Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьВСТУП

 

На сьогоднішній день в Україні як у відносно молодій державі гостро постає питання про спосіб організації державної влади, поняття, структуру і функції її органів. Багатьма науковцями проводилися ґрунтовні дослідження на дану тему, що в процесі становлення України як держави дало свої результати, адже теоретичні розробки і рекомендації були враховані законодавцем при формуванні нормативно-правової бази держави. Але хотілося б розглянути питання формування органів державної влади, обрання посадових осіб і зосередити увагу на процесі обрання Президента України, оскільки з юридичної точки зору саме ця посада являється найвищою в ієрархії органів державної влади, і правовому статусі оструктур, діяльність яких безпосередньо з ним повязана. Це насамперед Центральна виборча комісія та її структурні підрозділи: територіальні та окружні виборчі комісії. Дане питання є актуальним в звязку з проведенням в цьому році чергових президентських виборів і з огляду на труднощі, що виникли при організації, проведенні та підбитті результатів на минулих виборах 2004 року.

Правовий статус виборчих комісій регламентується низкою законодавчих актів, серед яких Конституція України, закон Про Центральну виборчу комісію, Про вибори Президента України, Про територіальні виборчі комісії і т.д. Не дивлячись на досить велику за обсягом законодавчу базу для вивчення цього питання, при дослідженні і аналізі стало цілком ясно, що законодавство про вибори і зокрема про формування і функціонування виборчих комісій всіх рівнів далеко не досконале, що проявляється в першу чергу у відсутності реальних механізмів реалізації декларованих положень, тобто наявності колізій та прогалин.

Метою курсової роботи є узагальнення поняття про систему виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента, підрахунку голосів, формулювання основних проблем діяльності виборчих комісій та розробка шляхів їх подолання, посилаючись на нормативну базу України та розробки науковців у даній галузі.

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання:

  1. розкриття поняття системи виборчих комісій;
  2. дослідити процес формування законодавчої бази, необхідної для дієвого функціонування системи виборчих комісій при виборах Президента України;
  3. визначити принципи діяльності виборчих комісій;
  4. проаналізувати особливості діяльності виборчих комісій різних рівнів та їх співвідношення;
  5. дати характеристику процедурі проведення виборів Президента України стосовно аспекту організаційних питань як складової частини легітимності голови держави;
  6. визначити предмет подальших розробок науковців, повязаних із усуненням наявних недоліків у процедурі діяльності виборчих комісій.

Предметом дослідження безпосередньо виступає правовий статус виборчих комісій.

Обєкт дослідження можна визначити як нормативно-правову базу, на основі якої здійснюється діяльність виборчих комісій всіх рівнів.

Наукова база: при виконанні роботи використано безпосередньо витяги із законів, зокрема закон України Про вибори президента України, Про Центральну виборчу комісію, Про порядок утворення та формування окружних виборчих комісій, багато інших нормативно-правових актів, дослідження то розробки провідних науковців у сфері розробки питання правового статусу виборчих комісій всіх рівнів.

 

РОЗДІЛ 1

Загальні положення про порядок проведення виборів Президента України

 

Істотним важелем у інституті державного управління суспільством є інститут глави держави. Він начебто вивершує всю систему органів влади й управління, і юридично йому в цій системі належить першорядне місце. Стосовно України, то тут повноваження глави держави належать одноособовому органу, а саме президенту. Інститут президента України як глави держави є порівняно новим явищем у політичному житті України. Зявився він в процесі реформування державної влади в Україні, який почався з ухвалення Декларації про державний суверенітет України. В ній проголошувалося, що державна влада в республіці має здійснюватися за принципом її поділу на три гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову. Саме це і зумовило введення інституту президентства і 25 червня 1991 року ВР ухвалила постанову Про вибори Президента Української РСР , якою визнала за доцільне заснувати посаду Президента до прийняття нової конституції і провести вибори у 1991 році.

Основною метою нових виборів було перетворити інститут Президента України із символічного колективного внутрішньо парламентського інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут, а тому Президент вже мав обиратися не парламентом, а громадянами України. В принципі для того, щоб дана ідея стала обєктивною реальністю, необхідно було надати їй відповідну конституційно-правову основу. Саме в звязку з цим 5 липня 1991 року було прийнято закон України Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР, Про Президента Української РСР, Про вибори президента Української РСР.

Прийняттю даних законів передувало внесення відповідних змін та доповнень до чинної на той час Конституції.

Останні вибори Президента України (а саме 2004 року) проводилися за законом України Про вибори президента України, в редакції 18 березня 20

s