Система вимірника струмів

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьежим переривання від Т/Л0, дозвіл переривання від АЦП

SFIOR = 0x80; // переривання по переповненню Т/Л0

#asm("cli") // заборона усіх переривань

TIMSK |= (1 << TOIE0); // дозвіл переривань від Т/Л0

TCNT0=Tmr0_Reload;// завантаження початкового значення

TCCR0=PrescalerTmr0;// обрання частоти тактового сигналу

}

Функція налаштування роботи РКІ

 

void lcd_init (void)

 

Ця функція використана із стандартного include файлу LCD.h компілятору. Її повне описання можна переглянути у компіляторі. Вона налаштовує РКІ на режим роботи з 4 лініями даних, без включення курсору, відображення символів ввімкнено, режим роботи з двома строками. Керуюча послідовність:

 

_lcd_init_write(0x30);

_long_delay();

_lcd_init_write(0x30);

_long_delay();

_lcd_init_write(0x30);

_long_delay();

_lcd_init_write(0x20);

_long_delay();

_lcd_write_data(0x28);

_long_delay();

_lcd_write_data(0x04);

_long_delay();

_lcd_write_data(0x85);

_long_delay();

 

3.2 Проектування процедур обробки переривань

 

Обробка процедури переривань досить проста:

- переривання від Т/Л0

 

interrupt [TIM0_OVF] void TIMER0_OVF_interrupt(void)

{

TCNT0=Tmr0_Reload; // перезавантаження Т/Л0

TMR0Flag = 1;// встановлення флагу переривання Т/Л0

SETBIT(ADCSRA,6);// запуск АЦП

}

  1. переривання від АЦП

interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)

{

ADCFlag = 1;// встановлення флагу переривання АЦП

}

 

3.3 Проектування процедур вводу інформації

 

Процедура вводу інформації полягає у обяві змінної та присвоєнні їй значення 16 бітного регістру доступу до АЦП ADCW.

int A;

A = ADCW;

 

3.4 Проектування процедур виводу інформації

 

Вивід інформації полягає у виводі даних після обробки на РКІ. Ця процедура виконується за допомогою функцій, які входять до бібліотеки LCD.lib та файлу LCD.h

 

lcd_gotoxy(2,0); //Встановлення адреси знакомісця на 2 позицію у першій строці

lcd_putsf("Current, A:");//Вивід строки

lcd_gotoxy(5,1);// Встановлення адреси знакомісця на 5 позицію у другій строці

lcd_putchar(a1 + 0x30);// Вивід першої значущої цифри результату із зміщенням

lcd_gotoxy(6,1);// Встановлення адреси знакомісця на 6 позицію у другій строці

lcd_putchar(0x2C);// Вивід символу коми

lcd_gotoxy(7,1);// Встановлення адреси знакомісця на 7 позицію у другій строці

lcd_putchar(a2 + 0x30);// Вивід другої значущої цифри результату із зміщенням

lcd_gotoxy(8,1);// Встановлення адреси знакомісця на 8 позицію у другій строці

lcd_putchar(a3 + 0x30);// Вивід третьої значущої цифри результату із зміщенням

 

3.5 Проектування процедури перетворення інформації

 

Для виводу інформації на дисплей її необхідно обробити. АЦП має 10 розрядів, тобто він може перетворювати вимірювану величину з кроком 1/1023*Uref. Для простоти перетворень задамось, що максимальне значення нашої змінної яка буде зберігати значення після перетворення буде дорівнювати 2048. Таким чином ми отримуємо формулу для перетворення:

 

Current = 2 * ADC

Current = ((long)2 * (long)A;

 

Максимальне значення АЦП 1023 буде відповідати значенню 2048 нашої змінної.

Тепер нам необхідно перекодувати значення змінної Current до BCD формату. Це можна реалізувати за допомогою функцій:

a1 = a/1000;

a2 = (a - (a1 * 1000))/100;

a3 = (a - (a1 * 1000) - (a2 * 100))/10;

a4 = (a -(a1 * 1000) - (a2 * 100) - (a3 * 10));

де а вхідна змінна типу int;

а1 тисячі;

а2 сотні;

а3 десятки;

а4 залишок;

 

3.6 Проектування процедури main()

 

Процедура main() повинна складатися з процедур ініціалізації, основного тіла програми та незкінченного циклу. Після ініціалізації всіх вузлів дозволяються усі переривання і ми очікуємо переривання від АЦП, при приході переривання ми аналізуємо флаг ADCFlag , і якщо він дорівнює 1, то ми переходимо до тіла основної програми. Зчитуємо значення АЦП, перетворюємо його, виводимо текстове повідомлення на РКІ. Далі ми аналізуємо чи змінилось значення АЦП, і якщо так, то забороняємо переривання, викликаємо процедури перетворення та відображення результату, відновлюємо дозвіл на переривання.

 

void main(void)

{

init_mega();

lcd_init(16);

#asm("sei")

while(1)

{

int A, Current;

A = ADCW;

if (ADCFlag)

{

ADCFlag = 0;

Current = 2 * A;

lcd_gotoxy(2,0);

lcd_putsf("Current, A:");

//lcd_gotoxy(0,1);

//lcd_putsf("PREVED AE-022!!!");

if (d != A)

{

#asm("cli")

bar (2000,0);

d = A;

convert_out (Current, 5, 1);

#asm("sei")

}

 

}

 

}

}

 

4. Лістінг програми

 

#include "interrupt.h"

#include "io.h"

#include "mega16.h"

#include "signal.h"

#include "delay.h"

#include "string.h"

#include

#include

#include

//############################################################################################

#define ADC_VREF_TYPE 0x40

#define Tmr0_Reload 0

#define PrescalerTmr0 5 // timer0 counts clk/256

#define TOIE0 0

#define ADSC 0

#define CLRBIT(x,y) ((x&=~(1<<y)))

#define SETBIT(x,y) ((x|=(1<<y)))

//############################################################################################

#asm

.equ __lcd_port=0x15 ;PORTC

#endasm

//############################################################################################

unsigned char ADCFlag = 0;

unsigned char TMR0Flag = 0;

int d;

//############################################################################################

interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)

{

ADCFlag = 1;

}

//############################################################################################

interrupt [TIM0_OVF] void TIMER0_OVF_interrupt(void)

{

TCNT0=Tmr0_Reload;

TMR0Flag = 1;

SETBIT(ADCSRA,6);

}

//############################################################################################

void init_mega (void)

{

DDRC = 0xFF;

DDRB = 0xFF;

DDRD = 0xFF;

ACSR = 0x80;

ADMUX = ADC_VREF_TYPE;

ADCSRA = 0xEE;

SFIOR = 0x80;

#asm("cli")

TIMSK |= (1 << TOIE0);

TCNT0=Tmr0_Reload;

TCCR0=PrescalerTmr0;

}

//############################################################################################

void convert_out (int a, char position_x, char position_y )

{

int a1

s