Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть04 року. Згідно з цим нормативним актом Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого прав шляхом таємного голосування строком на 5 років.

Виборчий процес здійсняється на засадах:

  1. багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України;
  2. гласності і відкритості, свободи агітації; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії;
  3. неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Президент України обирається безпосередньо виборцями, а голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України. Проте для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів.

Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії:

  1. Центральна виборча комісія;
  2. територіальні виборчі комісії;
  3. дільничні виборчі комісії.

Право висування претендента на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу. Дане конституційне право здійснюється через:

  1. політичні партії та їх виборчі блоки;
  2. самовисування.

З метою забезпечення реальності кандидатур, які претендують на посаду Президента України законодавцем розроблений специфічний механізм, яким являється збір підписів на підтримку того чи іншого кандидата. Саме завдяки йому фактично допускаються до виборчих перегонів лише ті особи, які реально зможуть боротися за найвищу посаду в Україні. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією, яка видає уповноваженому представнику партії (блоку) або кандидата не пізніше наступного дня копію постанови про реєстрацію.

Передвиборча агітація розпочинається після реєстрації претендента кандидатом в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів.

Голосування проводиться в день виборів з 8 години ранку до 12 години ночі. Голова дільничної виборчої комісії виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, уповноваженим особам, офіційним спостерігачам, представникам ЗМІ всі наявні виборчі скриньки, після чого вони пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії. У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на виборчій дільниці, опускається контрольний лист, у якому зазначається номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці та інші дані.

Член дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови предявлення виборцем документа, що посвідчує особу, видає виборцю один виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі. Виборець розписується за отримання вказаних виборчих бюлетенів у визначених місцях на контрольних талонах кожного виборчого бюлетеня та у списку виборців.

По закінченні голосування здійснюється підрахунок голосів та оголошуються результати виборів Президента України. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. На підставі списку виборців дільнична виборча комісія визначає загальну кількість виборців на виборчій дільниці, яка оголошується і заноситься до протоколу. Перед самим початком підрахунку голосів вона встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість також заноситься до протоколу.

Коли буде перевірено цілісність печаток, пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх і таким чином проводиться підрахунок голосів, результати підрахунку заносяться до протоколу. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилаються до територіальної виборчої комісії, третій зберігається у справах дільничної виборчої комісії, четвертий відразу після його оформлення обовязково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, інші примірники протоколу відразу одержують голова, заступник голови, секретар та всі інші члени комісії, які брали участь у засіданні.

Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій передаються на засідання відповідної територіальної виборчої комісії, яка визначає результати голосування по територіальному округу. Дана комісія складає власний протокол про результати виборів і направляє його до ЦВК.

Центральна виборча комісія вже на підставі протоколів територіальних виборчих комісій та протоколів дільничних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном, не пізніше, як у десятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу по виборах Президента України, про що складається відповідний протокол.

 

РОЗДІЛ 2

Правовий статус

s