересня, тобто тривають до початку н

s